DERS ADI

: MÜZECİLİK VE SERGİLEME YÖNTEMLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TTS 3330 MÜZECİLİK VE SERGİLEME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Tekstil Tasarımı

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR NESRİN ÖNLÜ

Dersi Alan Birimler

Oyunculuk
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
Aksesuar Tasarımı
Dramatik Yazarlık-Dramaturji
Sahne Tasarımı
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Seramik ve Cam Tasarımı
Grafik Resimleme ve Baskı
Resim
Müzik Bilimleri
Heykel
Fotoğraf
Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi
Tezhip
Tekstil Tasarımı
Film Tasarım ve Yazarlık
Eski Çini Onarımları
Moda Giyim Tasarımı
Grafik Tasarımı
Müzik Teknolojisi

Dersin Amacı

Bu derste; Dünya da ki ve Türkiye de ki müzecilik kavramları ve çağdaş kuramlar hakkında tartışılacaktır. Müzecilik ve özellikle ülkemizdeki Butik Müzeciliği geliştirmek adına, analiz yapılıp, yapısal kimliği üzerinde analizler yapılacaktır. Müze temaları, sergileme, tasarlama, uygulama yöntemleri ile küratörlük konuları değerlendirilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   1. Müzecilikte temel kavramları tanımlayabilmesi,
2   2. Dünyada ve Türkiye de müze oluşumlarıyla ilgili temel gelişmeleri açıklayabilmesi,
3   3. Çağdaş kültür ortamında müzelerin yerini açıklayabilmesi,
4   4. Müze türleri, yönetim ve sergileme yöntemlerini kullanarak tasarım oluşturabilmesi, beklenmektedir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Müze ve Müzecilik
2 Müze ve Müzecilik
3 Koleksiyonculuk
4 Dünya Müzelerine Genel Bakış
5 Dünyada Çağdaş Müzecilik Uygulamaları
6 I. Vize Sınavı
7 Özel Müzeler
8 Kent Müzeciliği
9 Türkiye de Müzeciliğin Gelişimi
10 Müze Temaları ve Sergileme
11 II. Vize Sınavı
12 Butik Müzecilik
13 Metin Tartışmaları
14 Müze Gezisi
15 final

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Koleksiyon, Koleksiyonerlik ve Müzecilik, Levent Çalıkoğlu, Yapı Kredi Yayınları,2009
Türkiye de Müzecilik, Yücel Erdem, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul,1999
Yeniden Müzeciliği Düşünmek,Tomur Atagök, Yıldız Teknik Basım-Yayın Merkezi, İstanbul. 1999
Müzebilimin ABC si,Nevra Ertürk,Hanzade Uralman ,Ege Yayınları,İstanbul,2012
Müzelerde Sergileme ve Sunum Tekniklerinin Planlaması, Doç. Mutlu Erbay ,Beta Yayınları Koleksiyon Tutkusu ve Tanrılar, Müze ve Modernlik Tarih Sahneleri Sanat Müzeleri I, Ali Artun İletişim Yayınları, İstanbul,2006

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Dersler Öğretim üyesi öğrencileri, sergilenecek koleksiyonların kavramsal kurgusunun gerçekleştirilmesi için yönlendirir ve kendi tasarlayacakları sergi temalarının oluşturulmasına yönelik raporların hazırlamasını ister.
2. Gözden Geçirme Oturumları ve Sınıf Tartışmaları Gözden geçirme oturumları öğretim üyesi tarafından, her hafta dersin ilk ve son saatinde gerçekleştirilecektir. Sınıf içi ve ev ödevleri bu oturumlarda çözülecek problemlerin temelini oluşturacaktır. Öğrencilerin sınıf tartışmalarına katılımı, seçtikleri müze, sergi konseptine uygun eser yapımı ve sergi tasarımlarının raporlarını hazırlamaları ile ilgili görüşlerini sunmaları önemli ölçüde teşvik edilecektir.
3. Uygulamalar Tasarımlarda ilk belirleyici olan mekân ve işlev ilişkisinden yola çıkarak kendi hazırlayacakları sergi tasarımında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirileceklerdir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 ODV Ödev/Sunum
3 DKL DerseKatılım
4 FN Final
5 BSN Başarı Notu VZ * 0.20 + ODV * 0.20 + DKL * 0.10 + FN * 0.50
6 BUT Bütünleme
7 BBN BütSonuBaşarıNotu VZ * 0.20 + ODV * 0.20 + DKL * 0.10 + BUT * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

* Öğrenci seçtiği müze hakkında görseller ile desteklenmiş çalışma hazırlayacaktır,
* Seçtiği müze konseptine uygun örnekler tasarlayacaktır,
* Sergi hazırlama ve koleksiyonların bütün halinde gösterilmesi için de küratoryal çalışmaların raporlarını hazırlayacaktır,
* Öğrenci katılımından elde edilecek puan, (1) derslere katılım durumuna, (2) öğrencinin ders esnasında öğretim üyesi tarafından sorulan sorulara verdiği yanıtların kalitesine ve sınıf içi proje çalılmasına (3) olumlu bir öğrenim ortamının yaratılması için öğrencinin sağladığı katkıya bağlı olacaktır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1.Dersin % 80 nine katılım zorunludur.
2.Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezasıyla sonuçlanır.
3.Derse katılmamış olmak verilen ev ödevlerinin ve projelerin geç teslim edilmesi için geçerli bir mazeret olarak değerlendirilmeyecektir.
4.Geciken proje teslimlerinde gecikilen her gün için bir harf notuna denk puan düşüşü olacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 1 14
Vize Sınavına Hazırlık 1 6 6
Final Sınavına Hazırlık 1 6 6
Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 1 2 2
Ödev Hazırlama 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 60

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.123552115532253532551
ÖK.211511115511211414411
ÖK.311511115511211414411
ÖK.413514555555555555555