DERS ADI

: BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D ÜRÜN TASARIMI I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TAU 3343 BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D ÜRÜN TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4

Dersi Veren Birim

Aksesuar Tasarımı

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT ÖZNUR ENES

Dersi Alan Birimler

Oyunculuk
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
Aksesuar Tasarımı
Dramatik Yazarlık-Dramaturji
Sahne Tasarımı
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Seramik ve Cam Tasarımı
Grafik Resimleme ve Baskı
Resim
Müzik Bilimleri
Heykel
Fotoğraf
Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi
Tezhip
Tekstil Tasarımı
Tekstil
Tekstil ve Moda Tasarım
Film Tasarım ve Yazarlık
Eski Çini Onarımları
Moda Giyim Tasarımı
Grafik Tasarımı
Müzik Teknolojisi

Dersin Amacı


Moda aksesuar ürünlerinin tasarım ve üretiminde bilişim teknolojilerinin kullanımının sağlanması; tasarım ölçütleri doğrultusunda moda aksesuar ürün gruplarına yönelik, 3D bilgisayar yazılımlarının modelleme (CAD), malzeme kaplama ve aydınlatma fonksiyonları ile görselleştirilmesi ve üretim aşamalarının (CAM) yapılabilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Moda aksesuar ürün gruplarının tasarımdan üretime geçişte bilgisayar teknolojilerini kullanabilmesi
2   Bilgisayar teknolojilerine ait teorik bilgilerini moda aksesuar ürün tasarımında uygulayabilmesi
3   Bilgisayar destekli tasarıma yönelik yeniliklerin takip edilebilmesi
4   Alanı ile ilgili ürün gruplarının tasarımında bilgisayar yazılımlarını kullanabilmesi
5   Moda aksesuar ürünleri tasarımında tasarım ölçütleri doğrultusunda tasarım yapılabilmesi ve sunabilmesi
6   Yaratıcı ve özgün fikirlerin bilgisayar teknolojileri kullanılarak tasarıma dönüştürebilmesi ve problemleri çözebilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Moda ve aksesuar ürün gruplarında bilişim teknolojileri desteğiyle tasarım (CAD) ve üretim (CAM) yöntemleri hakkında bilgi verilmesi.
2 Rhinoceros tasarım programında 3D modelleme, programın tanıtılması / 1.Projenin amacının, kapsamının, sürecinin açıklanması
3 Rhinoceros tasarım programında araç çubuklarının tanıtılması ve uygulamalar / Projenin araştırma sürecinin kontrolü
4 Rhinoceros 3D tasarım programı eğitimi / Projenin eskiz sürecinin kontrolü
5 Proje tasarımlarının Rhinoceros programında modellenmesi
6 Proje tasarımlarının Rhinoceros programında modellenmesi
7 Projenin değerlendirilmesi (1.proje)
8 II.Projenin tanıtılması: araştırma, eskiz ve modelleme süreci hakkında bilgi verilmesi.
9 Araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi, proje amacına ve konsepte yönelik eskiz aşamasının yapılması.
10 Proje tasarımlarının Rhinoceros programında modellenmesi
11 Proje tasarımlarının Rhinoceros programında modellenmesi
12 Proje tasarımlarının Rhinoceros programında modellenmesi
13 Projenin değerlendirilmesi (2.proje)
14 Yılsonu değerlendirme jürisi ile projelerin sunumu ve değerlendirilmesinin yapılması.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Yardımcı Ders Kitapları
* Endüstri için Ürün tasarımında Adımlar, Önder Küçükerman, Yem Yayınları, 1997
* Endüstri için Ürün Tasarımında Yaratıcılık, Önder Küçükerman, Yem Yayınları, 1996, İstanbul
* Endüstri Tasarımında Ürün Kullanıcı İlişkisi, Mehmet Asatekin, ODTÜ Yayınları, Ankara, 1997
* Tasarım Üzerine, Bilgi Denel, Yükselen Matbacılık, İstanbul, 1970
* Computer Graphics, Donald Hearn, Prentice Hall Pres, New Jersey, 1995

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri


1.Ders Kapsamında bilgisayar yazılımları hakkında bilgiler verilir; moda aksesuar ürünlerinin tasarımı, görselleştirilmesi ve sunumu açısından bu yazılımların kullanımı konusunda bilgiler aktarılır.

2.Ders kapsamında verilen projenin açılımı (projenin adı, amacı, projenin takvimi, proje sürecinde istenenler) yapılır.

3.Verilen proje sürecinde araştırma (temelden tikele doğru), eskiz, bilgisayar yazılımları desteğiyle tasarım (CAD), görselleştirme ve prototip üretim aşaması (CAM) gerçekleştirilir.

4.Proje bitiminde bilgisayar yazılımları desteğiyle tasarımı ve görselleştirilmesi yapılan tasarımları projeye uygunluk, yenilikçi, yaratıcı, özgün olma durumu ile sürecin doğru bir biçimde yapıldığının kontrolü ile diğer eğitimcilerin de katıldığı bir jüri ile değerlendirilir. Değerlendirmede araştırma ve eskiz dosyası, tasarım paftaları yer alır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PSN ProjeSunumu
2 ASM Araştırma/Sunum
3 TUG TasarımUyg
4 DKL DerseKatılım
5 BSN Başarı Notu PSN * 0.20 +ASM * 0.20 + TUG * 0.50 +DKL * 0.10


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

1. Öğrencinin proje için verilen süre içerisinde, projenin amacına uygun bir biçimde yenilikçi, özgün, yaratıcı moda aksesuar ürünlerini tasarlaması,
2. Proje konusuna yönelik istenen araştırmaları yapması,
3. Araştırmalar sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda proje konusuna yönelik konsept doğrultusunda eskizlerini yapması,
4. Seçilen eskizlerin 3D bilgisayar yazılımları desteğiyle tasarımının bilgisayar ortamında görselleştirilmesi (3D tasarım, malzeme kaplama, aydınlatma) ve sunumunu yapması,
5. Jüri değerlendirmesinde araştırma ve eskiz dosyalarının, tasarım paftalarının, ürün prototipinin getirilmesi ve öğrenci tarafından savunması,
dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar


1.Dersin % 80 nine katılım zorunludur.
2.Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezasıyla sonuçlanır.
3. Öğrenci, projeyi; tasarım ilkeleri doğrultusunda, projenin amacına, sürecine ve takvimine uygun biçimde yapma yükümlülüğüne sahiptir. Projeyi, derse katılımı gerçekleştirmek suretiyle başarıyla tamamlayan öğrenci geçer not alır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

oznur.enes@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

cuma 11:00-12:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Uygulama 14 2 28
Araştırma/ Sunum hazırlama 12 1 12
Proje Sunumu hazırlama 12 1 12
Atölye, Laboratuvar vb. kapsamındaki çalışmalar 14 2 28
Dönem Sonu Jüri Değerlendirmesi 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 109

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.132342433434345434545
ÖK.232242433434345434545
ÖK.333233433432345434545
ÖK.423233433432345434545
ÖK.513333433433345434545
ÖK.613333433433345434545