DERS ADI

: TAKI VE MÜCEVHER TARİHİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TAA 3351 TAKI VE MÜCEVHER TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Aksesuar Tasarımı

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ PELİN DİKMEN

Dersi Alan Birimler

Grafik
Oyunculuk
Seramik
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
Sinema ve Televizyon
Aksesuar Tasarımı
Dramatik Yazarlık-Dramaturji
Sahne Tasarımı
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Seramik ve Cam Tasarımı
Grafik Resimleme ve Baskı
Resim
Müzik Bilimleri
Heykel
Fotoğraf
Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi
Tezhip
Tekstil Tasarımı
Tekstil
Tekstil ve Moda Tasarım
Film Tasarım ve Yazarlık
Eski Çini Onarımları
Moda Giyim Tasarımı
Grafik Tasarımı
Müzik Teknolojisi

Dersin Amacı

Ders kapsamında; Takı denilebilecek ilk objelerin ortaya çıkış nedenlerin incelenmesi, antik dönem takılarından başlayarak günümüze kadar uzanan süreçte ve tarihsel perspektifte; Takının ve mücevherin, tasarım, malzeme, form, üretim, teknik, estetik ve sanatsal değer ölçütleri bazında gelişim evrelerinin görsel sunumlarla desteklenip incelenerek değerlendirilmesi, Toplumlarda ve uygarlıklarda takı objelerine yüklenen sembolik anlamların irdelenerek açıklanması amaçlanmıştır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Takı denilebilecek objelerin ortaya çıkış nedenlerinin kavranması
2   Antik Dönem Takı kültürünü malzeme, işçilik, form ve estetik açısından çözümlenebilmesi, antik dönem uygarlıklarının takı anlayışlarının karşılaştırmalı olarak açıklanabilmesi
3   Sanat Dönemlerinin takı ve mücevher tarihini üzerindeki etkilerini belirleyebilmesi
4   Toplumların ve ülkelerin yüzyıllar bazında; takı ve mücevher kültürlerini nasıl ve neden şekillendirdiklerini açıklayabilmesi
5   Takı ve mücevher tarihinde etkin belirleyiciler olan kavramları çözümleyerek açıklayabilmesi
6   Ders kapsamında verilen araştırma konusunu, metodolojik yaklaşımla, etik değerlere uyarak, hazırlaması ve belirlenen sunum gününde diğer öğrencilere görsel hazırlık ile sözel olarak sunabilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Prehistorik Dönem, Erken Bronz Çağı, Ritüel Takı objeleri
2 Asur, Hitit ,Urart, frig, İon takılarının tasarım, form, estetik, malzeme özellikleri
3 Mısır, İskit, Pers takılarının tasarım, form, estetik, malzeme özellikleri
4 Takıda Sembolizm, Takı objelerine yüklenilen anlamlar
5 Sunumlar
6 Yunan, Helenistik Dönem, Roma takılarının tasarım, form, estetik, malzeme özellikleri Doğu Roma (Bizans) Kuyumculuğu, Bizans Mücevherleri, Aksesuarlarının Çözünlenmesi
7 Orta Çağ Avrupasında Takı Ve Mücevher üretimi ve kullanımı
8 Ara Sınav
9 Yeni Çağ; Rönesansta Kuyumculuk sanatı
10 17-18 Yüzyılda Barok Stil, Mücevher Ve Aksesuarları
11 19. Yüzyıl Sonları Ve 20. Yüzyıl Başlarında Kuyumculuk
12 Art Nouveau ve Art Deco Dönemlerinde Takı Mücevherler Tasarımları
13 İkinci Dünya Savaşı Sonrası Mücevher Tasarımı Ve Üretimi
14 Takı ve Mücevher Tasarımında Yeni Malzemeler Ve Form Arayışları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
Dünya Kuyumculuk Tarihi I eski Çağlardan Orta Çağa, Altan Türe, İstanbul 2011
Dünya Kuyumculuk Tarihi, Orat Çağdan günümüze Batı Dünyasının Takıları, Altan Türe,İstanbul, 2011
Antik Çağda Anadolu Takıları, Yıldız Akay Meriçboyu, 2000, İstanbul
The Jewellery of Southeast Asia, Anne Richter, London, 2000

Yardımcı kaynaklar:
Koruyucu Tılsımlar, Desmond Moris, London, 1996
20th Century Jewelry: The Complete Sourcebook Peacock, John Thames & Hudson2002
A World Of Necklaces : Afrıca, Asıa, Oceanıa, Amerıca ,Leurquın Anne , Skıra, 2003
A Fashıonable Hıstory Of Jewelry & Accessorıes , Reynolds Helen, Raıntree Publıshers, 2003
Diğer ders materyalleri:
Dergiler (Schmuck Magazine, Jewellery Magazine, Goldnews ), Mücevher ve Takı firmalarının Katalogları, TrendBook, Mücevher ve takı Firmalarının İnternet Siteleri, Türkiye `deki Kuyumcular Odalarının yayınladıkları dergiler

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders Kapsamında;
1- Ders Anlatımı ve Öğrencinin Derse Katılımı:
Dersi veren eğitimci Takı ve mücevher tarihi ders konularını farklı kaynaklardan hazırladığı ders notları ve görsel sunumla öğrencilere aktarır. Öğrencilerin derse aktif şekilde katılmasını sağlar. Soru-cevap yöntemiyle öğrencilerin konular ile ilgili donanımını belirleyerek eksik oldukları konu ve detaylarda tamamlayıcı olur. Eğitimci ders bitiminde öğrencilere, bir sonraki derse ait konuyu verir ve derse hazırlıklı olarak gelmelerini sağlar. Bu yöntem ile öğrencilerin derse katılımı ve sözlü iletişim kurma becerilerinin gelişmesine katkı sağlanır.
2- Araştırma Konuları ve Sunumlar
Dersi veren Eğitimci, ders kapsamında verilen araştırma konularının hazırlanması ve sunulması için gerekli olan bilgileri (bilimsel araştırma yöntemleri, metodolojik sunum, anlatım kriterleri vb) verir. Öğrencilerden verilen proje kapsamında görsel ve yazınsal araştırma yapmalarını ister. Bu doğrultuda hazırlanan araştırma dosyaları ve görsel sunum belirlenen tarihte öğrenci tarafından sınıf ortamında aktarılır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 ODV Ödev/Sunum
3 FN Final
4 BSN Başarı Notu VZ * 0.30 + ODV * 0.20 + FN * 0.50
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.30 + ODV * 0.20 + BUT * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Ders değerlendirme aşaması;
1- Ara sınav notu
2- Ders katılım ve derse hazırlıklı gelme
3- İstenilen araştırma dosyasının ve araştırma sunumunun değerlendirilmesi
4- Final sınavı notu

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1.Dersin % 80 nine katılım zorunludur.
2.Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezasıyla sonuçlanır.
3. Derse katılmamış olmak, ders te istenilen yükümlülükleri yerine getirmemekte mazeret olarak kabul edilmeyecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

pelin.demirtas@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma 13:00-14:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 1 13
Araştırma/ Ödev/ Sunum hazırlama 8 2 16
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 57

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.121233211121222122231
ÖK.221233211121222122231
ÖK.321233211121222122231
ÖK.421233211121222122221
ÖK.521233211121222122231
ÖK.621233211121222122221