DERS ADI

: DOĞAL KAĞIT YAPIMI II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TES 2102 DOĞAL KAĞIT YAPIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4

Dersi Veren Birim

Tezhip

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ TÜLİN ADANIR

Dersi Alan Birimler

Oyunculuk
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
Aksesuar Tasarımı
Dramatik Yazarlık-Dramaturji
Sahne Tasarımı
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Seramik ve Cam Tasarımı
Grafik Resimleme ve Baskı
Resim
Müzik Bilimleri
Heykel
Fotoğraf
Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi
Tekstil Tasarımı
Film Tasarım ve Yazarlık
Eski Çini Onarımları
Moda Giyim Tasarımı
Grafik Tasarımı
Müzik Teknolojisi

Dersin Amacı

Kağıdın tanımı, doğal malzemeler kullanılarak kağıt yapmak ve malzemesi kağıt olan yıpranmış eserlerin onarımında asitsiz doğal kağıt üretmek, ayrıca çalışılan tekniklerle her alanda sanatsal tasarımların oluşumuna katıda bulunarak alternatif üretimlerle ile kağıt yapımına dair teorik ve uygulamalı çalışmaları öğretmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kağıdın tanımı,kağıdı oluşturan maddeler ilişkin bilgilendirilmelerini sağlamak
2   Kağıt yapımında kullanılan bitkiler ve doğal lifli bitkiler ile yapılan uygulamalarda ,çeşitli kalınlıkta oluşturulan kağıtları etkin bir şekilde sunabilmesi,
3   Doğal kağıt yapımı malzemelerini tanıyabilmesi ve Kağıt yapımı çalışmasına ilişkin uygulamalı çalışmaları gerçekleştirirken mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olmak.
4   Malzemesi kağıt olan belge ,kitap,yazma eser vb. tahrip nedenleri,belgeleme,onarım öncesi işlemler ve sonraki işlemlerden ,restorasyon sonrası belgenin saklanması gibi teorik ve uygulamalı bilgilerin kazanılması, konusunda mesleki becerilerini kullanmak ve geliştirmek.
5   Kağıt yapımında farklı disiplinler arası çalışmalara katılmak, ve farklı malzemeler ile yeni kağıtların oluşumlarını laboratuarlardaki yeni teknik ve donanımları takip edebilmesi beklenmektedir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin içeriğine iliskin genel bilginin ve kaynakçanın verilmesi
2 Kağıt tanımı, tarihi, kağıdı oluşturan maddeler, kağıt yapma malzemeleri.
3 Kağıt çeşitleri ve kağıt restorasyonunda kullanılan japon kağıtları
4 Kağıt yapım aşamaları,kağıdı renklendirme,aherleme ve mühreleme
5 Kağıt yapımında western kağıt yapma tekniği
6 Kağıt yapımında Nepal kağıt yapma tekniği,Sugetta tekniği
7 Kağıt yapımında renklendirme, doğal bitkiler
8 Sanatsal renkli kağıt yapımı
9 Doğal Kağıt yapımında rölyefli çalışmalar
10 Doğal kağıtları saklama ve koruma
11 Doğal kağıtlarda çeşitli dekoratif çalışmalar.
12 Doğal kağıt üretimlerinde çeşitli fligran çalışmaları, belgeleme ve uygulamalar
13 Genel değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

ADANIR, Tülin; "İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi Örneğinde Bir Yazma Eserin Restorasyonu" Süleymaniye Ulusal Sempozyum/Şehir Medeniye2010 Avrupa Kültür Başkentine Doğru 23-25 Kasım 2007 İstanbul Bildiri Özeti Kitabı s. 11
Süleymaniye Ulusal Sempozyum Şehir ve Medeniyet KOCAV Yay.3 ağustos 2010.156-163 556.S.
HELLER Jules,;Paper-Making ,How To Make Handmade Paper For Printing,Drawing,Painting,Relief And Cast Forms,Book Arts, And Mixed Media USA 1978, 216 pages
HUBBE Martin A., BROWDEN Cindy: Handmade Paper: A Review of Its History,Craft,And Science, BioResources 4(4), 2009 ,1736-1792 pages
HUNTER.Dard; Papermaking The History And Technique Of An Ancient Craft,Dover Puplication,Inc.New York,1978,611 pages

Yardımcı kaynaklar: BİNARK, İsmet; Arşiv veArşivcilik Bibliyografyası (Türkçe ve Yabancı Dillerde
Yayınlanmış Kaynakçalar),T.C. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın No:2 Gn. No: 042 Başbakanlık Basımevi Ankara,1979,LXXIX+285.S.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Kâğıt nedir tanımı, kağıdı oluşturan maddeler. Bir doğal kağıt yapımı ,malzemeleri ve doğal kağıt yapımı teknikleri ile tahribatlı kağıt olan belgelerin onarımında kullanılmak üzere üretilen asitsiz kağıtlar ve kağıt hamurlarına dair bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak atölye ortamında verilmesi, power point görsel sunumlar ,grup çalışmalarına katılım , teorik bilgilerle uygulamalı çalışmalardan oluşan tüm çalışmaların ,(fotoğrafla belgeleme, uygulamalı örnekler ,kaynakça vb.) sunumlarını geliştirmek üzere bilgilendirileceklerdir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 ODV Ödev
3 LAB Laboratuvar.
4 DKL DerseKatılım
5 FN Final
6 BSN Başarı Notu VZ * 0.10 + ODV * 0.10 + LAB * 0.30 + DKL * 0.20 + FN * 0.30
7 BUT Bütünleme
8 BBN BütSonuBaşarıNotu VZ * 0.10 + ODV * 0.10 + LAB * 0.30 + DKL * 0.20 +BUT * 0.30


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Ders değerlendirmede, kâğıdı tanıma, kâğıt çeşitleri, yazma eseri oluşturan malzemeleri tanıma, doğal kâğıt yapımı kâğıt restorasyonu malzemeleri ve prensipleri gibi uygulamalı çalışmaların yanı sıra, teorik bilgilerde sınavla değerlendirilecektir.
Öğrenci katılımından elde edilecek puan, (1) derslere katılım durumuna, (2) öğrencinin ders esnasında öğretim üyesi tarafından sorulan sorulara verdiği yanıtların kalitesine ve sınıf içi uygulama çalışmasına (3), yaptığı uygulamalar ve çalışmaların sunumunun olumlu bir öğrenim ortamının yaratılması için öğrencinin sağladığı katkıya bağlı olacaktır.

Değerlendirme Kriteri

Sınavlarda sorulan soru adedine göre 100 tam not üzerinden yapılacak dağılım sınav öncesinde belirtilecek, yanıtlara göre hesaplanan puan toplamı değerlendirmeye alınacaktır. Uygulama dosyası , araştırmalarının sunumu ve derse katılım oranları da 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Dersin başlama saatinden sonra gelenler derse alınsalar bile ders katılımda yarım ders katılımı olarak değerlendirmeye alınır. Tüm katılımlar yukarıda belirtilen oranla genel değerlendirmeye alınacaktır. Her ders sonuna doğru bir sonraki derste işlenecek konu çalışma-araştırma konusu olarak öğrenciye sunulur. Sunulan konunun dersteki ilk anlatımı öncesi çalışma-araştırma sonuçları tartışıldıktan sonra derse başlanır. Araştırma konusu belirlenen öğrenci konunun işleneceği günde araştırma konusu hakkında sunum yapar aktif olarak derse katılım sağlar.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

D.E.Ü.Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
Tezhip Anasanat Dalı Öğr.Gör.Tülin ADANIR
tulin.adanir@deu.edu.tr
tel:02324129277

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma günü saat: 13.00/16.30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 4 52
Ödev Hazırlama 13 2 26
Proje Ödevi 13 2 26
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 104

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.1
ÖK.2444434
ÖK.3333
ÖK.44444
ÖK.53434