DERS ADI

: KAĞIT RESTORASYONU II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TES 2104 KAĞIT RESTORASYONU II SEÇMELİ 2 2 0 4

Dersi Veren Birim

Tezhip

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ TÜLİN ADANIR

Dersi Alan Birimler

Oyunculuk
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
Aksesuar Tasarımı
Dramatik Yazarlık-Dramaturji
Sahne Tasarımı
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Seramik ve Cam Tasarımı
Grafik Resimleme ve Baskı
Resim
Müzik Bilimleri
Heykel
Fotoğraf
Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi
Tekstil Tasarımı
Film Tasarım ve Yazarlık
Eski Çini Onarımları
Moda Giyim Tasarımı
Grafik Tasarımı
Müzik Teknolojisi

Dersin Amacı

Kağıdın tanımı,malzemesi kağıt olan eserlerin restorasyonunda, kağıtla onarımda asitsiz kağıtlar , el yapımı kağıt üretimi çalışması ,kağıtları tahrip eden nedenler, bu nedenlerin restorasyonu yapılacak eserlerde tesbiti ,kağıt restorasyonu malzemeleri,belgelerin onarımı , onarım öncesi ve sonrasında koruma prensiplerini , malzemesi kağıt olan kitap restorasyonuna ilişkin teorik ve uygulamalı çalışmaları öğretmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kağıdın tanımı,kağıdı oluşturan maddeler, doğal kağıt yapımı için gerekli malzemeler, doğal kağıt yapım aşamaları,malzemesi kağıt olan belge ,kitap,yazma eser vb. tahrip nedenleri,eser kimlik tanıtım bilgi kartı oluşturma
2   Tahrip olmuş yazma eserlerin bulunduğu kütüphane,müze,koleksiyon,arşiv vb. yerlerde incelenerek ,tahrip nedenlerini belirleyebilecek rapor hazırlama ,manuel olarak tahrip olan malzemesi kağıt olan belgelerin tahribatın durumuna göre restorasyon bilgisiyle beraber uygulama,restorasyonu yapılmış belgeleri etkin bir şekilde sunabilmesi,
3   Yazma eserlerde kurt yenikli sayfa ,yırtık,buruşuk kopuk sayfa onarımları,yanlış onarımların düzeltilmesi,japon kağıtlarının özellikleri ve kullanılması,kağıt hamur yapımı,delik kısımların doldurulması,buhar makinesi ile katlanmış ve yapışık sayfaların açılması,restitüsyon çalışmasına ilişkin uygulamalı çalışmaları gerçekleştirirken mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olmak.
4   Malzemesi kağıt olan belge ,kitap,yazma eser vb. tahrip nedenleri,belgeleme,onarım öncesi işlemler ve sonraki işlemlerden ,restorasyon sonrası belgenin saklanması gibi teorik ve uygulamalı bilgilerin kazanılması, konusunda mesleki becerilerini kullanmak ve geliştirmek.
5   Kağıt belge restorasyonunda farklı disiplinler arası çalışmalara katılmak, restorasyon laboratuarlarında yeni teknik ve donanımları takip edebilmesi beklenmektedir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin içeriğine iliskin genel bilginin ve kaynakçanın verilmesi
2 Kağıt tanımı, tarihi, kağıdı oluşturan maddeler, malzemeler.
3 Kağıt çeşitleri ve kağıt restorasyonunda kullanılan japon kağıtları
4 Kağıt yapım aşamaları,kağıdı renklendirme,aherleme ve mühreleme
5 Kağıt restorasyonunda kullanılan malzemeler
6 Kağıdı tahrip eden unsurları tanıma ,kağıtta çeşitli bozulmalar ve restorasyonları
7 Çevre unsurlar ısı-ışık-nem-kirlenme-insanın verdiği zararlar
8 Klasik kağıt konservasyonu için gereken teçhizatlar ve malzemeler
9 Yazma eser örneğinde kağıt restorasyonu uygulamaları,restore edilen belgeyi koruma,
10 Korumada depolama ,binaların durumu,depolama teçhizati,arşiv kutuları,toz ve kirden koruma-yangın su baskını gibi doğal afetlerden koruma,biyolojik tahribatlar mantar-mikroorganizma- böcek ve kemirgen vb canlılardan koruma
11 Yazma eserlerde malzemenin genel bakımı,uygulamalar( zararlı maddelerin yok edilmesi-düzleştirme-paketleme yazma eser vb değerli dökümanların kullanımı-denetimin sağlanması,zarar verici unsurlarla mücadele-binaya uygulanacak işlemler eserlere uygulanacak işlemler.
12 Zarar görmüş yazma eser kağıt üzerinde tesbitler belgeleme,uygulamalar
13 Genel değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

BLOOM, M.Jonathan; Kâğıda İşlenen Uygarlık, Kâğıdın Tarihi ve İslam
Dünyasına Etkisi, Çev: Zülâl KILIÇ, Kitap Yayınevi, İstanbul Aralık 2003,336.S.
BROWNIG B.L.:Analysis of Paper , 1977 Prof.Emeritus The Institute of Paper Chemistry Appleton,Wisconsin,Marcel Dekker Inc.New York and Basel, 366 pages.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi ndeki Belgelerin Restorasyon Bakımından Genel Durumu;
Başbakanlık Osmanlı Arşivi ndeki Belge Türleri, Padişah El Yazmaları Ve Belge Restorasyonu, T.C.Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, İstanbul 1997,s.147-195
BİNARK, İsmet; Türk Kültür ve Medeniyetinin Bir Buluşu Olan Matbaanın Tarihçesi,
Eski Kitapçılık Sanatlarımız, Kazan Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yayınları,Ayyıldız Mtb.,A.Ş.Ankara 1975.s.58-68
İLDEN,Serkan; Türkiyede Kitap Restorasyonu Çalışmaları ve Kağıt Restorasyonu Laboratuvarı Kurma Projesi İzmir 2006 D.E.Ü.Güzel Sanatlar Enstitüsü, Geleneksel Türk El San.
yayınlanmamış Yüksek lisans tezi 139.S.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Kâğıt nedir tanımı, kâğıdı oluşturan maddeler. Asitsiz kağıt yapımı ,malzemesi kağıt olan belgelerin restorasyonunda kullanılan kağıtlar , yazma eseri oluşturan malzemeleri tanımaları , kağıt restorasyon calışmaları ,koruma kültürü ve yazma eserlerin korunmalarına dair bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak atölye ortamında verilmesi, power point görsel sunumlar ,grup çalışmalarına katılım , teorik bilgilerle uygulamalı çalışmalardan oluşan tüm çalışmaların ,(fotoğrafla belgeleme, uygulamalı örnekler ,kaynakça vb.) sunumlarını geliştirmek üzere bilgilendirileceklerdir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 ODV Ödev
3 LAB Laboratuvar.
4 DKL DerseKatılım
5 FN Final
6 BSN Başarı Notu VZ * 0.10 + ODV * 0.10 + LAB * 0.30 + DKL * 0.20 + FN * 0.30
7 BUT Bütünleme
8 BBN BütSonuBaşarıNotu VZ * 0.10 + ODV * 0.10 + LAB * 0.30 + DKL * 0.20 +BUT * 0.30


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar


Ders değerlendirmede, kâğıdı tanıma, kâğıt çeşitleri, yazma eseri oluşturan malzemeleri tanıma, asitsiz kâğıt yapımı, kâğıt restorasyonu malzemeleri ve prensipleri gibi uygulamalı çalışmaların yanı sıra, teorik bilgilerde sınavla değerlendirilecektir.
Öğrenci katılımından elde edilecek puan, (1) derslere katılım durumuna, (2) öğrencinin ders esnasında öğretim üyesi tarafından sorulan sorulara verdiği yanıtların kalitesine ve sınıf içi uygulama çalışmasına (3), yaptığı uygulamalar ve çalışmaların sunumunun olumlu bir öğrenim ortamının yaratılması için öğrencinin sağladığı katkıya bağlı olacaktır.


Değerlendirme Kriteri

Sınavlarda sorulan soru adedine göre 100 tam not üzerinden yapılacak dağılım sınav öncesinde belirtilecek, yanıtlara göre hesaplanan puan toplamı değerlendirmeye alınacaktır. Uygulama dosyası , araştırmalarının sunumu ve derse katılım oranları da 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Dersin başlama saatinden sonra gelenler derse alınsalar bile ders katılımda yarım ders katılımı olarak değerlendirmeye alınır. Tüm katılımlar yukarıda belirtilen oranla genel değerlendirmeye alınacaktır. Her ders sonuna doğru bir sonraki derste işlenecek konu çalışma-araştırma konusu olarak öğrenciye sunulur. Sunulan konunun dersteki ilk anlatımı öncesi çalışma-araştırma sonuçları tartışıldıktan sonra derse başlanır. Araştırma konusu belirlenen öğrenci konunun işleneceği günde araştırma konusu hakkında sunum yapar aktif olarak derse katılım sağlar.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

D.E.Ü.Güzel Sanatlar Fakültesi
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü,Tezhip Anasanat Dalı
tulin.adanir@deu.edu.tr
tel:02324129277

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma günü saat: 13.00/16:30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 4 52
Laboratuvar'a Hazırlık 13 2 26
Proje Ödevi 13 2 26
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 104

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.111111111111
ÖK.21111111111
ÖK.311111111
ÖK.4111111111
ÖK.51111111111111