DERS ADI

: EBRU UYGULAMALARI I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTS 2005 EBRU UYGULAMALARI I SEÇMELİ 2 2 0 4

Dersi Veren Birim

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÖZKAN BİRİM

Dersi Alan Birimler

Oyunculuk
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
Aksesuar Tasarımı
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
Dramatik Yazarlık-Dramaturji
Sahne Tasarımı
Tezhip
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Seramik ve Cam Tasarımı
Grafik Resimleme ve Baskı
Resim
Müzik Bilimleri
Heykel
Fotoğraf
Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi
Tezhip
Tekstil Tasarımı
Eski Çini Onarımları
Film Tasarım ve Yazarlık
Eski Çini Onarımları
Moda Giyim Tasarımı
Grafik Tasarımı
Müzik Teknolojisi

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; Türk Ebru sanatı tarihçesi ve uygulama tekniklerini, Türk Ebru sanatında kullanılan boyalar, malzemeler ve ebru çeşitlerini öğretmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Türk Ebru sanatının tarihçesi ve sanatçıları ile ilgili temel bilgilere sahip olması,
2   Türk Ebru sanatında kullanılan geleneksel boyalar ve kullanılan malzemeyi tanıması,
3   Türk Ebru sanatında kullanılan ebru çeşitleri tanımlayabilmesi,
4   Türk Ebru sanatında yaygın olarak görülen ebru çeşitlerin yapılış tekniklerini bilmesi,
5   Türk Ebru sanatındaki kullanılan çeşitleri uygun biçimde uygulaması ve etkin şekilde sunabilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Ebru sanatı nın tarihçesi, Ebru Sanatı nda denge , renk ve ahenk değerler
2 Ebru yapımında malzemenin önemi ve malzeme hazırlıkları Kitre ve diğer kıvam artırıcı malzemeler
3 Geleneksel Ebru yapımında Toprak boyalar hazırlık aşamaları
4 Türk Ebru Sanatı nda renklerde denge unsurları örnekler eşliğinde verilerek Uygulamalara devam edilmesi
5 Türk Ebru Sanatında kullanılan ebru çeşitleri ve uygulama teknikleri
6 Klasik Ebru Sanatı nda ekol olmuş sanatçılar ve üslup özellikleri Örnek ebru uygulamaları
7 Klasik ebru çeşitlerinden Battal Ebru uygulamaları Sıcak-soğuk renklerin kullanımı
8 Klasik ebru çeşitlerinden Gel-git Ebru uygulamaları Sıcak-soğuk renklerin kullanımı
9 Klasik ebru çeşitlerinden Şal Ebru uygulamaları Sıcak-soğuk renklerin kullanımı
10 Klasik ebru çeşitlerinden Hafif Ebru ( Zemin Ebru ) uygulamaları Sıcak-soğuk renklerin kullanımı
11 Klasik ebru çeşitlerinden Taraklı Ebru uygulamaları Sıcak-soğuk renklerin kullanımı
12 Klasik ebru çeşitlerinden Akkase Ebru uygulamaları Sıcak-soğuk renklerin kullanımı
13 Klasik ebru çeşitlerinden Hatip Ebru uygulamaları Sıcak-soğuk renklerin kullanımı
14 Klasik Ebru Sanatı nda ekol olmuş günümüz sanatçılar ve üslup özellikleri Örnek ebru uygulamaları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Uğur DERMAN; Türk Sanatında EBRÛ, Ak Yayınları Türk Süsleme Sanatları Serisi:5, Nisan 1977.
Uğur Göktaş; Ebru Terimleri Sözlüğü, Anadolu Sanat yayınları, 1987 istanbul.
Fuat Başer-Yavuz Tiryaki; Türk Ebru Sanatı, Gözen yayınları, 2000 İstanbul.
Alparslan Babaoğlu; Ebru İstanbul, İstanbul Büyükşehir Yayınları, 2007 İstanbul.
Beşir Ayvazoğlu; Türk ebrusunda Düzgünman Ekolü, İstanbul Kültür Başkenti Yayınları, 2010 İstanbul.
Turan M. Türkmenoğlu; Sudaki Ebru, Milenyum Yayınları, Aralık 1999, İstanbul.
Muin Nursen Eriş;Mustafa Esat Düzgünman ve Ebru,İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. yayınları, Şubat 2007, İstan.
Hikmet Barutçuğil; Suyun Ruyası, Erbistan Yayınevi, 2005 İstanbul.
Hikmet Barutçugil; Türklerin Ebru Sanatı, T.C. Kültür ve Turizm Yayınları, Sanat Eserleri Dizisi 458, 2007 Ankara.
Ömer Faruk Dere; Ebru Sanatı, İstanbul Büyükşehir belediyesi sanat ve Mesleki Eğitimi Kursları Yayınları, 2007 İstanbul.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bu derste, Ebru sanatı ile ilgili, terminoloji, tarihi gelişimi ve ebru çeşitleri ve özellikle kitap sanatları ile ilgili disiplinler arasındaki bağ, örnekler üzerinde anlatılacak. Türk Ebru sanatında kullanılan geleneksel boyaların, malzemelerin tanıtımı ve hazırlanması yapılacaktır. Ebru çeşitleri, ulaşılan ilk örnekleri üzerinde tanımlamalar yapılarak kağıt üzerinde uygulamaları aşama aşama yapılacaktır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 ODV Ödev/Sunum
3 PR Proje.
4 DKL DerseKatılım
5 FN Final
6 BSN Başarı Notu VZ * 0.15 + ODV * 0.15 + PR * 0.30 + DKL * 0.20 + FN * 0.20
7 BUT Bütünleme
8 BBN BütSonuBaşarıNotu VZ * 0.15 + ODV * 0.15 + PR * 0.30 + DKL * 0.20 + BUT * 0.20


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Ders 2 kredi ile teorik ; , 2 kredi ile de uygulama şeklinde işlenecektir.Dönem içinde öğrencinin dersin özünü derste kavrayabilmesi maksadıyla hem ara sınavı hem de yoklama sınavı yapılmaktadır.Dönem içi ara Sınavında, ilgili ders kitapları verilen ders notlarındaki anlatımların bilgi olarak, hangi derecede kavrandığı ve ayrıca tasarımla ilgili uygulamaların,hangi derecede beceriye dönüştüğü değerlendirilecektir.Dönem içi yapılan ara sınavın % 15 i, ayrıca dönem sonundaki final sınavının %20 si ile bilgi ve beceri testi yapılmış olacaktır.
Öğrenciden kavramış olduğu ders sistematiği içinde ödev hazırlaması ve sunum yapması beklenecektir, Sonuç %15 oranında değerlendirilecektir. Uygulamalı bu ders öğrencinin bağlı olduğu disiplinin temel dersi olduğu için, derse katılım önemlidir. Bu sebeple derse katılım %20 olarak değerlendirilecektir.
İlk dönem proje değerlendirmesi dosya ve proje çalışmalarının değerlendirilmesi şeklinde olacaktır.

Değerlendirme Kriteri

Sınavlarda sorulan soru adedine göre 100 tam not üzerinden yapılacak dağılım sınav öncesinde belirtilecek, yanıtlara göre hesaplanan puan toplamı değerlendirmeye alınacaktır.
Ders kapsamında verilen ödev içerik ve sunum kriterleri göz önüne alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
Proje değerlendirmesinde öğrencinin çalışması, doğru, düzen ve titizlik ilkeleri bağlamında ve, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derse, ders planına göre ilgili konunun teorik anlatımı ve görüntülü çizim ve bizzat uygulama aşamaları icra edilerek başlanır. Dersin başlama saatinden sonra gelenlere yarım saat hak tanınır. Bundan sonra gelenler derse alınsalar bile ders katılımda yarım ders katılımı olarak değerlendirmeye alınır. Tüm katılımlar yukarıda belirtilen oranla genel değerlendirmeye alınacaktır. Her ders sonuna doğru bir sonraki derste işlenecek konu çalışma-araştırma konusu olarak öğrenciye sunulur.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ozkan.birim@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Uygulama 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 1 14
Tasarım Projesi 14 2 28
Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.1
ÖK.234444
ÖK.33434
ÖK.433
ÖK.544344