DERS ADI

: SİNEMA VE GÖRSEL KODLAR

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FBS 2220 SİNEMA VE GÖRSEL KODLAR SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Film Tasarım ve Yönetmenliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ UFUK TAMBAŞ

Dersi Alan Birimler

Oyunculuk
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
Aksesuar Tasarımı
Dramatik Yazarlık-Dramaturji
Sahne Tasarımı
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Seramik ve Cam Tasarımı
Grafik Resimleme ve Baskı
Resim
Müzik Bilimleri
Heykel
Fotoğraf
Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi
Tezhip
Tekstil Tasarımı
Film Tasarım ve Yazarlık
Eski Çini Onarımları
Moda Giyim Tasarımı
Grafik Tasarımı
Müzik Teknolojisi

Dersin Amacı

Sinemanın, bir dilyetisi haline gelmesi ancak sinema tarihi boyunca üretilen anlamların yinelemeler yoluyla sinema seyircisi arasında kabul görmesiyle mümkün olmuştur. Özellikle anaakım sinema ve popüler tür sineması içerisinde görsel/işitsel kodlar sıklıkla anlam yaratmanaın bir aracı olarak kullanılmaktadır. Bu görsel (hiç şüphesiz işitsel) kodların, psikanalitik, göstergebilimsel, sosyolojik, antropolojik, kültürel, politik vs. bağlamlar içerisinde ortaya çıktığı ve yine bu şekilde çözümlendiği gerçeğinden yola çıkarak, filmler ile izleyici arasında kurulan bu anlam aktarım sürecinin öncelikle film tasarım bölümü öğrencilerinin kavraması hedeflenmektedir. Yine aynı şekilde, değişik sanat disiplinlerinde öğrenim gören öğrencilerin de bu anlam üretim ve aktarım süreci ile ilgili fikir sahibi olmaları hedeflenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Sinema ve görsel (işitsel) anlam üretimi arasındaki ilişkinin kavranması
2   Film çözümleme konusunda temel yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olması,
3   Anaakım sinema ve tür sinemalarının kendilerine özgü anlatı yapıları ve kod ilişkisinin kavranması
4   Film ve kültür arasındaki ilişkiyi kavrayabilmesi
5   Modernist sinema ve anaakım sinemanın görsel kodlarla ilişkisindeki farkları kavrayabilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Tanışma, dersin işleyiş biçiminin anlatılması, genel ders çerçevesinin belirlenmesi. Yararlanılacak kaynakların özellikleri.
2 Sinemanın bir görsel dil olarak ortaya çıkışı ve dili oluşturma çabalarında teorik ve pratik uygulamalar
3 Görüntü kurgusu ve Sinema dilinin ortaya çıkışı
4 Anaakım sinema ve popüler türlerde yinelemeler yoluyla ortay çıkan ilk görsel kodlar
5 Film çözümlemede temel yöntemler, filmler ve kültürel bağlamları
6 Film örneği ve Görsel kod Çözümlemesi
7 Film örneği ve Görsel kod Çözümlemesi
8 Film örneği ve Görsel kod Çözümlemesi
9 Vize
10 Film örneği ve Görsel kod Çözümlemesi
11 Film örneği ve Görsel kod Çözümlemesi
12 Film örneği ve Görsel kod Çözümlemesi
13 Film örneği ve Görsel kod Çözümlemesi
14 Film örneği ve Görsel kod Çözümlemesi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
Sinemacının Gözü, Hil Yayınları, 2010.
Bir Film Nasıl Okunur, Kabalcı yayınları, 2003.
Film Sanatı, Deki Yayınları, 2012.
Film, Biçim ve Kültür, Deki Yayınları.
İşitsel ve Görsel Anlam Üretimi, +1 Kitap, 2007

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bu derste, öncelikli olarak sinemanın bir görsel dil haline geldiği süreç ve bu süreçte yapılan kuramsal ve pratik çalışmalar ile ilgili bilgiler aktarılacak. Bu süreçte çekilen filmlerden örnekler izlenecek ve üzerine çözümlemeler yapılacaktır. Sonra değişik film çözümleme yöntemleri üzerine kuramsal bilgiler aktarılacak ve her bir yöntemle çözümlemeye uygun filmler izlenecek ve görsel kodlar çözümlenmeye çalışılacaktır. Son olarak bu kod yapısını kırmaya dönük modernist film ve yöntemler üzerine genel bir çerçeve sunulduktan sonra örnek filmler üzerinden ele alınacaktır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Arasınav
2 FN Final
3 BSN Başarı Notu VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Öğrenciler, sinemada görsel kodların oluşumu ve kullanımına ilişkin bilgisini ölçen bir vize sınavı ile değerlendirilecektir. Sonrasında da bu kodların çözümleme yöntemleriyle ortaya çıkarılmasına ilişkin bilgilerini ve analitik düşünebilme kapasitesini ölçebileceğimiz bir film çözümlemesi yapacağı bir final sınavıyla değerlendirilecektir.

Değerlendirme Kriteri

Arasınav ve Final de öğrencinin görsel kodların oluşumu ile ilgili bilgisi ve görsel kodları ortaya çıkarabilme becerisi değerlendirme kriteri olacaktır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1- Derslerde görsel kodların örneklerle anlatılması için film gösterimi yapılacaktır.
2- Ders başladıktan 5 dakika sonra ders salonuna girişe izin verilmeyecektir.
3- Öğrenciler, ders planından takip ederek, girecekleri derse hazırlıklı gelmedirler.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ufuk.tambas@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 1 13
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 5 5
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 53

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.135
ÖK.2544
ÖK.335
ÖK.44
ÖK.5343