DERS ADI

: SİNEMADA KARAKTER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FBS 3350 SİNEMADA KARAKTER SEÇMELİ 3 0 0 3

Dersi Veren Birim

Film Tasarım ve Yönetmenliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ UFUK TAMBAŞ

Dersi Alan Birimler

Oyunculuk
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
Aksesuar Tasarımı
Dramatik Yazarlık-Dramaturji
Sahne Tasarımı
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Seramik ve Cam Tasarımı
Grafik Resimleme ve Baskı
Resim
Müzik Bilimleri
Heykel
Fotoğraf
Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi
Tezhip
Tekstil Tasarımı
Film Tasarım ve Yazarlık
Eski Çini Onarımları
Moda Giyim Tasarımı
Grafik Tasarımı
Müzik Teknolojisi

Dersin Amacı

Anlatının temel unsurlarından biri olan `karakter kavranması çok büyük önem taşıyan bir olgu olarak karşımıza çıkar. Dersin amacı temel olarak, `karakter in ortaya çıkışının ve gelişimin tarihsel ve toplumsal olarak kavranması; farklı anlatı yapılarında ve farklı toplumsal yapılarda nasıl bir dönüşüme uğradığının görülmesinin sağlanmasıdır. Anlatıdaki eylemin sürdürücüsü olan karakterin oluşturulması; gerçekliğin yakalanmasının, etkili bir anlatımın sağlanabilmesinin en önemli aşamalarından biridir. Bu nedenle karakterin ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı, geliştiği ve dönüşüme uğradığının öğretilmesi hedeflenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Anlatı yapısında karakterin ortaya çıkışının anlaşılması
2   Tarihsel ve toplumsal gelişim aşamasında karakterin geçirdiği aşamaların öğrenilmesi ve toplumsal yapı ile ortaya çıkan karakter örnekleri arasında bağlantıların kurulabilmesi
3   Farklı tür ve anlatı yapılarında karakterin oluşturulma süreçlerindeki farklılıkların anlaşılması
4   Filmlerde karakter analizinin yapılabilmesi ve bu yolla film eleştirisinin zenginleştirilmesi
5   Öğrencilerin kendi üretimlerinde karakter oluşturma süreçlerinde sanat tarihinde sahip olunan karakter yaratma deneyim ve birikiminden yararlanabilmelerinin sağlanması

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Tanışma, dersin işleyiş biçiminin anlatılması ve Karakter kavramı üzerine tartışma.
2 Karakterin tanımı ve özellikleri
3 Anlatının temel unsuru olarak karakter in doğuşu
4 Karakterin Tarihsel Evrimi
5 Karakterin Tarihsel Evrimi
6 Karakterin Tarihsel Evrimi
7 Türler ve Karakter
8 Türler ve Karakter
9 Modernist Sinema ve Karakter
10 Modernist Sinema ve Karakter
11 Modernist Sinema ve Karakter
12 Hazırlanan Ödevlerin değerlendirilmesi ve Karakter Analizi
13 Hazırlanan Ödevlerin değerlendirilmesi ve Karakter Analizi
14 Hazırlanan Ödevlerin değerlendirilmesi ve Karakter Analizi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Aristoteles, Poetika, , Çev. İsmail Tunalı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1995 (Başka çevirileri de bulunmaktadır)
Stanislavski, Bir Karakter Yaratmak, Çev. Suat Taşer, Papirüs Yayınevi, İstanbul, 2000
Vladamir Propp, Masalın Biçimbilimi, çev. Mehmet Rifat-Sema Rifat, Bilim/Felsefe/Sanat Yayınları, İstanbul, 1985
Yörükhan Ünal, Dram Sanatı ve Sinema, Hayal-Et Kitaplığı, İstanbul, 2008
Ayşen Oluk Ersümer, Klasik Anlatı Sineması, Hayalperest Yayınevi, İstanbul 2013
Joseph Campbell, Kahramanın Sonsuz Yolculuğu, Çev. Sabri Gürses, Kabalcı Yayınevi, 2. Basım, İstanbul, 2010
Elinor Fuchs, Karakterin Ölümü, Çev. Beliz Güçbilmez, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara 2003
Jale Parla, Don Kişot tan Bugüne Roman, İletişim Yayınları, İstanbul
Terry Eagleton, Tatlı Şiddet-Trajik Kavramı, Çev. Kutlu Tunca, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2012

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Derste, anlatının ortaya çıkışından itibaren karakterin oluşumunun izi sürülecek ve özellikle tiyatro, edebiyat ve sinemadan yola çıkılarak analiz ve tartışmalar yürütülecektir

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ODV Ödev/Sunum
2 DKL DerseKatılım
3 DDV DerseDevam
4 BSN Başarı Notu ODV * 0.60 + DKL * 0.30 + DDV * 0.10


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Öğrenciler önerilen kaynakları okuyarak derse gelmekle yükümlüdürler. Değerlendirme öğrencinin, tartışmalara katılımı ve seçeceği bir karakterin analiziyle ilgili olarak hazırlaması gereken ödevin niteliğine göre belirlenecektir

Değerlendirme Kriteri

Öğrencinin dersteki tartışmalara katılımının düzeyi ve hazırladığı ödevin için harcanan emek ve özgünlük değerlendirme kriterleri olacaktır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Öğrenciler, dersleri takip etmeli ve sorumluluklarını yerine getirmelidir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Ödev Hazırlama 1 10 10
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 80

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.1
ÖK.233333
ÖK.333333
ÖK.433333
ÖK.533333