DERS ADI

: YABANCI DİL II (FRANSIZCA)

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
YDF 1014 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) ZORUNLU 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Yabancı Diller Yüksek Okulu

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

OKUTMAN NESİBE MİRZA

Dersi Alan Birimler

Seramik
Grafik
Keman
Piyano Onarımı & Yapımı (POY)
Korno
Trompet
Viyola
Bale Dansçılığı
Arp
Kompozisyon
Obua
Tekstil ve Moda Tasarım
Trombon
Tuba
Resim
Gitar
Fotoğraf
Tezhip
Vurma Çalgılar
Klarinet
Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
Moda Giyim Tasarımı
Sahne Tasarımı
Eski Çini Onarımları
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
Müzik Bilimleri
Kontrabas
Viyolonsel
Film Tasarım ve Yazarlık
Aksesuar Tasarımı
Tekstil Tasarımı
Sinema ve Televizyon
Dramatik Yazarlık-Dramaturji
Oyunculuk
Tekstil
Opera
Fagot
Grafik Tasarımı
Piyano
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Heykel
Müzik Teknolojisi
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Eski Çini Onarımları
Seramik ve Cam Tasarımı
Flüt
Tezhip
Grafik Resimleme ve Baskı

Dersin Amacı

Bu dersin ana amacı Fransızcada gramer, konuşma, yazma, kelime ve dinleme yeteneği kazandırmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Dersin sonunda, öğrenci basit kullanım şekliyle fransızca iletişimde bulunması beklenmektedir.
2   Basit soruları yöneltebilme ve cevaplayabilme
3   Basit sözlü- yazılı iletişimsel yetenekleri edinme
4   Günlük hayatta ifade edilen isim, kelime ve cümleleri kavrayabilme
5   Yazılı ifadeleri takip edebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kelime: Özneler, sayılar Dil bilgisi: 1. Grup fiiller, olumlu-olumsuz cümleler, vurgu zamirleri Konuşma&Dinleme: selamlaşma, etre avoir temel fiiller ile cümle yapıları Unite 1/ Leçon 2/ Leçon 3
2 Kelime: Temel fiiller, şimdiki zaman yapıları Dil bilgisi: Şimdiki zaman, temel soru yapıları, belirteçler Unite2
3 kelime: günlük hayatta kullanılan temel ifadeler Dil bilgisi: soru yapıları, bileşik belirteç Dinleme: resmi ve günlük konuşma yapıları Ünite 2
4 Kelime: Saatler Dil bilgisi: İyelik sıfatları, on zamirinin kullanım yerleri, Ünite 3
5 Kelime: Il faut (gereklilik kalıpları ile cümle yapıları Dil bilgisi: Emir kipi, ikinci grup fiiller Dinleme : telefon görüşmesi yapıları Okuma: Eve , okuma metni Konuşma: Telefon görüşmesi Ünite 3
6 Dinleme: Bir hikaye: Chenonceau şatosu Okuma: Metin: Ajanda Konuşma: Bir gruba aileni, bireyleri tanıtma Ünite 4
7 Okuma: Arkadaşlar arası iletişim ( davet, reddetme, kabul etme) Konuşma: Alış veriş diyalogları Ünite 4
8 pouvoir, vouloir , -e bilmek, -istemek, v.b. kişi zamirleri: beni, seni Dil bilgisi: Emir kipi revizyon, c est- Il est ( bu ) kalıplarıyla cümle yapısı Dinleme: Şehirde yaşam Okuma: Küçük bir hikaye okuması (Bon appétit) Chapitre 1 Lucille et son cousin Konuşma: Olumlu veya olumsuz görüş Ünite 5
9 Ara sınav
10 Dil bilgisi : geçmiş zaman Dinleme: aile hayatı Okuma: Dükkanlar üzerine bir metin Konuşma: Alış veriş yapma üzerine diyalog kurma Ünite 5
11 Kelime : Varsayımda bulunma kalıpları ve varsayımsal sorulara cevap verme durumları Dilbilgisi:Geçmiş zamanda alışkanlık ve süreklilik durumu Dinleme : Kısa hikaye: Retrouvailles Okuma:Sinemanın meşhur sahneleri Konuşma: Bir olay anlatma Ünite 6
12 Kelime: resmi dilde kullanılan ifadeler (yazışma için) Ünite 6
13 Dil bilgisi: Geçmiş zaman kullanım yerleri
14 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Objectif A1, Objectif : A2, Objectif B1 Niveaux : A1,A2,B1 Elisabeth Faure, Anita
Walther

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Gramer, kelime bilgisi, okuma ve dinleme etkinlikleri, iletişimsel yaklaşım

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrenci temel ifade ve deyişleri kullanıp anlayabilecek.
Öğrenci iletişime geçtiği kişinin kullandığı ifadelere cevap verebilecek
Öğrenci evde ve sınıfta okuduğu metinlerle ilgili ödevleri yerine getirebilecek
Öğrenci günlük hayatta sık kullanılan terimleri anlayıp sorulara cevaplar verebilecek

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Öğrencinin yıl içindeki ders saatinin %70 devam etmesi mecburidir.
Her türlü kopya çekme disiplin suçu olarak sonuçlanacaktır

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Hafta içi ders saatinden sonra

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 2 24
Ödev Hazırlama 0 0 0
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 0 0 0
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Sunum Hazırlama 0 0 0
Kitap Okuma 0 0 0
Vize Sınavına Hazırlık 0 0 0
Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 10 1 10
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 48

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.15333333
ÖK.23333333
ÖK.3333333
ÖK.4333333
ÖK.5333333