DERS ADI

: DENİZ TURİZMİNDE AĞIRLAMA HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DTY 7005 DENİZ TURİZMİNDE AĞIRLAMA HİZMETLERİ YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Deniz Turizmi ve Yat Kaptanlığı Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR DURMUŞ ALİ DEVECİ

Dersi Alan Birimler

Deniz Turizmi ve Yat Kaptanlığı Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, deniz turizmi kapsamında yer alan ve nispeten sabit özelliklere sahip kruvaziyer gemiler ve marinalarda ağırlama hizmetlerinin nasıl olması gerektiği, karşılaşılan sorunlar ve çözümleri ile ilgili bilgileri vermektir .

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Ağırlama hizmetlerinin temel hususlarını tanımlayabilecek,
2   Ağırlama hizmetlerindeki eğilimler ve bunların deniz turizmine yansımaları hakkında yorum yapabilecek,
3   Ağırlama hizmetlerini içeren deniz turizminde karşılaşılan sorunlar hakkında çözüm önerileri üretebilecek,
4   Ağırlama hizmetlerini içeren deniz turizmi ürünlerini değerlendirerek, bu ürünlerin olumlu ve olumsuz yönlerini tartışabilecektir.
5   Ağırlama Hizmetlerini üzerine genel bilgi ve uygulamalar

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş: Deniz Turizmi ve Ağırlama Hizmetleri
2 Limanlarda Konukların Karşılanması İşlemleri Sınıfta örnek olay çalışması.
3 Marinalarda Konukların Karşılanması İşlemleri Sınıfta örnek olay çalışması.
4 Kruvaziyer Gemilerde Konukların Karşılanması İşlemleri Sınıfta örnek olay çalışması.
5 Kruvaziyer Gemilerde Önbüro İşlemleri Sınıfta örnek olay çalışması.
6 Kruvaziyer Gemilerde Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sınıfta örnek olay çalışması.
7 vize
8 Kruvaziyer Gemilerde Gıda Güvenliği Sınıfta örnek olay çalışması.
9 Kruvaziyer Gemilerde Eğlence Hizmetleri Sınıfta örnek olay çalışması.
10 Kruvaziyer Gemilerde Seyahat Acentacılığı Faaliyetleri Sınıfta örnek olay çalışması.
11 Kruvaziyer Gemilerde Kat Hizmetleri Sınıfta örnek olay çalışması.
12 Kruvaziyer Gemilerde Satınalma İşlemleri Sınıfta örnek olay çalışması.
13 Kruvaziyer Gemilerde Ulaşılabilirlik Sınıfta örnek olay çalışması.
14 Ödev ve Sunumlar

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ders kapsamında kullanılabilecek tek bir kaynak yoktur. Öğrencilerin, derslere hazırlık, ödevler ve sınavlar için çeşitli akademik kitaplar, dergiler, istatistikler, sektör raporları, gazete haberleri ve online veri tabanlarından yararlanmaları gerekmektedir.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Dersler: Dönem boyunca, deniz turizmi ve ağırlamayı etkileyen güncel eğilimler konusunda bir seri ders verilecektir.
2. Ödevler: Öğrenciler her hafta, ders içeriğine uygun bireysel ödevler hazırlayacaklardır. Bu ödevler, ilgili haftadaki ders konusunda öğrencilerin hazırlanmasına yardımcı olacaktır. Ödevlerden edindikleri bilgileri, sınıfta uygulanacak senaryoya dayalı örnek olay çalışmalarında uygulama imkanı bulacaklardır.
3. Örnek olaylar: Sınıfta uygulanacak örnek olay çalışmaları olacaktır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

1. Ara Sınav
Öğrenciler ders konularını öğrendiklerini göstermeyi amaçlayan iki soru hakkında deneme yazılarıyla sınav sorularına cevap vereceklerdir.
2. Ödev ve Örnek Olaylar
Haftalık ödevler bireysel olarak hazırlanacaktır. Ödevler için, öğrencilerin deniz turizmi alanında yayınlanmış rapor, proje, makale vb. gibi güncel kaynakları analiz edebilmeleri ve yorumlayabilmeleri gerekmektedir. Sınıfta uygulanacak örnek olay çalışmalarında ise, öğrencilerden takım halinde çalışarak problem çözme becerilerini göstermeleri istenecektir.
3. Final Sınavı
Dönem sonunda, öğrencilerin deniz turizminde ağırlama hizmetleri hakkında edindikleri

Değerlendirme Kriteri

1. Ara sınav soruları cevaplandırılırken, konuyla ilgili teorik ve uygulamaya yönelik bilgilerin doğru ve uygun şekilde kullanılması önemlidir. Öğrencilerin sorulara cevap verebilmesi için, turizm alanında yayınlanmış güncel yayınları takip etmeleri gerekmektedir.
2. Haftalık ödevlerin değerlendirilmesinde, ödevlerin ders içerik ve amacına uygun hazırlanmış olmasına ve gerçek olayların uygun bir şekilde konuların izahında kullanılmış olmasına dikkat edilecektir. Öğrencilerin konuları farklı yönleriyle ve detaylı bir şekilde ele alması ayrıca önemlidir.
3. Öğrencilerin sınıf tartışmalarına ve örnek olay çözümlerine katılması teşvik edilecektir. Öğrencilerin katılımları, devamları ve tartışmalar sırasında üstlendikleri roller değerlendirilmelerine esas olacaktır.
4. Final sınavı, dönem boyunca ele alınan konularda hazırlanmış deneme yazılarıyla cevaplanacak sorulardan oluşacaktır. Soruların cevaplandırılmasında, güncel ve gerçek olayların kullanımı öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya aktarabildiklerini göstermesi anlamında önemlidir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin % 70ine devam zorunludur.
2. Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezasıyla sonuçlanır.
3. Öğrenciler, haftalık ödevlerini zamanında teslim etmelidir.
4. Örnek olay çalışmalarında, öğrenciler her hafta başka bir takım ile çalışmak zorundadır.
5. Ders konuları, ilgili yılda geçerli olan ve deniz turizmini etkileyen güncel konulardan oluşacağı için, her akademik yılda farklılık gösterebilir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Sunum Hazırlama 2 20 40
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 140

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13
ÖK.14444425225433
ÖK.24444424334333
ÖK.34545434334333
ÖK.44544333433332
ÖK.52222222222222