DERS ADI

: SANAT PSİKOLOJİSİ I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TEM 2033 SANAT PSİKOLOJİSİ I SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Sanat Kuramları

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ HİLAL SÜREYYA YILMAZ

Dersi Alan Birimler

Grafik
Oyunculuk
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
Seramik ve Cam Tasarımı
Sinema ve Televizyon
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
Tekstil ve Moda Tasarım
Aksesuar Tasarımı
Dramatik Yazarlık-Dramaturji
Sahne Tasarımı
Seramik
Tekstil
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Grafik Resimleme ve Baskı
Resim
Müzik Bilimleri
Heykel
Fotoğraf
Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi
Moda Giyim Tasarımı
Tezhip
Eski Çini Onarımları
Sanat Kuramları
Film Tasarım ve Yazarlık
Eski Çini Onarımları
Grafik Tasarımı
Müzik Teknolojisi
Tekstil Tasarımı

Dersin Amacı

Öğrencilerin birey olgusunu kavraması ve daha da önemlisi kendilerini daha iyi tanımamaları doğrultusunda çalışmalar yapmak ve onlara sanatçı, eser ve algılayan arasındaki ilişkiyi değerlendirmede, sanatsal çalışmalarında ve çözümlemelerinde psikolojinin sağlayacağı derinlikten faydalanmaları için rehberlik etmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Sanata ve psikolojiye ait temel kavramlar üzerine tartışabilmesi
2   Psikolojiden faydalanarak sanat, sanatçı, eser ve algılayan arasında ilişkilendirmeler yapabilmesi
3   Psikolojinin temel yaklaşım ve kuramları ile sanatı ilişkilendirebilmesi
4   Kendini tanıma ve değerlendirme bağlamında analiz becerisini geliştirmesi
5   Sanat Psikolojisini her türlü sanatsal uğraşıda eleştirel bir yaklaşım olarak kullanabilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Öğrencilerle tanışma ve Sanat Psikolojisine giriş Özellikle son elli yılda yerini sağlamlaştırmış olan Sanat Psikolojisinin sanat eğitimi ve eleştirisine getirdiği farklı bakış açısının ortaya konması ve dersin işlenişi konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi.
2 Sanat; kavramsal tartışmalar Büyüden yüce bireye ulaşan macerada sanat kavramının toplumsal ve bireysel bağlamda ele alınması, sanat ve zanaat farkı üzerine değişik görüşlerin tartışmaya açılması.
3 Sanat; kavramsal tartışmalar Büyüden yüce bireye ulaşan macerada sanat kavramının toplumsal ve bireysel bağlamda ele alınması, sanat ve zanaat farkı üzerine değişik görüşlerin tartışmaya açılması.
4 Psikoloji nedir Psikolojiye giriş yapılmasının ardından psikolojinin alt dalları ve bunların yaşamda kullanım alanlarının değerlendirilmesi
5 Psikoloji Terminolojisi Psikolojik terminoloji üzerine (algı, bellek, bilinçaltı, zeka, kişilik, karakter...) bilgilendirme ve sanat ile olan ilişkilendirmelerin incelenmesi
6 Psikoloji Terminolojisi Psikolojik terminoloji üzerine (algı, bellek, bilinçaltı, zeka, kişilik, karakter...) bilgilendirme ve sanat ile olan ilişkilendirmelerin incelenmesi
7 Algı Psikolojisi Algı ve sanat ilişkisinin incelenmesi
8 Algı Psikolojisi Algı ve sanat ilişkisinin incelenmesi
9 Birey ve Sanatçı Birey olmak ve bireycilik kavramlarının tartışılması. Karakter analizlerinin ön plana çıkartıldığı roman incelemesi ödevi
10 Birey ve Sanatçı Birey olmak ve bireycilik kavramlarının tartışılması. Karakter analizlerinin ön plana çıkartıldığı roman incelemesi ödevi
11 Ara Sınav
12 Seminer/Sunum İsteğe bağlı seminer çalışması
13 Sanat Psikolojisi Bu perspektifin çeşitli eleştiri kuramları ile örneklerle ilişkilendirilmesi.
14 Sanat Psikolojisi Bu perspektifin çeşitli eleştiri kuramları ile örneklerle ilişkilendirilmesi.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Yardımcı kaynaklar:
ARNHEIM, Rudolf; Görsel Düşünme, Çev:Rahmi Öğdül, Metis Yayınları, İstanbul,2012
BERGER, John; Görme Biçimleri, Çev:Yurdanur Salman, Metis Yayınları,2014
BAUDUIN, Pierre; Varoluşçuluk, Dost Yayınları, Ankara, 2006
BUDAK, Selçuk; Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 2000
CAMUS, Albert; Yabancı, Çev:Vedat Günyol, Can Yayınları, İstanbul,2012
CHRIS,Muray; 20.Yüzyılda Sanatı Okuyanlar, Sel Yayıncılık,İstanbul,2009
HUXLEY, Aldous; Algı Kapıları, İmge Yay, Ankara, 2010
RICHARDS, Graham;Psikolojşyi Yerli Yerine Oturtmak, Çev:Ali Yılmaz,Say Yayınları,İstanbul,2010
TODOROV, Tzvetan, Sanatta Bireyin Doğuşu,çev:Esra Özdoğan,Yapı Kredi Yayınları, İstanbul,2014

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ezbere yönelik değil öğrencilerin tartışarak öğrenmesini sağlayacak, kendi örneklerini verebilecek ve analizlerinde öznel değerlendirmelere ulaştırmayı hedefleyen bir tutum izlenecektir.
-Sözel ve görsel anlatım.
-Öğrencinin okuduğu üzerine düşünme ve analiz yetilerini geliştirme amaçlı roman inceleme ödevi.
-Öğrencinin sunumlarla derse aktif katılımı.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 ODV Ödev/Sunum
3 FN Final
4 BSN Başarı Notu VZ * 0.25 + ODV * 0.25 + FN * 0.50
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.25 + ODV * 0.25 + BUT * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Ödev/İnceleme yapılması öngörülen kitap/kitapları edinmek.
Verilen proje ve ödevleri zamanında teslim etmek.
Teorik derslerin en az %70'ine katılmak.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Hilal S. Yılmaz e-mail:hilalfilm@yahoo.com
cep tel no:532 710 0480

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba: 10:30-12:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 2 14 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 1 8 8
Final Sınavına Hazırlık 1 4 4
Ödev Hazırlama 1 8 8
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 50

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.14454
ÖK.243345
ÖK.35434354
ÖK.444433455
ÖK.543