DERS ADI

: SANAT TOPLUMBİLİM I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TEM 4003 SANAT TOPLUMBİLİM I SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Sanat Kuramları

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ HİLAL SÜREYYA YILMAZ

Dersi Alan Birimler

Grafik
Tiyatro
Oyunculuk
Seramik
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
Aksesuar Tasarımı
Sinema ve Televizyon
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
Dramatik Yazarlık-Dramaturji
Sahne Tasarımı
Tezhip
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Seramik ve Cam Tasarımı
Grafik Resimleme ve Baskı
Resim
Müzik Bilimleri
Heykel
Fotoğraf
Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi
Tezhip
Tekstil Tasarımı
Eski Çini Onarımları
Tekstil
Sanat Kuramları
Tekstil ve Moda Tasarım
Film Tasarım ve Yazarlık
Eski Çini Onarımları
Moda Giyim Tasarımı
Grafik Tasarımı
Müzik Teknolojisi

Dersin Amacı

Sanatçı, eser ve algılayan arasındaki ilişkiyi değerlendirmede sosyolojik bir bakış açısı kazandırmak, öğrencilere sanatsal çalışmalarında ve eleştirel bakışta toplumsala ait derinliği çözümleme yetisi sağlamada bir temel oluşturmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Sanata ve sosyolojiye ait temel kavramlar üzerine tartışılabilmesi
2   Sosyo-kültürel ilişkileri sanat ve sanatçı bağlamında değerlendirilebilmesi
3   Toplumsal yapı unsurlarının analiz edilebilmesi
4   Sanatın toplumsal bellek bağlamındaki öneminin kavranması
5   Popüler kültür ve sanat tartışmalarını sosyolojik bir bakış açısı ile yorumlanabilmesi
6   Sanat Toplum Bilimini her türlü sanatsal uğraşıda eleştirel bir yaklaşım olarak kullanılabilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Öğrencilerle tanışma ve Sanat Toplum Bilimine giriş Özellikle son elli yılda yerini sağlamlaştırmış olan Sanat Sosyolojisinin sanata getirdiği farklı bakış açısını tanımlanması ve dersin işlenişi konusunda öğrencilerin bilgilenmesi.
2 Toplumsal Toplumsal yapı, kurum ve değerler, toplumsal baskılar
3 Toplumsal Toplumsal yapı, kurum ve değerler, toplumsal baskılar
4 Toplumsal Toplumsal yapı, kurum ve değerler, toplumsal baskılar
5 Sanat/Sanatçı ve Toplum Bir birey olan sanatçının içinde yetiştiği toplum ile olan ilişkisinin incelenmesi ve sanat ve evrensellik olgusu çerçevesinde bu ilişkinin analizi. Buradan yola çıkılarak öğrencinin kendi seçtiği bir sanatçının biyografisini sosyolojik bağlamda inceleyerek, sanatçının eserlerinde toplumsal yapı ve olguların yansımalarını analiz edebilmesi
6 Sanat/Sanatçı ve Toplum Bir birey olan sanatçının içinde yetiştiği toplum ile olan ilişkisinin incelenmesi ve sanat ve evrensellik olgusu çerçevesinde bu ilişkinin analizi. Buradan yola çıkılarak öğrencinin kendi seçtiği bir sanatçının biyografisini sosyolojik bağlamda inceleyerek, sanatçının eserlerinde toplumsal yapı ve olguların yansımalarını analiz edebilmesi
7 Popüler Kültür ve Sanat Modern ve post-modern toplum kavramları çerçevesinde popüler kültüre dair farklı görüş ve teorilerin tartışılması, sanat eseri ve popüler kültür olgusunun kesiştiği ve ayrıştığı noktalar üzerinde durulması.
8 Popüler Kültür ve Sanat Modern ve post-modern toplum kavramları çerçevesinde popüler kültüre dair farklı görüş ve teorilerin tartışılması, sanat eseri ve popüler kültür olgusunun kesiştiği ve ayrıştığı noktalar üzerinde durulması.
9 Toplumsal Bellek
10 Toplumsal Bellek
11 Ara sınav
12 Seminer/Sunum İsteğe bağlı, verilen ödevlerinin sunumu.
13 Sanat Toplumbilim Sosyolojinin sanat kuramları çerçevesinde ve özellikle eleştiri kuramları dahilindeki yerinin ve özellikle son elli yılda yerini sağlamlaştıran Sanat Toplumbiliminin sanatçı ve eserini değerlendirmeki öneminin örneklerle ortaya konması.
14 Sanat Toplumbilim Sosyolojinin sanat kuramları çerçevesinde ve özellikle eleştiri kuramları dahilindeki yerinin ve özellikle son elli yılda yerini sağlamlaştıran Sanat Toplumbiliminin sanatçı ve eserini değerlendirmeki öneminin örneklerle ortaya konması.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Yardımcı kaynaklar:
ALEMDAR, Korkmaz-ERDOĞAN , İrfan; İletişim ve Toplum, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1990
ARMAĞAN, İbrahim; Toplumsal Yapı Bilim ve Sanat, Ege Ü. GSF Yayınları, İzmir,1992
BOTTOMORE, T.B; Toplumbilim, Çev:Ünsal Öskay, Der Yayınları, İstanbul,2000
BAUMAN, Zygmunt; Sosyolojik Düşünmek, Çev:Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul,2010
DURKHEIM, Emile; Sosyolojik Metodun Kuralları,Çev:Enver Aytekin, Sosyal Yayınlar, İstanbul,1994
EAGLETON, Terry; Kültür Yorumları, Çev:Özge Çelik, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2011
ERİNÇ, M. Sıtkı; Sanat Sosyolojisine Giriş, Ütopya YAYINLARI, Ankara, 2008
FISCHER, Ernst; Sanatın Gerekliliği, Çev: Prof. Dr. Cevat Çapan, V Yayınları,Ankara, 1993
MARSHALL, Gordon; Sosyoloji Sözlüğü, Çeviren: Osman Akınhay; Derya Kömürcü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 1999

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ezbere yönelik değil öğrencilerin tartışarak öğrenmesini sağlayacak ve onları kendi örneklerini verebilecek ve bunları analiz edebilmede öznel değerlendirmelere ulaştırmayı hedefleyen bir tutum izlenecektir.
-Sözel ve görsel anlatım.
-Öğrencinin okuduğu üzerine düşünme ve analiz yetilerini geliştirme amaçlı inceleme ödevleri.
-Öğrencinin sunumlarla derse aktif katılımı.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 ODV Ödev/Sunum
3 FN Final
4 BSN Başarı Notu VZ * 0.25 + ODV * 0.25 + FN * 0.50
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.25 + ODV * 0.25 + BUT * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Ödev/İnceleme yapılması öngörülen kitap/kitapları edinmek.
Verilen proje ve ödevleri zamanında teslim etmek
Teorik derslerin en az %70'ine katılmak.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Hilal S. Yılmaz e-mail:hilalfilm@yahoo.com
cep tel no:532 710 0480

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba:10:30-12:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 2 14 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 1 8 8
Final Sınavına Hazırlık 1 4 4
Ödev Hazırlama 1 8 8
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 50

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.13
ÖK.243544333
ÖK.343334
ÖK.4453333
ÖK.5433533533
ÖK.64334