DERS ADI

: BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAZIM TEKNİKLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TEM 4009 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAZIM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2

Dersi Veren Birim

Sanat Kuramları

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YALÇIN MERGEN

Dersi Alan Birimler

Oyunculuk
Seramik
Grafik
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
Aksesuar Tasarımı
Sinema ve Televizyon
Dramatik Yazarlık-Dramaturji
Sahne Tasarımı
Tezhip
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Seramik ve Cam Tasarımı
Resim
Müzik Bilimleri
Heykel
Fotoğraf
Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi
Grafik Tasarımı
Tezhip
Tekstil Tasarımı
Grafik Resimleme ve Baskı
Tekstil
Sanat Kuramları
Tekstil ve Moda Tasarım
Film Tasarım ve Yazarlık
Eski Çini Onarımları
Moda Giyim Tasarımı
Müzik Teknolojisi

Dersin Amacı

Genel ve ortak bir dil olarak kabul dilen bilimsel düşünme pratiği, bilimsel dil ve yazma kriterleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Tez, rapor, makale gibi uluslararası ortak yazma ve anlatım tekniklerini gerektiren üretimlerde kullanılan ilkeleri, araştırma basamaklarını tanıtmak ve öğrenciye uluslararası düzeyde de yazma yetisi kazandırmak bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Birer özgün üretim biçimi olarak bilim ve sanat arasındaki yöntemsel farkı tanımlayabilmesi,
2   Bilimsel araştırma tekniğini ilgilendiren süreçleri uygulayabilmesi,
3   Bilimsel yazma tekniklerini ve türlerini uygulayabilmesi
4   Yayın türlerini tanımlayabilme ve değerlendirebilmesi
5   İnternet, kütüphane, yayın tarayabilmesi beklenmektedir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Temel kavram ilke ve yaklaşımlar
2 Bilginin kaynağı; bilim, bilimsel yöntem
3 Araştırma ve araştırma eğitimi ile sanat ve sanat eğitimi arasındaki temel farklar
4 Araştırma süreç ve teknikleri/ Rapor hazırlama teknikleri
5 Alıntı Yapma ve Kaynakça gösterme şekilleri
6 Alıntı Yapma ve Kaynakça gösterme şekilleri
7 Araştırma modeli
8 Ara Sınav
9 Amaç ve Alt Amaçlar; önem, sayıltılar, sınırlılıklar ve tanımlar
10 Evren ve örneklem
11 Veri ve veri toplama teknikleri
12 Verilerin işlenmesi ve çözümlenmesi
13 Bulgular ve yorumlanması
14 Özet , Yargı ve öneriler; Örnek bir rapor hazırlama

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Durmuş Ekiz, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Anı Yayıncılık 2009
Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım 2012
Niyazi Karasar, Araştırmalarda Rapor Hazırlama, Nobel Yayın Dağıtım 2009
Rauf Arıkan, Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama, Ankara 2005
Robert A. Day, Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır Tübitak Yayınları 1996
Selçuk Mülayim, Aklın İzleri, Bir Bilim Olarak Sanat Tarihi, Arkeoloji ve Sanat Yayınları 2006
Selçuk Mülayim, Sanat Tarihi Metodu, Bilim ve Teknik Yayınları 1994

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders teorik olarak işlenir. Ders konuları çerçevesindeki kültürlerin sanat anlayışları ve üslup gelenekleri, öğretim elemanının rehberliğinde, görsel örneklere dayalı ve karşılaştırmalı değerlendirme tekniğine dayalı bir biçimde örneklenerek sunulur. Öğrencilerin derse fikri olarak katılımının sağlanması için tartışma olanakları sağlanır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Arasınav
2 FN Final
3 BSN Başarı Notu VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Dönem boyunca iki yazılı sınav gerçekleştirilecek ve bir öğrenci toplam başarı puanının %90'ın yazılı sınavlardan elde edecektir. Her sınav sınıf materyallerini kapsayacak ve sorular, sınıfta işlenen konuları içerir.
Vize ve Final sınavlarında öğretim elemanının öngörüsüne bağlı olarak kapalı ve açık uçlu soru biçimlerini kapsayan sorulara dayalı ölçme teknikleri uygulanır.
Vize ve Final sınavı ortalaması 50 nin altında olan öğrenci bütünlemeye girmek zorundadır

Değerlendirme Kriteri

Sınavlar:
Sınavlar öğrencilerin, öğrenme çıktılarında tanımlanan yeterliklere ulaşıp ulaşmadıklarını yukarıda belirtilen ölçme tekniklerine dayalı olarak ölçmeyi hedefler.

Derse Katılım:
Öğrencinin katılımından elde edilecek puan, (a) derse katılım/devam durumuna, (b) öğrencinin ders sırasında öğretim üyesi tarafından sorulan sorulara verdiği yanıtların kalitesine ve (c) öğrencinin olumlu bir öğrenim ortamının yaratılmasına katkısına bağlı olacaktır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1- Önerilen kaynakları kullanarak dersi takip etmek,
2- % 80'lik devam mecburiyetine uymak,
3- Yapılması planlanan araştırma ve gözlem gezilerine katılmakla yükümlüdür.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Öğr. Gör. Dr. Yalçın Mergen
yalcin.mergen@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Ders günü ve saati

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 14 2 28
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 14 1 14
Vize sınavına hazırlık 1 1 1
Diğer (lütfen belirtiniz) derse katılım 1 1 1
Final sınavına hazırlık 1 1 1
Bütünleme sınavı 1 1 1
Vize sınavı 1 2 2
Final sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 50

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.14334
ÖK.23434
ÖK.3433433434
ÖK.4334
ÖK.534234