DERS ADI

: ÇAĞDAŞ SANAT YORUMU II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TEM 4044 ÇAĞDAŞ SANAT YORUMU II SEÇMELİ 2 2

Dersi Veren Birim

Sanat Kuramları

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YILDIZ ERSAĞDIÇ

Dersi Alan Birimler

Grafik
Oyunculuk
Seramik
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
Aksesuar Tasarımı
Sinema ve Televizyon
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
Dramatik Yazarlık-Dramaturji
Sahne Tasarımı
Tezhip
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Seramik ve Cam Tasarımı
Grafik Resimleme ve Baskı
Resim
Müzik Bilimleri
Heykel
Fotoğraf
Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi
Tezhip
Tekstil Tasarımı
Eski Çini Onarımları
Tekstil
Sanat Kuramları
Tekstil ve Moda Tasarım
Film Tasarım ve Yazarlık
Eski Çini Onarımları
Moda Giyim Tasarımı
Grafik Tasarımı
Müzik Teknolojisi

Dersin Amacı

Sanatı tarihsel dizgesi içerisinde, öne çıkan akım ve oluşumlarla anlamaya / ilişkilendirmeye yönelik pratikleri geliştirebilmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Çağdaş sanat akımlarını tarihsel gelişim/ilgi ve karşıtlıkları içerisinde öğrenebilmesi
2   Sanat akımlarının dönemin önemli oluşumlarıyla ilgilerini kurabilmesi
3   Farklı yorumlama teknikleri ile yapıtın analizini yapabilmesi
4   Sanatı toplumsal, kültürel bir perspektif kapsamında algılayabilmesi
5   Çağdaş sanat eserlerine ilişkin analiz yöntemlerine hakim olabilmesi
6   Eser yorumlama yöntemleri sayesinde " ifade ve eleştiri " pratiklerini kazanabilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Soyut Dışavurumculuk -1945 de başlayan ve 1960 lara kadar süren etkileriyle sanat dünyasına yeni bir soluk getirmiş ;her türlü yanılsama ve temsili ifadeyi devre dışı bırakan tutumuyla yapıtın biçimden çok içeriğine yönelmiş ve soyutu uç noktalara taşıyan yeni bir anlatım dilini tercih etmiştir.
2 Yeni Paris Okulu 1930 lardan geç 1950 ler Çeşitli uluslardan gelen sanatçıların belli bir anlatım ya da ilke birliği geliştirme gereksinimi duymadan, karşılıklı etkileşimle oluşan bir düşünce alışverişi ortamında yenilikçi ürünler vermesiyle gündeme gelmiştir.
3 Değişen Toplumsal Süreç 1945'den 1960 lara kadar
4 Lirik Soyut 1945 den 1960 lara kadar Lirik Soyutlama rengin de ötesinde plastik olarak çok daha derin ve anlamlı bir amaca hizmet eder; bir yanıyla aykırı bir estetik söylem yaratırken diğer yanıyla da iktidarın erittiği kimlikleri insan-doğa / yaşam-sanat ikilikleri çerçevesinde yoğurarak yeniden ortaya koyar.
5 Art Informel 1940 ların ortasından 1950 ler Geometrik olmayan soyut sanatı belirtir. Serbest Biçimli Sanat ın ilk aşamalarında soyut ve anlatımcı eğilim hakimken,giderek yüzey dokusunun hareketlendiği ve boyanın dokunsal niteliğiyle ön plana çıkan çalışmalar gözlemlenir.
6 Taşizm (Lekecilik) geç1940 lar 1950 ler / Action Painting (Hareketli Soyut) ve Color Field Painting (Renk Alanı Resmi) de yine aynı dönemlerde ortaya çıkar,adlarıyla örtüşen örnekler sunan bu akımlar dönemin diğer akımlarının birer uzantısıdır.
7 Art Brut 1940 ların ortası ve sonrası / Cobra 1948 den 1951 e kadar hareketlilik gösterirler.
8 Neo-Dada 1950 ler / Pop Art 1950 lerin ortası ve sonrası,akımlar dönemsel özellikleri ve temsilcileriyle ele alınır.
9 Durumculuk (Sitüasyonizm)1957 ve 1970 lerin başı ;en önemli temsilcilerinden biri Guy Debord dur.Op Art 1964 ve sonrası ;optik görsel oyunların ve yanılsamaların hakim olduğu çalışmalarla öne çıkarlar.
10 Geç-Resimsel Soyutlama (Post Painterly Abstraction) 1964 ve sonrası /Sert Kenar Resmi (Hard-Edge Painting) dönem içi etkileri ve görselleriyle beraber ele alınır.
11 Fluxus 1960 ların başı ve 1970 lerin sonu / Minimalizm 1960 lar ve sonrası /Kavramsal Sanat 1960 lar ve sonrası / Performans Sanatı 1960 lar ve sonrası ; hem dönem içi etkileriyle hem de halen daha günümüze yansıyan türevleriyle ele alınır.
12 ARA SINAV
13 Fotogerçekçilik 1960 ların ortası ve sonu / Süreç Sanat 1970 ler /Arazi Sanatı (Land Art) 1960 lar ve 1970 lerin başı örnekleri ve belli başlı temsilcileri ile ele alınır.
14 Post-Modernizm ve Yeni Kavramsalcılık

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
BOZKURT, Nejat, Sanat ve Estetik Kuramları, Sarmal Yayınları, İstanbul, 1995,
BOZKURT, Nejat, 20. Yüzyıl Düşünce Akımları, Yorumlar ve Eleştiriler, SarmalYayınevi, İstanbul, 1998
CHRİS,Muray, 20.Yüzyılda Sanatı Okuyanlar, Sel Yayıncılık,İstanbul,2009
ANTMEN,Ahu,20.Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, Sel Yayıncılık,İstanbul ,2008
GOMBRICH, E. H.,Sanatın Öyküsü, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1992
LYNTON,Norbert,Modern Sanatın Öyküsü, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1991
Yardımcı kaynaklar:
ALTAR, Cevat Memduh, Sanat Felsefesi Üzerine, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul,1996
BATUR, Enis; Modernizmin Serüveni,Hermann Bahr, Dışavurumculuk, YKY,İstanbul, 2000
CEVİZCİ, Ahmet; Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayınları, İstanbul, 1999
Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C.1, C.2, C.3, Yapı Endüstri Merkezi Yay., İstanbul, 1997
ERGÜVEN, Mehmet, Yoruma Doğru, YKY, İstanbul, 1992
ERGÜVEN, Mehmet, Görmece, Metis Yayınları, İstanbul, 1998

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

20.yüzyılın ikinci yarısına damgasını vuran sanat akımlarının görseller eşliğinde tanıtılması ;akımın tarihçesi,temel özellikleri ve önemli temsilcilerinin belirtilmesi, beraberinde dönemi biçimleyen (bilim,felsefe,edebiyat vb.) gelişmelerle paralel ilgilerinin kurulması.Çağdaş sanat yapıtlarının farklı yorum pratikleriyle çözümlenmesi. Öğretme,sözel ve görsel (power point sunum) anlatım ile sağlanıp, öğrencinin sunumlarla derse aktif katılımıyla da desteklenecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 ODV Ödev/Sunum
3 FN Final
4 BSN Başarı Notu VZ * 0.20 + ODV * 0.20 + FN * 0.60
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.20 + ODV * 0.20 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

SUNUM : Dönem boyunca sadece bir sunum hazırlanacak ve öğrenci bu sunumdan tam başarılı olduğu takdirde 20 puan alacaktır.

VİZE: Dönem içinde işlenmiş olan konulardan oluşan bir ara sınav niteliğindedir,yazılı sınav olarak gerçekleştirilecektir. Öğrencinin toplam başarı puanına %30 olarak yansıyacaktır.

FiNAL : Dönem sonunda ,yazılı sınav olarak gerçekleştirilecektir Öğrencinin.başarı puanına % 50 olarak yansıyacaktır.

Değerlendirme Kriteri

SUNUM : Dönem boyunca hazırladıkları bir sunum ile öğrenme çıktılarında yer alan yetilere ne derece ulaşabildiklerinin kontrolünü hedefler.

VİZE: Dönem içinde işlenmiş olan konularla bağlantılı olarak öğrenme çıktılarının takibini hedefler.

FiNAL : Dönem sonunda hedeflenen niteliklere yetkinlik olarak ulaşılıp ulaşılmadığını ölçmeyi hedefler.

DERSE KATILIM :Öğrencinin öngörülen ölçülerde başarısı adına ve öğretim elemanının kanaati açısından önem taşır

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Dersi alan tüm öğrenciler;
Temel ders kitabını edinmek.
Teorik ders ve Uygulamalarda, Öğretim Üyesi tarafından bildirilen tüm kurallara uymak.
Sunumlara zamanında hazır olmak.
Sunumların örnek bir çıktısını teslim etmek.
Derste verilen tüm metinleri okumak.
Teorik derslerin en az %80 una katılmak.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Öğr. Gör. Yıldız ERSAĞDIÇ ARAŞLIK
yildizersagdic@ gmail.com
Fakülte / Oda No : 4129227

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Her Çarşamba 14.00 - 15.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 1 14
Vize Sınavına Hazırlık 1 1 1
Final Sınavına Hazırlık 1 2 2
Ödev Hazırlama 1 1 1
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 50

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.153554
ÖK.2555
ÖK.35554
ÖK.45355
ÖK.555335
ÖK.65355