DERS ADI

: 19. -20. YÜZYILLARARASI SANAT AKIMLARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TEM 3120 19. -20. YÜZYILLARARASI SANAT AKIMLARI SEÇMELİ 2 2

Dersi Veren Birim

Sanat Kuramları

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MELTEM ERDUL MERGEN

Dersi Alan Birimler

Grafik
Görsel İletişim Tasarımı
Oyunculuk
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
Seramik ve Cam Tasarımı
Aksesuar Tasarımı
Sinema ve Televizyon
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
Dramatik Yazarlık-Dramaturji
Sahne Tasarımı
Seramik
Tezhip
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Grafik Resimleme ve Baskı
Resim
Müzik Bilimleri
Heykel
Fotoğraf
Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi
Tezhip
Tekstil Tasarımı
Eski Çini Onarımları
Tekstil
Sanat Kuramları
Tekstil ve Moda Tasarım
Film Tasarım ve Yazarlık
Eski Çini Onarımları
Moda Giyim Tasarımı
Grafik Tasarımı
Müzik Teknolojisi

Dersin Amacı

19. yüzyıl sonu ile ortaya çıkan yeni sanat algısının ortaya çıkış nedenlerini ortaya koymak. 20 yüzyıl'ın bunalımları ve sanat arasındaki bağlantıları anlaşılır kılmak, modern ve güncel sanat arasındaki bağlantı ve farkları tanımlayabilmek. Modernism ve Postmodernist sanat anlayışını öğrencinin anlayabileceği bir üslupta tanıtabilmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   20. Yüzyıl sanatının üslûp özelliklerini tanımlayabilmesi,
2   modernism ve postmodernism sanatsal üsluplarını ayırabilmesi
3   Sosyo kültürel süreçlerin sanat üretimi süreçlerine nasıl etki ettiğini tanımlayabilmesi,
4   Sanata dair kavramları tarif edebilmesi,
5   Günümüz sanatına dair soru ve sorunları açıklayabilmesi
6   Ders kapsamındaki sanat akımlarının ve sanatçıların üsluplarını birbirinden ayırabilmesi beklenmektedir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Modern, Modernite, Modernism ve Postmodernism kavramları üzerine tartışma
2 Dönemin önemli düşünce sistemlerine genel bakış. Hegelism, Marxism, yapısalcılık, postyapısalcılık vb.
3 19. yüzyılın son çeyreği ve 20. Yüzyıla geçiş sürecinde akımlar.
4 Ekspresyonism ve destekçileri, Die Brücke, Der Blau Reiter, Bloomsbury Grubu, Kübism
5 Kübism ve Analitik Kübism, Orfism, Purism, Ascan Okulu
6 Futurism, Rayonism, Vortisizm, Suprematism
7 Ara Sınav
8 Dada, De Stijl, Bauhaus, Amerikan Ekspresyonism'i
9 Sürrealism, Yediler Grubu, Lettrism, Art Deco
10 Konstrüktivism, Soviet Sanatı, Sosyal Gerçekçilik ve Sosyalist Gerçekçilik
11 Soyut Ekspresyonism, Action Painting, Lirik soyutlama, COBRA
12 Sanatsal üretim biçimlerinde kırılmalar, Güncel Sanat; Tachisme, Op-Art, Pop Art, Dijital Sanat.
13 Postmodern sanat, Performans, Kavramsal Sanat, Süreç Sanatı, Yerleştirme, Land Art
14 Final

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Nancy Atakan. Arayışlar : Resimde ve Heykelde Alternatif Akımlar. YKY. İstanbul 1998
Semra Germaner 1960 Sonrası Sanat Akımları, Eğilimler, Gruplar, Sanatçılar, Kabalcı Yayınevi İstanbul
Ömer Naci Soykan, Kuram-Eylem Birliği Olarak Sanat, Kabalcı yayınevi, İst. 1995
Beatrice Lenoir, Sanat Yapıtı, (çev. Aykut Derman), YKY, İst. 2004
Germain Bazin, Sanat Tarihi, (çev. Üzra Nural-Selahattin Hilav), Sosyal Yay. İst. 1998
Platon, Devlet, (Onuncu Kitap), (çev. Sabahattin Eyüboğlu-M. Ali Cimcoz), Remzi Ktb. İst. 1980
France Farago, Sanat, (çev. Özcan Doğan) DoğuBatı, Ank. 2006
Isaiah Berlin, Romantikliğin Kökleri, (çev. Mete Tunçay), YKY, İst. 2004.
Hegel, Estetik, (çev. Nejat Bozkurt), Say Yayınları, İst. 1982.
Benedetto Croce, Estetik, Remzi Kitabevi, İst. 1983

YARDIMCI KAYNAKÇA:
Sanat Tarihi Ansiklopedisi; 3. Ve 4. Ciltler
Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi
WORLD WIDE WEB KAYNAKLARI
www.artcyclopedia.com
www.ibiblio.org
www.louvre.fr
www.mcah.columbia.edu

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders teorik olarak işlenir. Ders konuları çerçevesindeki kültürlerin sanat anlayışları ve üslup gelenekleri, öğretim elemanının rehberliğinde, görsel örneklere dayalı ve karşılaştırmalı değerlendirme tekniğine dayalı bir biçimde örneklenerek sunulur. Öğrencilerin derse fikri olarak katılımının sağlanması için tartışma olanakları sağlanır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Arasınav
2 FN Final
3 BSN Başarı Notu VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Dönem boyunca iki yazılı sınav gerçekleştirilecek ve bir öğrenci toplam başarı puanının %90'ın yazılı sınavlardan elde edecektir. Her sınav sınıf materyallerini kapsayacak ve sorular, sınıfta işlenen konuları içerir.
Vize ve Final sınavlarında öğretim elemanının öngörüsüne bağlı olarak kapalı ve açık uçlu soru biçimlerini kapsayan sorulara dayalı ölçme teknikleri uygulanır.
Vize ve Final sınavı ortalaması 50 nin altında olan öğrenci bütünlemeye girmek zorundadır.

Değerlendirme Kriteri

Sınavlar:
Sınavlar öğrencilerin, öğrenme çıktılarında tanımlanan yeterliklere ulaşıp ulaşmadıklarını yukarıda belirtilen ölçme tekniklerine dayalı olarak ölçmeyi hedefler.

Derse Katılım:
Öğrencinin katılımından elde edilecek puan, (a) derse katılım/devam durumuna, (b) öğrencinin ders sırasında öğretim üyesi tarafından sorulan sorulara verdiği yanıtların kalitesine ve (c) öğrencinin olumlu bir öğrenim ortamının yaratılmasına katkısına bağlı olacaktır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1- Önerilen kaynakları kullanarak dersi takip etmek,
2- % 80'lik devam mecburiyetine uymak,
3- Yapılması planlanan araştırma ve gözlem gezilerine katılmakla yükümlüdür.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Öğr. Gör. Dr. Yalçın Mergen
yalcin.mergen@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Ders günü ve saati

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 14 2 28
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 14 1 14
Final sınavına hazırlık 1 4 4
Vize sınavına hazırlık 1 2 2
Diğer (lütfen belirtiniz) derse katılım 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 52

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.144444
ÖK.244444
ÖK.344444
ÖK.444444
ÖK.544444
ÖK.644444