DERS ADI

: 15.-19. YÜZYILLARARASI SANAT AKIMLARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TEM 3119 15.-19. YÜZYILLARARASI SANAT AKIMLARI SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Sanat Kuramları

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YALÇIN MERGEN

Dersi Alan Birimler

Grafik
Görsel İletişim Tasarımı
Oyunculuk
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
Seramik ve Cam Tasarımı
Aksesuar Tasarımı
Sinema ve Televizyon
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
Dramatik Yazarlık-Dramaturji
Sahne Tasarımı
Seramik
Tezhip
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Grafik Resimleme ve Baskı
Resim
Müzik Bilimleri
Heykel
Fotoğraf
Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi
Tezhip
Tekstil Tasarımı
Eski Çini Onarımları
Tekstil
Sanat Kuramları
Tekstil ve Moda Tasarım
Film Tasarım ve Yazarlık
Eski Çini Onarımları
Moda Giyim Tasarımı
Grafik Tasarımı
Müzik Teknolojisi

Dersin Amacı

Genel Sanat Tarihi dersleri ile elde edilen temel bilgiler üzerine daha detaylı olarak dönemler, sanatçılar, üsluplar hakkında bilgi vermek. Ayrıca, toplumsal süreçlerden etkilenen sanat ortamı ve sanat üretiminin çağımıza doğru evrimle sürecini kavratarak, modern ve güncel sanatın tarihsel süreçten nasıl beslendiğini açıklığa kavuşturabilmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Dönemlere göre üslûp özelliklerini tanımlayabilmesi,
2   15. ile 19. yüzyıllar arsında yer alan sanat akımlarının üslupsal özelliklerini açıklayabilmesi,
3   Sosyo kültürel süreçlerin sanat üretimi süreçlerine nasıl etki ettiğini tanımlayabilmesi,
4   Sanata dair kavramları tarif edebilmesi,
5   15 ile 19. Yüzyıllar arsında yaşanan sanatsal değişim süreçlerinin ve üsluplarının günümüz sanatına etkilerini açıklayabilmesi
6   Ders kapsamındaki sanat akımlarının ve sanatçıların üsluplarını birbirinden ayırabilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Grek düşüncesinin 15. yy. ve sonrasındaki sanatlara etkisi. Septem Artes Liberales, Platonism ve entelektüel yaşam.
2 Akademia ve sanat. 15. ve 16. Yüzyıllarda akademik sanat üslubunun gelişimi ve etkileri
3 İtalyan Rönesans'ı ve Skolastik Felsefe ilişkisi. İtalyan Rönesans'ının süreçleri; Mimari, resim ve heykel üretimi, ustaları ve üslupları.
4 Flaman Rönesans'ının süreçleri; Mimari, resim ve heykel üretimi, ustaları ve üslupları. Mannierism ve Geç Rönesans.
5 Barok Sanat ve yeni toplumsal düzen. Carpe Diem. Hollanda Altın Çağı, Flaman Barok resmi. Rokoko ve Yeni- Klasikçilik
6 1790-1880 yılları arasında değişim süreçleri, Romantik dünya görüşünün sanata etkisi. Nazarene Akımı, Antikçiler.
7 Purismo, Düsseldorf Okulu, Hudson River Okulu, Amerikan Sanat Üslubu (Luminism)
8 Ara Sınav
9 Romantisism'den Modern Sanata uzanan süreç ve temsilcileri. Biedermeier, Fotografi, Realism, Barbizon Okulu İspanyol Eklektisismi, Pre-Pephael Kardeşliği
10 Sanayi devrimi sonrasında yaşananlar ve sanata etkileri Empresyonism, Amerikan Empresyonism i, Luminism.
11 Tonalism, Sembolism, Ros Sembolism'i, Estetikçiler, Arts and Crafts
12 Post- Empresyonism, Puantilism, Nabiler, Fovlar, Cloisonnism
13 Neo- Empresyonism, Art- Nouveau, Jugendstil
14 Modernism, Rus Avangardları, Hagenbund

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

CÖMERT Bedrettin, Giotto'nun Hayatı, Ankara: T.T.K Basımevi
ECO, Umberto, Günlük Yaşamdan Sanata (Çev. Kemal Atakay), İstanbul: Adam Yayınları, 1993
GERMANER, Semra, 18. Yüzyıl Avrupa Resmi, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 1996
GOMBRİCH, Ernst, Sanatın Öyküsü, (Çev. Bedrettin Cömert), İstanbul: Remzi Kitapevi,2000
HAUSER, Arnold, Sanatın Toplumsal Tarihi (Çev. Yıldız Gölönü), İstanbul: Remzi Kitapevi, 1984
İPŞİROĞLU, Nazan; Mazhar İpşiroğlu, Sanatta Devrim, İstanbul: Remzi Kitapevi, 1993
İNANKUR , Zeynep, 19. Yüzyıl Avrupa'sında Heykel ve Resim Sanatı, İstanbul: Kabalcı Yay.. 1997
KANDİNSKY, Wassily, Sanatta Ruhsallık Üzerine (Çev. Gülin Ekinci), İstanbul: Altıkırkbeş Yay., 2001
LAYTON, Robert, Antropology of Art, Columbia Universitity Press, 1981

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders teorik olarak işlenir. Ders konuları çerçevesindeki kültürlerin sanat anlayışları ve üslup gelenekleri, öğretim elemanının rehberliğinde, görsel örneklere dayalı ve karşılaştırmalı değerlendirme tekniğine dayalı bir biçimde örneklenerek sunulur. Öğrencilerin derse fikri olarak katılımının sağlanması için tartışma olanakları sağlanır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Arasınav
2 FN Final
3 BSN Başarı Notu VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Dönem boyunca iki yazılı sınav gerçekleştirilecek ve bir öğrenci toplam başarı puanının %90'ın yazılı sınavlardan elde edecektir. Her sınav sınıf materyallerini kapsayacak ve sorular, sınıfta işlenen konuları içerir.
Vize ve Final sınavlarında öğretim elemanının öngörüsüne bağlı olarak kapalı ve açık uçlu soru biçimlerini kapsayan sorulara dayalı ölçme teknikleri uygulanır.
Vize ve Final sınavı ortalaması 50 nin altında olan öğrenci bütünlemeye girmek zorundadır.

Değerlendirme Kriteri

Sınavlar:
Sınavlar öğrencilerin, öğrenme çıktılarında tanımlanan yeterliklere ulaşıp ulaşmadıklarını yukarıda belirtilen ölçme tekniklerine dayalı olarak ölçmeyi hedefler.

Derse Katılım:
Öğrencinin katılımından elde edilecek puan, (a) derse katılım/devam durumuna, (b) öğrencinin ders sırasında öğretim üyesi tarafından sorulan sorulara verdiği yanıtların kalitesine ve (c) öğrencinin olumlu bir öğrenim ortamının yaratılmasına katkısına bağlı olacaktır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1- Önerilen kaynakları kullanarak dersi takip etmek,
2- % 80'lik devam mecburiyetine uymak,
3- Yapılması planlanan araştırma ve gözlem gezilerine katılmakla yükümlüdür.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Öğr. Gör. Dr. Yalçın Mergen
yalcin.mergen@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Ders günü ve saati

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 14 2 28
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 14 1 14
Vize sınavına hazırlık 1 2 2
Final sınavına hazırlık 1 4 4
Diğer (lütfen belirtiniz) derse katılım 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 52

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.133444
ÖK.233444
ÖK.333444
ÖK.433444
ÖK.533444
ÖK.633444