DERS ADI

: SANAT ESERLERİ ÇÖZÜMLEMESİ II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TEM 3030 SANAT ESERLERİ ÇÖZÜMLEMESİ II SEÇMELİ 2 2

Dersi Veren Birim

Sanat Kuramları

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MELTEM ERDUL MERGEN

Dersi Alan Birimler

Grafik
Oyunculuk
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
Seramik ve Cam Tasarımı
Aksesuar Tasarımı
Sinema ve Televizyon
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
Dramatik Yazarlık-Dramaturji
Sahne Tasarımı
Seramik
Tezhip
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Grafik Resimleme ve Baskı
Resim
Müzik Bilimleri
Heykel
Fotoğraf
Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi
Tezhip
Tekstil Tasarımı
Eski Çini Onarımları
Tekstil
Sanat Kuramları
Tekstil ve Moda Tasarım
Film Tasarım ve Yazarlık
Eski Çini Onarımları
Moda Giyim Tasarımı
Grafik Tasarımı
Müzik Teknolojisi

Dersin Amacı

1900'lerden günümüze kadar olan sanat akımlarının görseller eşliğinde tanıtılıp, farklı eser analiz yöntemleriyle çözümlenmesi. Sanat akım ve kuramlarını tarihsel gelişim/ilgi ve karşıtlıkları içerisinde öğrenebilme ve farklı eser analiz yöntemleriyle çözümlenme yetisini kazanma.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Sanatı ve sanat yapıtını tarihsel süreç içinde değerlendirebilmesi
2   Sosyo-kültürel yapının değişmesine bağlı olarak sanat eserini değerlendirme/anlamlandırma pratiklerinin de değişeceği öngörüsüne sahip olabilmesi.
3   Sanat tarihi ve yorumunu bilmenin ayırdıyla sanat vizyonunu geliştirebilmesi, gözden geçirebilmesi.
4   "Eser çözümlemeye" yönelik farkındalıklarını arttırıp, ifade gücünü geliştirme
5   Sanat eserini algılamaya yönelik çözümleme yöntemlerini tanıyabilmesi ve kullanabilmesi
6   Sanat kuramlarını farklı disiplinlerden gelen katkı ve etkilerle değerlendirip/ilişkilendirerek analiz edebilmesi
7   Sanat yapıtına "yapıt" değerini veren nitelik ve öğeleri ayırt edip, tanımlayabilmesi beklenmektedir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 1945 den 1960'lara kadar uzanan dönemi değişen toplumsal süreç dinamiklerinin incelenmesi, Frankfurt Okulu'na kadar uzanan geniş bir perspektifte ele alırken,o dönem içinde biçimlenen sanat akımı,oluşumlar ve sanat kuramları ile ilgi ve karşıtlıklarının kurulması.
2 20.yüzyıl düşün,sanat ve eleştiri ortamı
3 Avangard sanat ve kuramının ele alınması
4 Modern, Çağdaş ve Post-Modern kavramlarının tartışılması.
5 Çağdaş Sanat Nesnesinin Tanımı
6 Çağdaş Sanat Nesnesinin Yapısı
7 Post-Yapısalcılık'ın bir eser çözümleme yöntemi olarak ele alınması; ikili karşıtlıklar,benzerlikler ve farklılıklar,"yan anlam" ve "düz anlam".
8 Post-Yapısalcılık'ın bir eser çözümleme yöntemi olarak yapıt örnekleri üzerinden örneklenmesi.
9 Derrida ve "Yapıbozum" kuramı
10 Derrida"nın "Yapıbozum" kuramının yapıt örnekleri üzerinden çözümlemesi.
11 Umberto Eco'nun "Açık Yapıt" kuramı ;"çokluk","çoğulluk" ve "çok anlamlılık" kavramlarının üzerinde durulması.
12 Umberto Eco'nun "Açık Yapıt" kurama göre yapıt örnekleri üzerinden çözümleme yapılması
13 ARA SINAV
14 W.Benjamin'in "Alegori" kavramı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

BOZKURT, Nejat, Sanat ve Estetik Kuramları, Sarmal Yayınları, İstanbul, 1995,
BOZKURT, Nejat, 20. Yüzyıl Düşünce Akımları, Yorumlar ve Eleştiriler, SarmalYayınevi, İstanbul, 1998
CHRİS,Muray, 20.Yüzyılda Sanatı Okuyanlar, Sel Yayıncılık,İstanbul,2009
ANTMEN,Ahu,20.Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, Sel Yayıncılık,İstanbul ,2008
GOMBRICH, E. H.,Sanatın Öyküsü, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1992
LYNTON,Norbert,Modern Sanatın Öyküsü, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1991
Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C.1, Yapı Endüstri Merkezi Yay., İstanbul, 1997
Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C.2, Yapı Endüstri Merkezi Yay., İstanbul, 1997
Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C.3, Yapı Endüstri Merkezi Yay., İstanbul, 1997
ERHAT, Azra, Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1988
FISCHER, Ernst, Sanatın Gerekliliği, Çev: Prof. Dr. Cevat ÇAPAN, V Yayınları,Ankara, 1993

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders teorik olarak işlenir. Ders konuları çerçevesindeki kültürlerin sanat anlayışları ve üslup gelenekleri, öğretim elemanının rehberliğinde, görsel örneklere dayalı ve karşılaştırmalı değerlendirme tekniğine dayalı bir biçimde örneklenerek sunulur. Öğrencilerin derse fikri olarak katılımının sağlanması için tartışma olanakları sağlanır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Arasınav
2 ODV Quiz/Ödev
3 FN Final
4 BSN Başarı Notu VZ * 0.20 +ODV * 0.20 + FN * 0.60
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.20 + ODV * 0.20 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Dönem boyunca iki yazılı sınav gerçekleştirilecek ve bir öğrenci toplam başarı puanının %80'ini yazılı sınavlardan elde edecektir. Her sınav sınıf materyallerini kapsayacak ve sorular, sınıfta işlenen konuları içerir.
Vize ve Final sınavlarında öğretim elemanının öngörüsüne bağlı olarak kapalı ve açık uçlu soru biçimlerini kapsayan sorulara dayalı ölçme teknikleri uygulanır.
Öğrencinin, Vize ve Final Sınavları ortalaması 50 nin altında ise ya da Final sınavı 50 nin altında ise Bütünlemeye girmek zorundadır.

Değerlendirme Kriteri

Sınavlar:
Sınavlar öğrencilerin, öğrenme çıktılarında tanımlanan yeterliklere ulaşıp ulaşmadıklarını yukarıda belirtilen ölçme tekniklerine dayalı olarak ölçmeyi hedefler.

Ödev:
Öğrencinin hazırlayacağı ve sunacağı ödev, eser çözümlemede kazandığı bilgileri sınar.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1- Önerilen kaynakları kullanarak dersi takip etmek,
2- % 80'lik devam mecburiyetine uymak,
3- Yapılması planlanan araştırma ve gözlem gezilerine katılmakla yükümlüdür.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Öğr. Gör. Meltem Erdul Mergen
meltem.mergen@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Ders günü ve saatleri

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatım 14 2 28
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 14 1 14
Vize sınavına hazırlık 1 2 2
Final sınavına hazırlık 1 2 2
Vize 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bütünleme Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 52

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.1443343353
ÖK.255555
ÖK.344544
ÖK.444544
ÖK.544444
ÖK.655555
ÖK.744444