DERS ADI

: MİTOLOJİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TEM 2017 MİTOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Sanat Kuramları

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MELTEM ERDUL MERGEN

Dersi Alan Birimler

Grafik
Tiyatro
Oyunculuk
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
Seramik ve Cam Tasarımı
Aksesuar Tasarımı
Sinema ve Televizyon
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
Dramatik Yazarlık-Dramaturji
Sahne Tasarımı
Seramik
Tezhip
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Grafik Resimleme ve Baskı
Resim
Müzik Bilimleri
Heykel
Fotoğraf
Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi
Tezhip
Tekstil Tasarımı
Eski Çini Onarımları
Tekstil
Sanat Kuramları
Tekstil ve Moda Tasarım
Film Tasarım ve Yazarlık
Eski Çini Onarımları
Moda Giyim Tasarımı
Grafik Tasarımı
Müzik Teknolojisi

Dersin Amacı

Mitoloji sanatın varoluş süreci içinde önemli bir kaplamaktadır. Özellikle Batı merkezli sanat üretiminde sanat eserlerinde Grek mitolojisinin yoğun olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bu nedenle ve sanat eğitimimizin Batı kaynaklı olmasından hareketle Mitoloji dersi kapsamında ağırlıklı Grek Mitolojisi nin içerdiği konular ele alınmaktadır.
Sanat eserlerinde Grek Mitolojisi ile ilgili konuları, bu konularda yer alan kahramanların ve olayların sembollerini tanıtmak. Öğrencilerin sanat eserlerindeki bu konu ve sahneleri doğru biçimde tanımasını sağlamak

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Mitolojik öykü ve kahramanları tanımlayabilmesi
2   Kültürlerin tasvir geleneklerini sınıflayabilmesi
3   Mitolojik öykülerin yer aldığı eserleri açıklayabilmesi
4   Mitolojik öykülerin sanatla ilişkisini tarif edebilmesi
5   Mitolojinin günümüz sanatı ile olan ilgisini açıklayabilmesi
6   Mitolojik sahne sembol ve kahramanları birbirinden ayırabilmesi beklenmektedir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Mitoloji ve anlam
2 Mitoloji ve anlam
3 Mitoloji ve kutsallık
4 Mitoloji ve toplumsal yaşam ve örgütlenme
5 Yaratılış mitosları
6 Mitoloji ve evren modelleri
7 Mitoloji ve evren modelleri
8 Ara Sınav
9 Grek Mitolojisi'nin başlıca kaynakları; Homeros ve Hesiedos; İlyada - Odyssei; İşler ve Günler, Theogonia
10 Grek Mitolojisi Olympos Panteonunun yaradılışı, Tanrılar ve soylar; insanlar ve soylar.
11 Grek Mitolojisi'nde tanrı ve tanrıçaların sanat eserlerindeki yansımaları
12 Grek Mitolojisi'nde tanrı ve tanrıçaların sanat eserlerindeki yansımaları
13 Grek Mitolojisi'nde tanrı ve tanrıçaların sanat eserlerindeki yansımaları
14 Grek Mitolojisi'nde tanrı ve tanrıçaların sanat eserlerindeki yansımaları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Can Şefik, Yunan Mitolojisi, İnkılap Yayınevi, Istanbul, 1998
Cömert Bedrettin, Mitoloji ve İkonografi, DEKİ yayınları, Istanbul 2008
Erhat Azra, Mitoloji Sözlüğü, Remzi Yayınevi, Istanbul 1996
Hesiedos, İşler ve Günler, Sosyal Yayınları, İstanbul, 2010
Homeros, İlyada ve Odisseus çev. Azre Erhat, İş bankası Yayınları, Istanbul 1989
Strauss Claude Levi, Mit ve Anlam, Yeni yayınları, Istanbul 1994

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders teorik olarak işlenir. Ders konuları çerçevesindeki kültürlerin sanat anlayışları ve üslup gelenekleri, öğretim elemanının rehberliğinde, görsel örneklere dayalı ve karşılaştırmalı değerlendirme tekniğine dayalı bir biçimde örneklenerek sunulur. Öğrencilerin derse fikri olarak katılımının sağlanması için tartışma olanakları sağlanır. Dönem içi öğrenilen konular ile ilgili olarak öğrencinin hazırlayacağı bir proje ile öğrendiklerini alanında nasıl kullanıcağını daha iyi kavraması amaçlanmaktadır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 ODV Ödev
3 FN Final
4 BSN Başarı Notu VZ * 0.10 + ODV * 0.30 + FN * 0.60
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.10 + ODV * 0.30 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Dönem boyunca iki yazılı sınav gerçekleştirilecek ve bir öğrenci toplam başarı puanının %90 ın yazılı sınavlardan elde edecektir. Her sınav sınıf materyallerini kapsayacak ve sorular, sınıfta işlenen konuları içerir.
Vize ve Final sınavlarında öğretim elemanının öngörüsüne bağlı olarak kapalı ve açık uçlu soru biçimlerini kapsayan sorulara dayalı ölçme teknikleri uygulanır.
Her iki sınavın ortalaması ya da Final sınavından 50 geçer notunun altında alan öğrenci Bütünleme sınavına girmek zorundadır.

Değerlendirme Kriteri

Sınavlar:
Sınavlar öğrencilerin, öğrenme çıktılarında tanımlanan yeterliklere ulaşıp ulaşmadıklarını yukarıda belirtilen ölçme tekniklerine dayalı olarak ölçmeyi hedefler.

Derse Katılım:
Öğrencinin katılımından elde edilecek puan, (a) derse katılım/devam durumuna, (b) öğrencinin ders sırasında öğretim üyesi tarafından sorulan sorulara verdiği yanıtların kalitesine ve (c) öğrencinin olumlu bir öğrenim ortamının yaratılmasına katkısına bağlı olacaktır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1- Önerilen kaynakları kullanarak dersi takip etmek,
2- % 80'lik devam mecburiyetine uymak,
3- Yapılması planlanan araştırma ve gözlem gezilerine katılmakla yükümlüdür.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Öğr. Gör. Meltem Erdul Mergen
meltem.mergen@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Ders gün ve saatleri

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 14 1 14
Vize sınavına hazırlık 1 2 2
Final sınavına hazırlık 1 4 4
Diğer (lütfen belirtiniz)derse katılım 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 52

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.12213323223
ÖK.23324232121
ÖK.34224321111
ÖK.43324312222
ÖK.54235221111
ÖK.63344333223