DERS ADI

: TEKNİK ÇİZİM PERSPEKTİFİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TEM 1007 TEKNİK ÇİZİM PERSPEKTİFİ SEÇMELİ 2 2 4

Dersi Veren Birim

Temel Sanat Eğitimi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT AYŞE ÇETİN

Dersi Alan Birimler

Grafik
Tiyatro
Oyunculuk
Tezhip
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
Aksesuar Tasarımı
Sinema ve Televizyon
Temel Sanat Eğitimi
Dramatik Yazarlık-Dramaturji
Sahne Tasarımı
Eski Çini Onarımları
Tekstil
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Seramik ve Cam Tasarımı
Grafik Resimleme ve Baskı
Resim
Müzik Bilimleri
Heykel
Fotoğraf
Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi
Tekstil Tasarımı
Tekstil ve Moda Tasarım
Film Tasarım ve Yazarlık
Tezhip
Moda Giyim Tasarımı
Grafik Tasarımı
Müzik Teknolojisi
Eski Çini Onarımları

Dersin AmacıBu ders; tasarım öncelikli olmak üzere, yaşamda yer alan tasarların, tasarım sürecine dönüşümü, üretim öncesi projelendirilmesi ve sorunlarının anlatımı için gerekli olan ifade tekniklerinin eğitimini içermektedir.


Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Çizerek ifade edebilme konusunda tüm dünyada ortak olarak uygulanan temel teknik kurallar ve kavramları tanımlayabilmesi,
2   Teknik Çizim sürecinde kullanılan araç-gereçleri tanıması, kurallara, norm ve standartlara uygun proje çözümlemeleri yapabilmesi,
3   Ölçü, ölçek ve nümerik tasarım kavramlarını özümseyerek kullanabilmesi,
4   Farklı kullanım alanlarına yönelik tasarımların süreç aşamalarını detay ve ölçü ile çizerek ifade edebilmesi,
5   Projelerinde düzenleme, çözümleme, taşıma, tümleme, parçalama gibi farklı yöntemleri uygulayabilmesi
6   Perspektif, geometri kuram ve kurallarını, aydınlatma ` Işık, gölge zaman, mekân, form, hacim, düzlem kavramları ile bütünleştirerek tasarım sürecinde çizerek anlatabilmesi,

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kaynakça, içerik, araç, gereç tanımlamaları
2 Boyut, norm uygulaması
3 Ölçü, ölçek kavramı ve uygulaması
4 Tarama alıştırmaları
5 Harf alıştırmaları
6 Form alıştırmaları
7 Formların parçalanması ve bütünlenmesi alıştırmaları
8 Plan cephe kesit çizimleri
9 Düzlem form ilişkisi ve taşıma alıştırması
10 Alan form ilişkisi çalışması
11 Işık gölge zaman konum konulu çalışmalar
12 Perspektife giriş düzlem ufuk çizgisi uygulamaları
13 Perspektif uygulamaları
14 Perspektif kuralları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: : Neufert, Yapı Tasarımı Temel Bilgileri , Güven Kitabevi, Ankara, 1977


Yardımcı kaynaklar: Tasarı Geometri, Ali DÜZGÜN, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2009
Teknik Resim ve Meslek Resmi, İbrahim Zeki Şen- Nail ÖZÇİLİNGİR, Deha Yayıncılık, İstanbul, 2011
Altın Oran, Saadettin ÇAĞLARCA, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1997
Perspektif ve Gölge, Latife GÜREL, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2002
Teknik Resim, Nimet ÖZDAŞ, İTÜ Yayınları, İstanbul, 1972

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1- Dersler;
Öğretim üyesi öğrencileri tasarlarınI tasarım sürecinde ifade edilebilmesi, üretime dönük projelendirmesi, farklı ifade tekniklerini kullanılabilmesi konularında yönlendirir. Ölçü, ölçek ve teknik bilgiler ile donanmış olarak konuyu kavraması, ifade edebilmesi için gerekli bilgi ve deneyim birikimine ulaşması dersin çalışma hedefidir.
2- Gözden geçirme oturumları, sınıf tartışmaları ve atölye uygulamaları;
Öğretim üyesi tarafından belge, teknik ve uygulama aktarım ile verilen konuların ödev ve çalışmalar ile öğrenciler tarafından desteklenmesi beklenmektedir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PR Proje
2 ODV Ödev/Sunum.
3 LAB Laboratuvar
4 BSN Başarı Notu PR * 0.50 + ODV * 0.20 + LAB * 0.30


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar
Öğrencinin; derslere katılımı, katkısı, konuları anlayarak tanım ve uygulamalara katılabilme yeteneği, uygulama çalışmalarının kalitesi, sınıf içi eğitim hedefine olumlu katkıda bulunacak şekilde değerlendirilerek puana dönüşülecektir.
Değerlendirme Kriteri
Öğrencinin; derslere katılımı, katkısı, konuları anlayarak tanım ve uygulamalara katılabilme yeteneği, uygulama çalışmalarının kalitesi, sınıf içi eğitim hedefine olumlu katkıda bulunacak şekilde değerlendirilerek puana dönüşülecektir.
Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Dersin % 70'ine katılım zorunludur.
Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezası ile sonuçlanır
Her türlü tarihi eser Vandalizm girişimi ve fiili disiplin cezası ile sonuçlanır
Proje ve ödevler teslim tarihi dışında değerlendirmeye alınamaz ya da tam puan üzerinden değerlendirilemez

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

02324129278

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Uygulama 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 1 6 6
Ödev Hazırlama 1 8 8
Sunum Hazırlama 3 6 18
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 91

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.1221
ÖK.2
ÖK.311311
ÖK.41111
ÖK.5111111
ÖK.61231223