DERS ADI

: TEMEL SANAT VE TASARIM BİLGİSİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TEM 1410 TEMEL SANAT VE TASARIM BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Temel Sanat Eğitimi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BERNA AYDIN

Dersi Alan Birimler

Görsel İletişim Tasarımı
Oyunculuk
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
Aksesuar Tasarımı
Dramatik Yazarlık-Dramaturji
Sahne Tasarımı
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Seramik ve Cam Tasarımı
Grafik Resimleme ve Baskı
Resim
Müzik Bilimleri
Heykel
Fotoğraf
Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi
Tezhip
Tekstil Tasarımı
Film Tasarım ve Yazarlık
Eski Çini Onarımları
Moda Giyim Tasarımı
Grafik Tasarımı
Müzik Teknolojisi

Dersin Amacı

Bu derste öğrencinin;

1.Sanat ve tasarımın temel ilke ve öğelerini kavrayarak görsel dağarcığının farkındalığının geliştirilmesi;
2. Sanat ve tasarımdan Disiplinlerarası örneklerle kendi sanatsal ifade ve yaratım sürecine katkı sağlayacak gerekli kuramsal alt yapıyı ve eleştirel bakış açısını kazanması;
3. Sunumlar aracılığıyla kavramsal, analitik ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmesi;
4. Işık ve Rengin temel özellikleri, renk psikolojisi ve sanat tarihi içindeki yeri hakkında bilgilenmesi;
5. Kadraj ve kompozisyona dair farklı yaklaşımları değerlendirebilmesi;
hedeflenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Hem görsel hem de kuramsal olarak problemi belirleyebilme, problemin çözümü için veriler toplayabilme, inceleyebilme ve geliştirebilme becerilerini kazanabilmesi,
2   Tasarımın temel öğelerini ve ilkelerini kavrayabilmesi,
3   Yaratıcı ve analitik düşünme becerilerini geliştirebilmesi,
4   Sanat ve tasarıma yönelik kuramsal alt yapıyı kazanabilmesi,
5   Renge dair psikolojik ve sosyolojik bir bakış açısı geliştirebilmesi ve rengi sanat tarihsel süreç içinde değerlendirebilmesi,
6   Kadraj ve kompozisyona dair farklı yaklaşımları değerlendirebilmesi,

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin Genel Çerçevesinin Belirlenmesi, Temel Eğitim Dersi Kapsamında Anlatılan Ve Uygulanan Projelerin Kuramsal Bilgilerinden Yola Çıkılarak Temel Sanat Ve Tasarım İlkelerine Giriş
2 Temel Sanat Ve Tasarım İlke Ve Öğelerinin Genel Başlıklarla Ve Disiplinlerarası Örneklerle Anlatımı
3 Temel Sanat Ve Tasarım İlke Ve Öğelerinin Genel Başlıklarla Ve Disiplinlerarası Örneklerle Anlatımı
4 Temel Sanat Ve Tasarım İlke Ve Öğelerinin Genel Başlıklarla Ve Disiplinlerarası Örneklerle Anlatımı
5 Temel Sanat Ve Tasarım İlke Ve Öğelerinin Genel Başlıklarla Ve Disiplinlerarası Örneklerle Anlatımı
6 Disiplinlerarası Örneklerle kadraj ve kompozisyon
7 Altın Oranın Sanat eserlerinde kullanımı ve Çağdaş Kompozisyon Yaklaşımları
8 Sanat Tarihindeki Soyutlama ve Stilizasyon Yaklaşımlarının Örneklerle Karşılaştırılması
9 Gestalt Kuramı Ve İlkeleri
10 Arasınav
11 Rengin Sanat Tarihsel Süreçte Değişen Kullanımı
12 Renk Psikolojisi ve Rengin Sosyolojik Boyutu
13 Sanatçı Misafirlerle Üretim Süreçlerine Dair Sunum ve Söyleşi
14 Sanatçı Misafirlerle Üretim Süreçlerine Dair Sunum ve Söyleşi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Wolf, Henry (1988), Visual Thinking Methods for Making Images for Memorable, American Showcase, New York.
Albers, J. (1963). Interaction of Color. New Haven ve London: Yale University Press.
Fisher, M. P.; Zelanski, P. (1996). Design Principles and Problems. New York: Harcourt Brace College Publishers.
Gilbert, R. (1995). Living With Art. New York: McGraw-Hill, Inc.
Itten, J. (1973). The Art of Color. New York: Van NostRand Reinhold.
Samara, T. (2008). Design Evolution:Theory Into Practice. Rockport Publishing.
Samara, T. (2007). Design Elements. Rockport Publishing.
Öztuna, H. Y. (2008). Görsel İletişimde Temel Tasarım. İstanbul: Güzel Sanatlar Matbaası.
Gökaydın, Nevide(2002), Temel Sanat Eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı Yay., Ankara.
Ocvirk, Stinson, Wigg, Bone, Cayton (2015), Sanatın Temelleri, Karakalem Kitabevi Yayınları, İzmir.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders teorik olarak işlenir.
Ders konuları öğretim elemanının rehberliğinde, görsel örneklerle ve karşılaştırmalı değerlendirme tekniğine dayalı bir biçimde örneklenerek sunulur.
Öğrencilerin derse fikri olarak katılımının sağlanması için tartışma olanakları sağlanır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Arasınav
2 FN Final
3 BSN Başarı Notu VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Ödev/İnceleme yapılması öngörülen kitap/kitapları edinmek.
Derslerin en az %70 ine katılmak.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 10 1 10
Vize Sınavına Hazırlık 1 4 4
Final Sınavına Hazırlık 1 6 6
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 50

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.133445433355535332344
ÖK.233445433355535332344
ÖK.333445433355535332344
ÖK.433445433355535332344
ÖK.533445433355535332344
ÖK.633445433355535332344