DERS ADI

: GÖRSEL İLETİŞİM VE TASARIM BİLGİSİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
RSS 4003 GÖRSEL İLETİŞİM VE TASARIM BİLGİSİ SEÇMELİ 1 1 0 2

Dersi Veren Birim

Resim Bölümü

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ EMRE DUYGU

Dersi Alan Birimler

Grafik
Oyunculuk
Seramik
Aksesuar Tasarımı
Sinema ve Televizyon
Dramatik Yazarlık-Dramaturji
Sahne Tasarımı
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Seramik ve Cam Tasarımı
Grafik Resimleme ve Baskı
Resim
Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi
Tekstil Tasarımı
Tekstil
Tekstil ve Moda Tasarım
Film Tasarım ve Yazarlık
Moda Giyim Tasarımı
Grafik Tasarımı

Dersin Amacı

Bu ders, sanat eğitimi sonrası kariyer yapma sürecinde karşılaşılacak
profesyonel sanat ortamı hakkında, bu ortamın aktörleriyle nasıl
diyaloğa girileceği ve profesyonel iletişim kurulacağı konusunda temel
bir eğitim vermeyi; sözkonusu iletişimde kullanılacak görsel bir
malzeme olan portfolyonun (Sanatçı Dosyası) tasarlanmasına ilişkin
temel kavramları, yöntem ve teknikleri öğretmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bir sanatçı adayı olarak kendi kendine farkındalık geliştirmesi ve bir grup izleyici huzurunda kendisi ve çalışmalarını görsel verilerle destekleyerek sunabilmesi,
2   İnandığı ve savunduğu sanat anlayışını, çalışmalarının kavramsal arkaplanı ve biçimsel özelliklerini kendi ağzından anlattığı `Sanatçı Bildirisi (Artist Statement) metnini yazma becerisini edinmesi,
3   Kariyeri boyunca karşılaşacağı küratör, galeri yöneticisi, eleştirmen vb. gibi kişilerle profesyonel iletişim kurma becerisi geliştirmesi,
4   Ürettiği çalışmaları seçerek, sınıflayarak, tanımlayarak ve fotoğraflayarak arşivleme bilgi, beceri ve alışkanlığını edinmesi,
5   Portfolyo hazırlama tekniklerini öğrenmesi; portfolyonun tasarlanma sürecinde temel düzeyde grafik tasarım bilgisi edinmesi,
6   Portfolyonun yazılı içeriğini oluşturan eser künyesi, biyografi ve diğer metinleri yazma becerisini edinmesi,
7   Hazırladığı porfolyoyu zaman içinde güncelleyebilme; değişen gereksinimlere göre farklı biçimlere uyarlayabilme becerisini edinmesi,
8   Geleneksel olarak hazırladığı portfolyoyu sayısal formatlara dönüştürme yöntemlerini öğrenmesi; internet ortamı ve sosyal medya sitelerine aktarabilmesi beklenmektedir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 DERSE GİRİŞ, SANATÇI OLARAK PROFESYONEL İLETİŞİM: İletişim Bizi Hangi Yönlerden İlgilendirir İletişim Nedir , İletişimin Ögeleri Nelerdir , Birey Olarak İletişim Süreci, Sanatsal Üretim Bağlamında İletişim Süreci, Profesyonel Anlamda İletişim Süreci
2 FARKINDALIK YARATMA VE SANATÇI BİLDİRİSİ: Kendi Kendine Farkındalık Nasıl Geliştirilebilir ; Sanatçı Bildirisi Nedir Nasıl Yazılır Sanatçı Bildirisi Örnekleri
3 SANATÇI SUNUMU: Profesyonel bir sanatçı sunumu örneğinin izlenmesi, soru ve cevaplar
4 ÖĞRENCİ SUNUMLARI: Profesyonel bir sanatçı adayı olarak öğrenci sunumları, soru ve cevaplar
5 ÖĞRENCİ SUNUMLARI (DEVAM): Profesyonel bir sanatçı adayı olarak öğrenci sunumlarına devam, soru ve cevaplar
6 GÜÇLÜ BİR PORTFOLYO YARATMAK: Portfolyo Nedir, Neden Gereklidir, Nasıl Hazırlanmalıdır, İyi Hazırlanmış Bir Portfolyo Ne Gibi Faydalar Sağlar, Portfolyo Örnekleri
7 PORTFOLYO TASARIMI: Hangi Alanlarda Portfolyo Hazırlanabilir Portfolyo Tasarımında Rehber İlkeler, Portfolyo Formatları, İçerik ve Sayfa Du zeni Tasarımı
8 İŞLERİ ARŞİVLEME: Arşiv ve paylaşım için iş seçme ve sınıflama
9 İŞLERİN BELGELENMESİ: Ortalama Çekim Koşullarında En İyi Sonuç Nasıl Alınır Fotoğraf çekimi
10 GÖRÜNTÜLERİN İŞLENMESİ: Photoshop Programında Fotoğrafik Göru ntu Nasıl İşlenir Renk Düzeltmeleri
11 YAZILI İÇERİĞİN DÜZENLENMESİ : Biyografi Nasıl Yazılır Portfolyoya Ait Metinler Nasıl Oluşturulur
12 GRAFİK TASARIM: Etkili Bir Grafik Tasarım Nasıl Oluşturulabilir Tasarım İlkeleri: Egemenlik, Görsel Hiyerarşi, Bütünlük, Devamlılık; Tipografi
13 GRAFİK TASARIM (DEVAM): InDesign Programında Sayfa Duzeni Nasıl Yapılır
14 Genel Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana Kaynak:
UÇAR, Tevfik Fikret., Görsel İletişim ve Grafik Tasarım , İnkılap Kitabevi, İstanbul, 2004

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders teorik ve uygulama olmak üzere iki bölümde işlenir.
Teorik olan bölümde o haftanın konusu, görsel malzemelerle desteklenerek ve örneklere yer verilerek anlatılır. Bu esnada öğrenciler defterlerine not alarak, soru ve cevaplarla bir tartışma ortamı içinde derse katılırlar.
Ders içinde profesyonel bir sanatçının sunum örneği izlenir, soru ve cevaplarla sanatçının deneyimlerini paylaşması sağlanır. Benzer bir sunumun profesyonel bir sanatçı adayı olarak öğrenci tarafından da yapılması beklenir.
Dersin uygulamalı bölümünde öğrenciden, öğrendiği teorik bilgileri, eğitici tarafından istenen projeler aracılığıyla uygulaması beklenir. Uygulama esnasında öğrenci örnek uygulamalar ile eğitici tarafından desteklenir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PR Proje
2 BSN Başarı Notu PR * 1


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Dönem boyunca üretilen uygulama projelerinin teslim edilmesi istenir.

Değerlendirme Kriteri

Teslim edilen uygulama projelerinin sanatsal niteliği (içerik, kompozisyon kuralları, tasarım ilkeleri vb. gibi), tekniğin uygulanmasındaki yetkinlik, sunumda titizlik, zamanı planlı ve verimli kullanma, zamanında teslim ve uygulama sürecinde öğreticiye danışılma frekansı değerlendirmenin not derecesini belirleyen kriterlerdir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Dersin %80 ine katılım zorunludur.
2. Belirlenen zamanda teslim edilmeyen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

hakankirdar@gmail.com

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Ders içinde bilgi verilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 9 2 18
Uygulama 5 2 10
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 14 1 14
Sunum hazırlama 1 2 2
Ödev hazırlama 2 2 4
Genel Değerlendirme 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 50

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.1534555444
ÖK.24445553
ÖK.3444
ÖK.4333
ÖK.5444
ÖK.63
ÖK.73
ÖK.8455