DERS ADI

: DİSİPLİNLERARASI SANAT I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
RSS 3001 DİSİPLİNLERARASI SANAT I SEÇMELİ 2 2 0 4

Dersi Veren Birim

Resim Bölümü

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT BORGA KANTÜRK

Dersi Alan Birimler

Grafik
Görsel İletişim Tasarımı
Oyunculuk
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
Aksesuar Tasarımı
Sinema ve Televizyon
Dramatik Yazarlık-Dramaturji
Sahne Tasarımı
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Seramik ve Cam Tasarımı
Grafik Resimleme ve Baskı
Resim
Müzik Bilimleri
Heykel
Fotoğraf
Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi
Tezhip
Tekstil Tasarımı
Tekstil
Tekstil ve Moda Tasarım
Film Tasarım ve Yazarlık
Eski Çini Onarımları
Moda Giyim Tasarımı
Grafik Tasarımı
Müzik Teknolojisi

Dersin Amacı

Öğrencilere günümüz sanatının interdisipliner yapısı hakkında temel bilgileri aktarmak. Öğrencilerin disiplinlerarası olanakları kullanarak sanat üretimleri yapmasını sağlamak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Plastik Sanatlar eğitimi içerisinde konu olan çağdaş sanat ve disiplinlerarasılık kavramlarına ilişkin kuramsal bilgilere sahip olabilmesi ve kullanabilmesi
2   Kamusal Alanda Sanat uygulamaları hakkındaki projelendirilmiş konu alanlarında uzman bilgilere sahip olabilmesi ve kullanabilmesi
3   Çağdaş sanat pratiklerine ilişkin, enstalasyon ve Kurgusal Anlatı gibi gözlemleri düşünceleri görselleştirmek için gereken pratik beceriler hakkında bilgire sahip olabilmesi ve kullanabilmesi
4   Gözlemleri ve düşünceleri görselleştirmek adına kullanılan tekniklerden biri olan video sanatı hakkında kuramsal bilgilere, uygulamalı becerilere sahip olabilmesi, bu alandaki çağdaş sanat örneklerinin yorumlama getirebilmesi.
5   Günümüz Sanatında İnteraktif medyaların kullanıma ilişkin bilgi ve beceri elde edebilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Çağdaş sanat ve disiplinlerarasılık, tanımlar
2 Öncüler, Avangard örnekler
3 Dada Hareketi ve disiplinlerarasılık
4 Situasyonist hareket ve bir müdahale olarak sanat
5 Fluxus ve sonrası
6 Kamusal Alanda Sanat: Bölüm I -Cağdaş sanatta ilk örnekler
7 Kamusal Alanda Sanat: Bölüm II - Günümüz
8 Land Art
9 Enstalasyon: Öncü Hareketler
10 Enstalasyon ve Kurgusal Anlatı
11 Günümüz Sanatında kurmaca, hikaye ve edebiyat ilişkisi
12 Belgeselci Anlatı ve Kurmaca Sinema'dan Video sanatına
13 Video sanatı; güncel örnekler
14 İnteraktif medyalar ve yeni kamusal sanat

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
1- Foster, Hal, Gerçeğin geri dönüşü : Yüzyılın Sonunda Avangard, Ayrıntı Yayınları, 2009

Yardımcı kaynaklar:
1- Artun, Ali, Çağdaş Sanatın Örgütlenmesi, İletisim Yayınları, 2011
2- Bürger, Peter, Avangard Kuramı , İletişim Yayınları, 2003
3- Brown, Bill, Situasyonist Enternasyonal, Altıkırkbeş Yayınları, 2008
4- Debord,Guy, Gösteri Toplumu, Ayrıntı Yayınları, 2010

Diğer ders materyalleri:
Çağdaş Sanat Dergileri, Sergi ve Sanatçılara ilişkin Video kayıtları, Sanatçı Portfolyoları, web siteleri, v.s.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Öğrencinin potansiyeli, ilgi alanları, yaratıcılığı ile ilişkilendirilecek şekilde kendilerine anlatılan müfredatın eşliğinde bol çeşitli görsel-işitsel materyalle örülü bir program ile hareket edilecektir. Programdaki konulara ve tartışmalara ilişkin öğrencinin vizyonunu arttırıcı kolektif çalışmalara ve keşiflerle açık bir uygulama projesi de yapılacaktır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 SPD Uyg/Proje/Sınav/Performans/Dosya sunum
2 OJP Ödev/Jüri değ./Proje
3 BSN Başarı Notu SPD * 0.40 + OJP * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

1. Çağdaş sanat ve disiplinlerarasılık, enstalasyon ve kurgusal anlatı, kavramlarına ilişkin bilgi ve beceriyi ölçmek adına öğrenciler tarafından bir ödev-sunu gerçekleştirilecektir.

2- Kamusal Alanda Sanat uygulamalarını çözümleyebilme, Video Sanatı hakkında bilgi ve beceriyi ölçmek adına bir proje uygulaması gerçekleştirilecektir ve teslimler proje dosyası sunumu eşliginde gerçekleştirilecektir.

3- Final notu bu ders boyunca elde edilecek tüm beceriler üzerine hem kuramsal bilgiyi ve yorumlama yeteneğini ölçecek nitelikte bir dönem sonu projesi (uygulama ve kuramsal metin) değerlendirilmesi ile verilecektir.

Değerlendirme Kriteri

1. Konuların anlaşılması
2. Nicelik
3. Nitelik

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama (Atölye çalışması, Laboratuvar vb.) 14 2 28
Ders Anlatımı 14 2 28
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 14 1 14
Final Projesi Uygulamasına hazırlık 1 10 10
Ödev hazırlama 1 8 8
Sunum hazırlama 1 8 8
Final Projesi 1 4 4
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.143353333
ÖK.2453445353433
ÖK.34535434
ÖK.44345534533
ÖK.553