DERS ADI

: ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATI II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
RSS 4002 ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATI II SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Resim Bölümü

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ABDULLAH MÜMTAZ SAĞLAM

Dersi Alan Birimler

Grafik
Oyunculuk
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
Aksesuar Tasarımı
Sinema ve Televizyon
Dramatik Yazarlık-Dramaturji
Sahne Tasarımı
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Seramik ve Cam Tasarımı
Grafik Resimleme ve Baskı
Resim
Müzik Bilimleri
Heykel
Fotoğraf
Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi
Tezhip
Tekstil Tasarımı
Tekstil
Tekstil ve Moda Tasarım
Film Tasarım ve Yazarlık
Eski Çini Onarımları
Moda Giyim Tasarımı
Grafik Tasarımı
Müzik Teknolojisi

Dersin Amacı

Bu ders, Tanzimat ın ilanından başlayarak Cumhuriyet in ilanına dek gelen süreçte, Batılı Anlamda Türk Resim Sanatı nın arz ettiği gelişim aşamalarını öne çıkan olaylar kişiler ve kurumlar üzerinden tartışmayı ve öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Yakın tarih çalışmalarına yönelik ilgisinin canlandırılması, tarihsel verilerin sentez iradesini besleyen bir veri alanı olduğuna yönelik gerçeği algılaması,
2   Türk resim sanatını çağdaş bir sanat oluşumu ve görsel bir kültür olgusu olarak benimsemesi,
3   Türk toplumunun gelişimiyle alakalı tarihsel, sosyal ve kültürel veriler Türk Sanatını tanımlaması,
4   Bireyselleşme ve özgünleşme sürecinde yakın tarihin kendini niteleyen bir bilgi alanı olduğunu kavraması ,
5   Çalışmalarında gündeme gelen biçim-anlam ilişkilerinin, sanat uygulamaları geleneği çerçevesinde, sanat tarihi bilgisiyle, düşünsel ve sosyolojik veriler bağlamında kurulacağının bilinmesi beklenmektedir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği
2 Avni Çelebi, Zeki kocamemi, Mahmu Cuda vd.
3 D Drubu
4 1930 lu yıllar: Devlet Sanat ve Siyaset İlişkileri
5 Nurullah Berk, Cemal Tollu, vd.
6 Yeniler Grubu
7 Türk Resminde Toplumcu Gerçekçi Duyuşlar, Nuri İyem
8 Fikret Mualla, Paris Okulu, Türk resminde Soyut Dışavurumculuk
9 Nejad Devrim, Selim Turan, Münin Orhon, Hakkı Anlı vd.
10 Vize Sınavı
11 Türk Resminde Soyut ve Soyutlama Eğilimleri
12 Sabri Berkel, Adnan Çoker
13 Yeni Figürasyon Neşet Günal, Neşe Erdok, Komet, Güleryüz vd.
14 Türk Resminde Kavramsal ve güncel yönelimler

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

SAĞLAM, Mümtaz, Çağdaş Türk Resim Sanatı / Contemporary Turkish Painting from The Art Collection of the Central Bank of the Republic of Turkey, Türkçe-Boşnakça-İngilizce, (Metin ve Biyografiler: Mümtaz Sağlam), TC Merkez Bankası Yayını, İstanbul, Nisan 2011.
SAĞLAM, Mümtaz, TCMB Koleksiyonu ndan Çağdaş Türk Resim Sanatı / Contemporary Turkish Painting from the Collection of the Central Bank of the Republic of Turkey, (Metin ve Biyografiler: Mümtaz Sağlam), Türkçe-Makedonyaca-İngilizce, TC Merkez Bankası Yayını, İstanbul, Mayıs 2010.
SAĞLAM, Mümtaz, Türk Resim Sanatında Soyut Eğilimler/ Abstract Tendencies in Turkish from The Collection of the Central Bank of the Republic of Turkey, (Metin ve Biyografiler: Mümtaz Sağlam), İngilizce-Fransızca-Türkçe, TC Merkez Bankası Yayını, İstanbul, Kasım 2009

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Görsel sunumlar üzerinden, tartışma süreçlerine dayalı sözlü ve yazılı anlam üretme pratikleri yöntem olarak kullanılacaktır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Arasınav
2 FN Final
3 BSN Başarı Notu VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Derse Katılım esastır. Öğrenci %70 oranında devam vizesi almak zorundadır. Devam vizesi alamayan öğrenci final sınavına katılamaz.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 13 2 26
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 1 14
Vize Sınavına Hazırlık 1 6 6
Final Sınavına Hazırlık 1 6 6
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 56

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.1111111
ÖK.2111111
ÖK.3111111
ÖK.4111111
ÖK.5111111