DERS ADI

: FOTOĞRAF YORUM VE ELEŞTİRİ I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FTZ 4007 FOTOĞRAF YORUM VE ELEŞTİRİ I ZORUNLU 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Fotoğraf Bölümü

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT SADIK TUMAY

Dersi Alan Birimler

Grafik
Seramik
Aksesuar Tasarımı
Sinema ve Televizyon
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Seramik ve Cam Tasarımı
Grafik Resimleme ve Baskı
Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi
Tekstil Tasarımı
Tekstil
Film Tasarım ve Yazarlık
Moda Giyim Tasarımı
Grafik Tasarımı
Fotoğraf

Dersin Amacı

Eleştiri müessesesinin genelde sanat özelde ise fotoğraf sanatı açısından taşıdığı önemin anlatılması hedeflenir. Eleştiri nedir, yorum nedir teorik düzeyde anlatıldıktan ve farkları açıklandıktan sonra; eleştirinin fotoğraf sanatının gelişiminde ki rolü örnekler üzerinden gidilerek açıklanır. Eleştiri yöntemleri üzerinde durularak, örnek olarak seçilen fotoğraflar bu yöntemler aracılığıyla eleştirilir, yorumlanır. Sonrasında, öğrencilerin seçtikleri fotoğraflardan hareketle eleştiri yazıları yazması ve bu yazıların sınıfta değerlendirilmesinin yapılmasıyla dersin amacına ulaşması sağlanır .

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Eleştiri ve yorum disiplinlerinin bilimsel bilgisinin sağladığı yöntemlerle fotoğrafları analiz edebilme
2   Fotoğraf Sanatı ile ilgili gelişmeler ve bunlarla ilgili olarak sanatsal bilimsel değerlendirmelerde bulunabilme
3   Fotoğrafik görsel bilgiyi, yazılı edebi metne çevirebilme
4   Fotoğrafla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara bilgisini; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
5   Sanatın içinde fotoğraf sanatının kurumsallaşmasında gerekli olan eleştirel düşünce vizyonunun niteliğini ortaya çıkarabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Sanatta eleştiri ve yorumun gerekliliği
2 Eleştiri nedir, etimolojisi, tarihçesi, geleneği ve günümüz
3 Eleştiri nedir, etimolojisi, tarihçesi, geleneği ve günümüz
4 Yorum nedir, etimolojisi, tarihçesi, geleneği ve günümüz
5 Yorum nedir, etimolojisi, tarihçesi, geleneği ve günümüz
6 Eleştiri yöntemleri fenomenolojik okuma ve fotoğraf
7 Eleştiri yöntemleri fenomenolojik okuma ve fotoğraf
8 Psikanalitik okuma ve fotoğraf
9 Psikanalitik okuma ve fotoğraf
10 Ara Sınav
11 Yapısalcı okuma ve fotoğraf
12 Yapısalcı okuma ve fotoğraf
13 Ders içi eleştiri yorum uygulama
14 Eleştiri yazılarının değerlendirilmesi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Barthes Roland,Camera Lucida,Çev:R.Akçakaya,Altıkırkbeş,İst,1992
-Berger John, Görme Biçimleri,Çev:Y. Salman,Metis Yay.,İst,1995
-Berger John,O Ana Adanmış,H:Y.Salman-M.Gürsoy Sökmen,Metis Yay,İst,1998
-Sontag Susan,Fotoğraf Üzerine,Çev:R.Akçakaya,Altıkırkbeş,İst,1993
-Peter Burke, Tarihin Görgü Tanıkları, Çev:Zeynep Yelçe, Kitap Yayınevi,İstanbul,2003
-Ü.Ağır,Türk Fotoğraf Eleştirisi Üzerine Genel Kuramsal Bir Çalışma,Lisans Tezi,İzmir,2004
-Seyit Ali Ak, Fotoğraf Söz Kavuşması, ,Bileşim Yayınevi,Ankara,2003
-W.A.Ewing, The Body,Thames and Hudson,London,1994
-Faruk Akbaş, Fotoğraf Teknik Okumaları, ,Om Yayınevi,İstanbul, 2003
-Michel Frizot,A History Of Photography, Könemann,Italy,1994
-Fotoğraf Nerede Biter,Sanat Dünyamız,Y.K.Y,Sayı 84,İstanbul,2002
-Nazif Topçuoğlu,İyi Fotoğraf Nasıl Oluyor Yani,Y.K.Y,İstanbul, 1992
-Nazif Topçuoğlu,Fotoğraf Ölmedi Ama Tuhaf Kokuyor,Y.K.Y,İstanbul 2000

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1- Dersin dönem içinde verimliliğini arttırmaya yönelik dersle ilgili gerekli literatür öğrencilere verilir.
2- Görsellerle ders konuları desteklenir.
3- Dersin içeriği ile ilgili, sanat gündeminin öne çıkardığı konularda interaktif tartışma ortamı yaratılır, beyin fırtınası yapılır.
4- Fotoğrafik görseller üzerinden yapılan değerlendirmeler yazılı hale getirmesi beklenir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Arasınav
2 FN Final
3 BSN Başarı Notu VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

-Ders içi yazılan eleştiri yazılarının ders içinde yapılması zorunludur.
Ders çeşitli sebeplerle gelemeyen öğrenciler bu eksikliklerini geldikleri ilk derste tamamlarlar.

Değerlendirme Kriteri

-Ders için bir vize(%20), en az bir ders içi değerlendirme(20) yapılır.
-Bir final sınavı yapılır(60)
-Önceden duyurusu yapılmış kent içinde açılan sergiler ve sanatsal etkinliklerden öğrenci sorumludur

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Vize Sınavına Hazırlık 1 2 2
Final Sınavına Hazırlık 1 3 3
Ödev Hazırlama 5 2 10
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 47

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.1223112231211132
ÖK.2223213231132213221
ÖK.32233332313233221
ÖK.43333333311313233321
ÖK.5323223331121212321