DERS ADI

: DENEYSEL FOTOĞRAF II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FTZ 4004 DENEYSEL FOTOĞRAF II ZORUNLU 2 2 0 6

Dersi Veren Birim

Fotoğraf Bölümü

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT GÖKHAN BİRİNCİ

Dersi Alan Birimler

Fotoğraf

Dersin Amacı

19 ve 20. yüzyılda ortaya çıkan fotoğrafik eğilimler ve bunların günümüz tasarımları oluşturulacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Fotoğrafın temel tekniklerini uygulayabilmesi
2   Bu temel teknikleri yeniden biçimlendirmesi
3   Seri fotoğraf konusunda çalışmalar yapabilmesi
4   Fotoğrafta kolaj tekniğini uygulayabilmesi
5   Fotoğraf ve diğer malzemeleri bir arada kullanabilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Seri fotoğrafın kullanımı
2 Nesnelerle seri fotoğraf oluşturma
3 İnsan öğresi kullanarak seri fotoğraf oluşturma
4 İnsan öğesi kullanarak seri fotoğraf oluşturma
5 Kolaj tekniğini kullanarak yeni bir fotoğrafik dil oluşturma
6 Kolaj tekniğini kullanarak yeni bir fotoğrafik dil oluşturma
7 Kolaj tekniği kullanarak yeni bir fotoğrafik dil oluşturma
8 Kolaj tekniği kullanarak yeni bir fotoğrafik dil oluşturma
9 Fotoğraf ve diğer malzemeleri bir arada kullanarak fotoğrafı yeniden biçimlendirme
10 Fotoğraf ve diğer malzemeleri bir arada kullanarak fotoğrafı yeniden biçimlendirme
11 Fotoğraf ve diğer malzemeleri bir arada kullanarak fotoğrafı yeniden biçimlendirme
12 Fotoğraf ve diğer malzemeleri bir arada kullanarak fotoğrafı yeniden biçimlendirme
13 Proje teslim
14 Proje değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

GÜLER ERTAN - ÇAĞDAŞ FOTOGRAFİ SANATI
MAN RAY - Photographs

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bu konuda daha önce yapılan örnek çalışmalar araştırılarak incelenecek ve bu alanda yeni fotoğrafik tasarımlar oluşturulacaktır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PR Proje
2 DKL DerseKatılım
3 ODV Ödev/Sunum
4 BSN Başarı Notu PR * 0.30 + DKL * 0.10 + ODV * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Dersi alan her öğrenci konular hakkında ön araştırma yapıp örnekler üzerinde çalışmak ve her konu için gerekli materyali yanında bulundurmak zorundadır

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

gokhanbirinci@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Uygulama 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 1 20 20
Ödev Hazırlama 1 20 20
Sunum Hazırlama 1 20 20
Tasarım Projesi 1 40 40
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 156

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.13333333313333333333
ÖK.23332333313333333333
ÖK.33332333313333333333
ÖK.43333333313333333333
ÖK.53333333313333333333