DERS ADI

: MEDYA ESTETİĞİ II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FTZ 2012 MEDYA ESTETİĞİ II ZORUNLU 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Fotoğraf Bölümü

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT SADIK TUMAY

Dersi Alan Birimler

Grafik
Seramik
Aksesuar Tasarımı
Sinema ve Televizyon
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Seramik ve Cam Tasarımı
Grafik Resimleme ve Baskı
Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi
Tekstil Tasarımı
Tekstil
Film Tasarım ve Yazarlık
Moda Giyim Tasarımı
Grafik Tasarımı
Fotoğraf

Dersin Amacı

Medya kavramının; iletişim özelliğinin dışında çağdaş sanat, sayısal sanat şeklinde türevleştiğini biliyoruz. Medya kavramıyla; İllüzyon, sanallık yanılsamanın gerçeklikle olan ilişkilerini ve farklarını, fotoğraf, sinema, grafik, resim bağlamında, geleneksel süreçlerden başlayarak; günümüzde kazandığı boyutu değerlendirebilme hedeflenmektedir. Medya kültüründe; sanat sansür ilişkisi dersin bağlamındaki disiplinler çerçevesinde incelenir. Ayrıca; sanatsal dışavurumların yasal ve etik mevzuatının önemini algılayabilme bu alandaki temel haklarını arayıp kullanabilme becerilerini kazanır. Böylece Medya okur yazarlığına ilişkin yetkinliklerle öğrenci yaşam içinde karşılaşabileceği problemleri açıklayabilme, karşılaştırabilme rahatlıkla çözebilme bilgi beceri ve yetkinliğine ulaşmış olur.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bu derste verilen eğitim sonunda öğrencinin; 1-İllüzyon, sanallık, yanılsamanın gerçeklikle olan ilişkilerini ve farklarını; fotoğraf, sinema grafik, resim bağlamında, geleneksel süreçlerden başlayarak; günümüzde kazandığı boyutu farkını değerlendirebilme
2   Günümüzde Sanat Sansür ilişkilerini ve bileşenlerini fotoğrafik örneklerden başlayarak irdeleyebilme
3   Medya kültürüne katkı yapan fikri mülkiyetin getirdiği ayrıcalığa sahip çıkmanın yasal mevzuatını ve etik bilincinin önemini algılayabilme, temel haklarını arayıp kullanabilme becerilerini fotoğraf ağırlıklı olarak kazanır.
4   Çağdaş sanat medya ilişkilerini düşünüp tasarlayabilme
5   Sayısal sanatta medyanın dönüşümünü karşılaştırabilme
6   Medya estetiği dersinde kazanılan verilerle görsel dünyanın okuryazarlığına ilişkin yetkinliklerle öğrenci yaşam içinde karşılaşabileceği problemleri çözebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 İllüzyon, sanallık, yanılsama ve gerçeklik ilişkiler, farklar fotoğraf, sinema,resim, grafik, internet
2 İllüzyon, sanallık, yanılsama ve gerçeklik ilişkiler, farklar fotoğraf, sinema,resim, grafik, internet . Oscar alan filmler diğerleri
3 Ütopya, Fantezi, Fantastik, Bilim Kurgu(H.Bosch,Witkin, Saudek,1984, Avatar, Karayip Korsanları güncel örneklemeler
4 Sanat ve Sansür
5 Türkiye de yasal yapılanma Ve Etik Bilinci(Fikir Sanat Eserleri Kanunu,Basın Kanunu,Rtük,Bilişim hukuku, Marka ve patent mevzuatı)
6 Türkiye de yasal yapılanma Ve Etik Bilinci (Fikir Sanat Eserleri Kanunu,Basın Kanunu,Rtük,Bilişim Hukuku, Marka ve patent mevzuatı).Örneklemeler; resim, müzik, sinema, fotoğraf, tekstil, grafik.
7 M.Duchamp Çağdaş Sanat Ready Made Ve Medya
8 Bauhaus tasarım ve Medya
9 Art Brut, Arte Povera, Asambalaj,Fluxus Ve Medya
10 Ara Sınav
11 Çağdaş Sanat Postmodernizm Ve Medya
12 Çağdaş Sanat Postmodernizm Ve Medya
13 Sanallığın Estetiği Medya Ve Fotoğraf
14 Medyatik Görsel Dünyanın Okunması, değerlendirilmesi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

-Richard Leppert, Sanatta Anlamın Görüntüsü-İmgelerin Toplumsal İşlevi, 2002
-W.M.T. Mitchell, Iconology: Image, Text, Ideology, Paradigma, 2005
- Beatrice Lenoir Sanat Yapıtı, YKY, 2003
- John Berger, Görme Biçimleri, Metis, 1986
- David Norman Rodowick, Reading The Figural or Philosophy After The New Media, 2001
- Malcolm Barnard, Sanat Tasarım ve Görsel Kültür. Ankara: Ütopya Yayınevi
- Currie Gregory, Image And Mind. Cambridge: Cambridge University Pres, 1995
- Türkoğlu, Nurçay, Görü-yorum Gündelik Yaşamda İmgelerin Gücü, 2000
- Dempsey, Amy. Art in the Modern Era. Thomas and Hudson Ltd.: London, 2002
- Wands, Bruce Dijital Çağın Sanatı. Çev: Osman Akınhay, Akbank Kül. San. Yay. 2006
- Hal Foster, Rosalind Krauss, Y.Alain Bois, Art Since 1900
- Michel Frizot, A New History Of Photography, Könemann
- Baudrillard Jean,Tam Ekran,Ç:B.Gülmez,Y.K.Y,İst,1997
- Walter Benjamin,Pasajlar,Ç:A.Cemal,Y.K.Y,İst,2001

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1-Dersin dönem içinde verimliliğini arttırmaya yönelik dersle ilgili gerekli literatür öğrencilere verilir.
2-Görsellerle ders konuları desteklenir.
3-Dersin içeriği ile ilgili, gündemin öne çıkardığı konularda interaktif tartışma ortamı yaratılır, beyin fırtınası yapılır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Arasınav
2 FN Final
3 BSN Başarı Notu VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 7 7
Alan/saha çalışması 5 2 10
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 54

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.122332322313333333331
ÖK.223333333233333333333
ÖK.322332333333333233333
ÖK.433333333333333333333
ÖK.513331323333333333333
ÖK.633333333333333333333