DERS ADI

: GÖRSEL TASARIM VE FOTOĞRAF KOMPOZİSYONU II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FTZ 1002 GÖRSEL TASARIM VE FOTOĞRAF KOMPOZİSYONU II ZORUNLU 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Fotoğraf Bölümü

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT SADIK TUMAY

Dersi Alan Birimler

Fotoğraf

Dersin Amacı

Fotoğrafik estetik ifade unsurlarını farkına varıp kullanabilmeyi, estetik etki unsurlarını değerlendirebilmeyi öncelikle örnekler üzerinden açıklamalı olarak gösterir. Fotoğrafik tasarımlarını çözümleyici ve eleştirel düşünebilme, ifade edebilme, kullanabilme yetkinliğini kazandırmayı hedefler. Bu doğrultuda uygulama çekimine gidilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Fotoğrafik tasarımın estetik ifade unsurlarının farkına varıp kullanabilme
2   Fotoğrafik estetik etki unsurlarını görüp değerlendirebilme
3   Görsel düşünmenin kavramlarla ilişkilendirilmesinin fotoğrafik yaratıcılığına olan etkisini geliştirebilme
4   Fotoğraf üslubunu şekillendirecek farkındalık yaratabilme
5   Fotoğrafik tasarımlarda çözümleyici düşünüp ifade edebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Fotoğrafik Temel Tasarımda Estetik İfade Ve Üslup
2 Fotoğrafik Temel Tasarımda Estetik İfade Ve Üslup
3 Fotoğrafik Temel Tasarımda Estetik İfade Ve Hareket
4 Fotoğrafik Temel Tasarımda Estetik İfade Ve Hareket
5 Fotoğrafik Temel Tasarımda Estetik İfade Ve Ritm
6 Fotoğrafik Temel Tasarımda Estetik İfade Ve Uyum
7 Fotoğrafik Temel Tasarımda Estetik İfade Ve Sadelik
8 Fotoğrafik Temel Tasarımda Estetik Etki Güzel Ve Hoş
9 Fotoğrafik Temel Tasarımda Estetik Etki Ve Diğer Etkenler(İyi, Doğru,Sevimli,Görkemli, Komik, Yüce..)
10 Ara Sınav
11 Fotoğrafik Temel Tasarımda Anlam, İşlev, Biçim
12 Fotoğrafik Temel Tasarımda Biçim Unsurları(Ölçü,Oran, Denge, Aralık, Yön..)
13 Fotoğraf Uygulama Çekim
14 Fotoğraf Çekim Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

T.Grill,M.Scanlon, Fotoğrafta Kompozisyon, Ç:N.Sipahi, Homer Kitabevi,İst,2003
Faruk Atalayer,Temel Sanat Öğeleri,A.Ü.Y,Eskişehir 1994
Berger John, Görme Biçimleri,Çev:Y. Salman,Metis Yay.,İst,1995
Faruk Akbaş, Fotoğraf Teknik Okumaları, ,Om Yayınevi,İstanbul, 2003
Levend Kılınç, Fotoğraf Başlarken, Dost Yayınevi,Ankara,2002
W.Kandinsky, Sanatta Zihinsellik Üstüne, Ç:T.Turan,Y.K.Y,İst,1993
A.Friedman,J.F.Pile,F.Wilson, Interior Design, American Elsevier Inc.NewYork,1970
Lillian Garrett, Visual Design, Robert E.Krieger Pub.Com.NewYork,1967
J.P.Montier, H.C.Bresson, The Artless Art,T and H,Paris,1995
Aydemir Gökgöz, Fotoğrafçılık, Odak Yayınevi, İst, 1985
Nicholas Jenkins, Photo Graphics, A Van Nostrand, Reınhold Book, New York,1973
Lee Frost, The A-Z of Creative Photography, Amphoto Boks,New York,1998
A.Genç,A.Sipahioğlu, Görsel Algılama, Sergi Yayınevi,İzmir,1990
R.Arnheim, Art and Visual Perception, University Of California Pres,London,1972
Tıme Lıfe Yıllıkları

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 PR Proje
3 FN Final
4 BSN Başarı Notu VZ * 0.30 + PR * 0.10 + FN * 0.60
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.30 + PR * 0.10 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

1-Ara Sınav uygulaması yapılır. Değerlendirmede %30 ağırlıktadır.
2-Belirlenen bir alanda uygulama projesi yaptırılır %10 ağırlıktadır.
3-Final sınavı %60 ağırlıktadır.

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 10 2 20
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 7 7
Tasarım Projesi 1 6 6
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 70

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.133322332132232122232
ÖK.233322332132232122232
ÖK.33332233213223222232
ÖK.4333223321212223232
ÖK.5333233313223232232