DERS ADI

: GÖRSEL TASARIM VE FOTOĞRAF KOMPOZİSYONU I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FTZ 1001 GÖRSEL TASARIM VE FOTOĞRAF KOMPOZİSYONU I ZORUNLU 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Fotoğraf Bölümü

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT SADIK TUMAY

Dersi Alan Birimler

Fotoğraf

Dersin Amacı

Fotoğrafik Tasarımın oluşmasında; göz, algı, fotoğraf makinası, çerçeve, kompozisyon ilişkilerinin ve kurgusunun tesis edilmesi hedeflenir. Fotoğrafik görsel düşünmenin sanatsal tasarıma dönüşümünün yöntemleri örnekler üzerinden kazandırılmaya çalışılır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Görsel algı sonucunda oluşan bilginin, fotoğrafik görsel düşünmenin ifadeye dönüşümünün yöntemleri arasındaki ilişki kurabilme(Algı, Kadraj, Altın Oran )
2   Fotoğrafik Kompozisyonda; tasarımı biçimlendiren unsurları kavrayabilme
3   Fotoğrafik ifadede ışık gölge, renk bilgini kullanabilme
4   Fotoğrafik tasarımda alanındaki çalışmaları açıklayabilme
5   Fotoğrafik temel tasarımda tercihlerini ortaya koyabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Göz Duyu Organı Ve Fotoğraf Makinası
2 Görsel Algı Ve Biçimlenişi
3 Görsel Algı Ve Biçimlenişi
4 Çerçeve Nedir
5 Fotoğrafik Kompozisyonda ışık gölge, renk bilgisi
6 Fotoğrafik Kompozisyonda ışık gölge, renk bilgisi
7 Fotoğrafik Kompozisyonda ışık gölge, renk bilgisi
8 Tasarımda İfadenin Tarihsel Gelişimi
9 Tasarımda İfadenin Tarihsel Gelişimi
10 Ara Sınav
11 Fotoğrafik Tasarımda Perspektif
12 Fotoğrafik Tasarımda Perspektif
13 Fotoğraf Uygulama Çekim
14 Fotoğraf Çekim Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

T.Grill,M.Scanlon, Fotoğrafta Kompozisyon, Ç:N.Sipahi, Homer Kitabevi,İst,2003
Faruk Atalayer,Temel Sanat Öğeleri,A.Ü.Y,Eskişehir 1994
Berger John, Görme Biçimleri,Çev:Y. Salman,Metis Yay.,İst,1995
Faruk Akbaş, Fotoğraf Teknik Okumaları, ,Om Yayınevi,İstanbul, 2003
Levend Kılınç, Fotoğraf Başlarken, Dost Yayınevi,Ankara,2002
W.Kandinsky, Sanatta Zihinsellik Üstüne, Ç:T.Turan,Y.K.Y,İst,1993
A.Friedman,J.F.Pile,F.Wilson, Interior Design, American Elsevier Inc.NewYork,1970
Lillian Garrett, Visual Design, Robert E.Krieger Pub.Com.NewYork,1967
J.P.Montier, H.C.Bresson, The Artless Art,T and H,Paris,1995
Aydemir Gökgöz, Fotoğrafçılık, Odak Yayınevi, İst, 1985
Nicholas Jenkins, Photo Graphics, A Van Nostrand, Reınhold Book, New York,1973
Lee Frost, The A-Z of Creative Photography, Amphoto Boks,New York,1998
A.Genç,A.Sipahioğlu, Görsel Algılama, Sergi Yayınevi,İzmir,1990

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Arasınav
2 FN Final
3 BSN Başarı Notu VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

1-Ara Sınav uygulaması yapılır. Değerlendirmede %30 ağırlıktadır.
2-Belirlenen bir alanda uygulama projesi yaptırılır %10 ağırlıktadır.
3-Final sınavı %60 ağırlıktadır.

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 8 3 24
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 7 7
Tasarım Projesi 1 6 6
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 72

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.13332331111221221132
ÖK.233322332132231121132
ÖK.33331233213223222232
ÖK.43332233322222223232
ÖK.5333233313223232232