DERS ADI

: ÇAĞDAŞ YÖNETMENLER II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SSS 4002 ÇAĞDAŞ YÖNETMENLER II SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Sahne Sanatları Bölümü

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT SELDA ERGÜN

Dersi Alan Birimler

Oyunculuk
Dramatik Yazarlık-Dramaturji
Sahne Tasarımı

Dersin Amacı

Bu ders Çağdaş Tiyatro daki belli başlı yönetmenlerin çalışma yöntemlerinin kavranması ve uygulamalarla bu yöntemlerle çalışma becerisi ve yetkinliği kazandırmayı amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bu derste verilen eğitim sonunda öğrencinin;Çağdaş Tiyatro nun temellerinin atıldığı 1960 larda ki ortama ilişkin kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi toplayabilmesi
2   Çağdaş Tiyatronun temel ilkelerini tespit edebilmesi,
3   1960' lar dan günümüze belirleyici olmuş tiyatro yönetmenleri ve yönetmenlik yöntem ve tekniklerini ayırabilmesi
4   1960' lar dan günümüze belirleyici olmuş tiyatro yönetmenlerinin gerçekleştirdikleri oyunları bilgiler ışığında tartışabilmesi,
5   1960' lar dan günümüze belirleyici olmuş tiyatro yönetmenlerinin yönetmenlik tekniklerinin belirlenen tema ışığında uygulayabilmesi,
6   Oyunculuk, Yazarlık/Dramaturgi ve Tasarım alanında eğitim alan öğrencilerin hep birlikte uyumlu ve
7   Çağdaş tiyatroyu çok boyutlu sentezleyabilmesi beklenmektedir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

SSB 4006 - Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu II

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Peter Brook un tiyatrosu ve yönetmenlik tekniği üzerine kuramsal bilgi
2 Peter Brook un yönettiği bir oyunu izleyerek değerlendirme
3 Peter Brook un yönetmenlik tekniği üzerine uygulama çalışması
4 Augusto Boal ın tiyatrosu ve yönetmenlik tekniği üzerine kuramsal bilgi
5 Augusto Boal ın yönettiği bir oyunu izleyerek değerlendirme
6 Augusto Boal ın yönetmenlik tekniği üzerine uygulama çalışması
7 Ara Sınav
8 Robert Wilson tiyatrosu ve yönetmenlik tekniği üzerine kuramsal bilgi
9 Robert Wilson tiyatrosu ve yönetmenlik tekniği üzerine kuramsal bilgi
10 Joseph Chaikin ın tiyatrosu ve yönetmenlik tekniği üzerine kuramsal bilgi
11 Joseph Chaikin ın yönettiği bir oyunu izleyerek değerlendirme
12 Joseph Chaikin ın yönetmenlik tekniği üzerine uygulama çalışması
13 Toplu çalışmalar
14 Toplu çalışmalar

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

BOAL, Augusto, Ezilenlerin Tiyatrosu, Çev. Semih Çelenk, Etki Yay., İzmir 1996.
BOAL, Augusto, Games For Actors and Non - Actors, Translated by Adrian Jackson, Roudlege, New York 1992.
BROOK, Peter, A Theatrical Casebook (Compiled David Williams), Methuen, London 1988.
BROOK, Peter, Boş Alan, Çev. Ülker İnce, Afa Yay., İstanbul 1990.
BROOK, Peter, The Shifting Point, Methuen, London 1989.
BROOK, Peter, Gizli Bir Şey Yok, Çev. Özdemir Nutku, Henüz yayınlanmamış, yayınlanması Y K Y arasından düşünülen eser, İzmir 1996.
CHAIKIN, Joseph, The Presence of the Actor, Published by Theatre Communications Group, New York, Second Printing, 1995.
ERGÜN, Selda (Çağdaş Doğaçlama-Tiyatro Oyuncusunun Eğitiminde ve Oyun Çalışmasında Doğaçlama Kullanımı, Devak Yay., İzmir, 2003.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Dersler
Öğretim üyesi öğrencileri, çağdaş tiyatroda yönetmenlik teknikleri doğrultusunda seçilen yönetmenler üzerinden çıkış noktalarına, hedef kitleye ve uygulama yöntemlerine yönelik ortaya çıkacak konularda çözüm üretmeye yönlendirir ve konular ile ilgili görüşlerini yazılı ve uygulamalar olarak sunmalarını ister.
2. Sınıf Tartışmaları
Öğrencilerin sınıf tartışmalarına katılımı, ilgili görüşlerini sunmaları önemli ölçüde teşvik edilecektir.
3. Uygulamalar
Teorik donanım sonrası uygulamaya geçiş sürecinde öğrenciler, metin oluşturma, ,tasarım ve oyunculuk derslerinde ve diğer alan derslerinde aldıkları bilgileri nasıl kullanacakları konusunda örnek uygulamalar ile bilgilendirileceklerdir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Arasınav
2 FN Final
3 BSN Başarı Notu VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Sınavlar ve derse katılım

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1.Dersin % 70 nine katılım zorunludur.
2.Derse öğretim elemanı girdikten sonra ders öğrenci alınmayacaktır. Geç kalan arayı bekleyecektir.
3.Her türlü kopya girişimi ve fiili disiplin cezasıyla sonuçlanır

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

4129245
0536 418 90 10
selda.ergun@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Her Çarşamba-12.00-13.30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Uygulama 14 2 28
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 61

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.1555555555
ÖK.25555555553555
ÖK.3555555555535555
ÖK.4555555355353555
ÖK.555555555535553353555
ÖK.655555555535555553555
ÖK.7555555555555553555