DERS ADI

: TÜRK TİYATROSU TARİHİ I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SSB 3005 TÜRK TİYATROSU TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Sahne Sanatları Bölümü

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ASLIHAN ÜNLÜ

Dersi Alan Birimler

Sahne Tasarımı
Oyunculuk
Dramatik Yazarlık-Dramaturji

Dersin Amacı

Oyun olgusunun ilk ortaya çıktığı dönemlerden Cumhuriyet dönemine kadar tiyatromuzun gelişimi hakkında kuramsal bilgi aktarmak

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Türk tiyatrosunun tarihini öğrenmesi
2   Türk kültürü ve sanatının geçirdiği evrelerini öğrenmesi
3   mesleği için gerekli entelektüel alt yapıya kavuşması
4   sentez gücünün arttırılması
5   ana sanat dalları bağlamında gelenekten yararlanarak özgün bir türk tiyatrosu tasarlamak için alt yapıya ulaşması

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Geleneksel Türk tiyatrosunun genel özellikleri
2 Geleneksel Türk tiyatrosunun genel özellikleri
3 Şaman törenleri ve tiyatral özellikleri
4 Şaman törenleri ve tiyatral özellikleri
5 Anadolu da geleneksel Türk tiyatrosunu etkileyen kaynaklar ve kültürel yapı
6 Köy seyirlik oyunlar
7 Köy seyirlik oyunlar
8 Köy seyirlik oyunlar
9 Osmanlı imparatorluğunda kültürel yapı
10 İslam estetiği ve taziyeler
11 Padişah şenlikleri ve dramatik yönü
12 Ara Sınav
13 Meddah
14 Meddah

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Metin And, Geleneksel Türk Tiyatrosu, Bilgi Y., Ank., l985.
Yardımcı kaynaklar: AND, Metin, Dionisos ve Anadolu Köylüsü, Elif Y., İst.,1962.
--- Oyun ve Bügü (Türk Kültüründe Oyun Kavramı), Yapı Kredi Y., İst., 2003..
--- Osmanlı Şenliklerinde Türk Sanatları, Kültür ve Turizm Bak. Y., Ank.,1982.
--- 100 Soruda Türk Tiyatrosu Tarihi, Gerçek Y., İst.,1970.
--- Türk Köylü Dansları, İzlem Y., İst.,1964.
--- Ritüelden Drama, Yapı Kredi Y., İst., 2002.
İNAN, Abdülkadir, Tarihte ve Bugün Şamanizm, TTK. B., Ank.,1972.
KARADAĞ, Nurhan, Köy Seyirlik Oyunlar, Türkiye İş Bankası Y., Ank.,1978.
NUTKU, Özdemir, Meddahlık ve Meddah Hikayeleri, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Y., Ank., 1997.
--- IV. Mehmet'in Edirne Şenlikleri, T.T.K. Y., Ank., l972.
SEVENGİL, Refik Ahmet, Eski Türklerde Dram Sanatı, M.E.B.Y., Ank.,1969.
TEKEREK, Nurhan, Köy Seyirlik Oyunları, Mitos Boyut Y., İst., 2008.
ÜNLÜ, Aslıhan, Türk Tiyatrosunun Antropolojisi, Aşina Kitaplar, Ank, 2006.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı, görsel malzeme sunumu, sınav

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Arasınav
2 FN Final
3 BSN Başarı Notu VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Verilen bilgileri aktarabilme, sentezleyip çıkarımlar yapabilme.

Değerlendirme Kriteri

Bilgilerin tam olması, bilgilerin birbiriyle ilişkilendirilebilmesi ve yorum yapılabilmesi

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Konuların öğrencinin bilgi seviyesi göz önüne alınarak ve bu seviyeyi arttırmayı amaçlayarak işlenmesi. Sınavlar yoluyla bilginin öğrenildiğinin ve sentezlenebildiğinin değerlendirilmesi

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

a.unlu@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 3 1 3
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 7 7
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 48

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.1545
ÖK.245
ÖK.345
ÖK.434
ÖK.543