DERS ADI

: CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK TİYATROSU II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SSB 4006 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK TİYATROSU II ZORUNLU 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Sahne Sanatları Bölümü

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT UĞUR AKINCI

Dersi Alan Birimler

Sahne Tasarımı
Oyunculuk
Dramatik Yazarlık-Dramaturji

Dersin Amacı

Tiyatro sanatının ülkemiz coğrafyasında, 1960'dan günümüze kadar geçirdiği sürecin genel özelliklerini kavratmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Cumhuriyet'in ilanından sonra devlet-tiyatro ilişkini kavrayabilmesi,
2   Türkiye de ödenekli ve özel tiyatroların ortaya çıkmasına yol açan dinamikleri görebilmesi,
3   Ülkemizde tiyatronun kültürel bir aydınlanma aracı olarak görülmesine ilişkin nedenleri kavrayabilmesi,
4   Herhangi bir tarihsel süreçteki tiyatral etkinliklerin niteliğiyle, günümüz tiyatro etkinlikleri arasında karşılaştırma yapabilmesi,
5   Geçmişe ve şimdiye ilişkin veriler ışığında, önümüzdeki süreçte tiyatromuzu bekleyen olumlu ya da olumsuz gelişmelere ilişkin fikir oluşturabilmesi,

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

SSS 4002 - Çağdaş Yönetmenler II

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 1960'lı yıllarda Türk Tiyatrosunun genel görünümü
2 Tiyatrolara yapılan saldırıların artışı ve sansür
3 Üniversite düzeyinde tiyatro eğitimi ve tiyatromuza etkile
4 Ulusal Türk tiyatrosu ve Bölge tiyatroları tartışmaları
5 Özel tiyatroların tarihçesi
6 Meydan Sahnesi ve AST örneğinde, Ankara'daki özel topluluklar
7 İstanbul daki özel tiyatroların nitelikleri
8 Toplumcu Tiyatro (Arena Sahnesi ve Dostlar Tiyatrosu)
9 1. vize sınavı
10 Şehir Tiyatroları'nın 70'li yıllardaki görünümü
11 Devlet tiyatrolarının yaygınlaşması
12 Özel tiyatro toplulukları
13 1980'den günümüze tiyatromuzun ana çizgileri
14 1980'den günümüze tiyatromuzun ana çizgileri

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Akı, Niyazi; Çağdaş Türk Tiyatrosuna Toplu Bakış (1923-1967), Atatürk Üniv. Yay, Erzurum 1968.
And, Metin; Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu, T. İş Bankası Yay, Ankara, 1983
Nutku, Özdemir; Dünya Tiyatrosu Tarihi 1. ve 2. Cilt, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1985.
Şener, Sevda, Cumhuriyet in 75. Yılında Türk Tiyatrosu, T.İş Bankası Yay, Ankara, 2008.
And, Metin; Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu, T. İş Bankası Yay, Ankara, 1983
Akıncı, Uğur; Kalemden Sahneye, YGS Yay, İstanbul, 2003.
Belkıs, Özlem; Kalemden Sahneye, YGS Yay, İstanbul, 2003.
Çelenk, Semih; Kalemden Sahneye, YGS Yay, İstanbul, 2003.
Nutku, Özdemir; Darülbedayi nin Elli Yılı, Ankara Üniversitesi DTCY Yay, Ankara, 1969.
Ertuğrul, Muhsin; Benden Sonra Tufan Olmasın (Anılar), Eczacıbaşı Vakfı Yay, İstanbul, 1989
Sevinçli, Efdal; Muhsin Ertuğrul, Broy Yay, İstanbul, 1987.
Tuncay, Murat; Sahneye Bakmak 1-2, Mitos-Boyut Yay, İstanbul, 2010.
Yörük, Ali; Türkiye de Tiyatro Kavgası, Boğaziçi Yay, İstanbul, 1977.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri


Ders ağırlıklı olarak öğretim üyesinin anlatımıyla sürdürülmektedir. Ancak ders konusuna bağlı olarak, özellikle gündeme ilişkin gelişmeler ışığında tartışma konuları da açılmaktadır. Bir sonraki dersin genel çerçevesine ilişkin araştırma konusu verilerek, tartışmalara hazırlıklı gelinmesi sağlanmaktadır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Arasınav
2 FN Final
3 BSN Başarı Notu VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar


Sınav değerlendirmelerinde incelenen dönemdeki tiyatral hareketlerin ayırt edici özelliklerin kavranıp kavranmadığı,
Bu özelliklerin somut tarihsel olgularla destekleyebilme ve karşılaştırmalar yapabilme kapasitesi, değerlendirmenin bir diğer önemli ayağını oluşturmaktadır.
Değerlendirmelerde yazılı sınavlar temel alındığından, öğrencinin düşüncelerini akıcı, zengin ve doğru bir dille ifade edebilmesi önem taşımaktadır.

Değerlendirme Kriteri


Değerlendirmeye ilişkin yukarıda açıklanan unsurlar aynı zamanda dersin değerlendirme kriterlerini de oluşturmaktadır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar


Dersin yüzde 70 ine katılım zorunludur.
Öğrenci, incelenecek döneme (konuya) ilişkin önerilen yardımcı kaynak(ları) okumuş olarak derse girmekle yükümlüdür.
Dersin akışına ilişkin verilebilecek her türlü araştırma ve ödev konusunda, öğrenci bireysel yükümlülüklerini aksatmadan yerine getirmelidir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ugur,akinci@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba: 10.30-12.30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 5 2 10
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 8 8
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 54

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.1534
ÖK.2534
ÖK.3534
ÖK.4534
ÖK.555