DERS ADI

: OYUN İNCELEMESİ-ABSÜRD

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SSB 3004 OYUN İNCELEMESİ-ABSÜRD ZORUNLU 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Sahne Sanatları Bölümü

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR HÜLYA NUTKU

Dersi Alan Birimler

Sahne Tasarımı
Oyunculuk
Dramatik Yazarlık-Dramaturji

Dersin Amacı

Bu derste öğrenci ele alınan metnin yazarının yaşamı, sanatı, diğer oyunları hakkında bilgi edinir. Oyunun yazıldığı dönemdeki tiyatronun durumu hakkında bilgi edindikten sonra ele alınan metni oyun yapısının temel özelliklerini dikkate alarak tema-durum-kişileştirme ve olay dizisinin sınırları içinde inceler. Daha önce oynanmış bir oyun ise görsel malzeme, fotoğraf,DVD-CD gibi ve oyun broşürü, basındaki yankıları ve yazarla ya da oyuncularla yapılan röportajlardan örnekler alarak sunumunu gerçekleştirir. Metin diğer öğrencilerin de katılımıyla tartışılır. (Sunumu yapanlar en çok 3 er kişilik gruplardan oluşmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Absürd tiyatronun ortaya çıkmasını sağlayan koşullar hakkında bilgilenmiş olması,
2   Absürd tiyatro yönelişinin felsefesini özümsemiş olması,
3   Absürd tiyatronun önde gelen yazarlarını tanımış olması,
4   İncelenen absürd oyunların yazarlarının farklı yaklaşımlarını tartışabilir olması,
5   Absürd tiyatro yönelişinin Türk tiyatrosundaki yeri üzerine fikir sahibi olması beklenir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

SSS 4001 - Çağdaş Yönetmenler I

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Absurd tiyatro ve absurdü oluşturan koşullar II.Dünya savaşı sonrası absürd tiyatronun ortaya çıkışı ve yazarların genel bakış açısı
2 Absürd tiyatronun felsefesi ve yazarların farklı yaklaşımları Absürdün bir akım değil eğilim olması nedeniyle yazarları birbirinden çok farklı ortak olmayan yaklaşımlar içinde farklılıkların ele alınışı
3 Eugene İonesco nun Gergedan adlı oyunu Bu oyun dramatik yapısı nedeniyle absürde geçiş için ilk örneği oluşturmaktadır
4 Eugene İonesco nun Görev Kurbanları adlı oyunu Bu oyunda yazar dramatik tiyatroya olan karşı duruşunu ve eleştirisini de yapmakta aynı zamanda doğaçlama fikri üzerine kurulu olduğu için ilginç bir örnek
5 Harold Pinter ve Doğum Günü Partisi adlı oyun Pinter diğer yazarlardan kullandığı kapalı mekan oda oyunları diyebileceğimiz metinler yazmaktadır.Belirsizlik ve varoluş teması ağır basar.
6 Harold Pinter ın Git Gel Dolap adlı oyunu Bu oyun iki kiralık katilin yine kapalı mekanda kime ve neye hizmet ettiklerini bilmedikleri absürd bir ortamda geçer
7 Jean Genet nin Balkon adlı oyunu Bu oyun hiyerarşi ve bürokrasinin getirdiği absürd ortamı yansılar
8 Jean Genet nin Hizmetçiler adlı oyunu Oyun hanımefendi ve hizmetçiler arasında geçerken rol değişimi ve çağdaş tiyatroda empati kavram öteki fikrini de vermekte
9 Edward Albee Hayvanat Bahçesi adlı oyun Oyun marjinal ve kentsoylu bireyin arasındaki absürd ilişkinin yarattığı trajik sonu oluşturan veriler üzerine kurulur
10 Samuel Beckett in Oyun Sonu adlı oyunu Beckett in bu oyunu kör efendi ile ayağı sakat hizmetlinin ilişkisi kadar, efendinin fıçı da yaşayan anne ve babasını ele alan absürdün en iyi örneklerinden biri
11 Samuel Beckett in Godot yu Beklerken adlı oyunu Bu oyunla artık absurdün modern getirilerinden koparak postmodern metnin ilk temelleri atılmış olur ve özellikle de felsefesi açısından günümüz tiyatro anlayışının yapı taşıdır.
12 Türk Tiyatrosunda absürd ün yeri ve Melih Cevdet Anday ın Yarın Bir Başka Koruda adlı oyunu Tiyatromuzda adını koyarak absürd yazan Anday ın ilginç kısa oyunlarından biri
13 Melih Cevdet Anday ın Ölüler de Konuşmak İster Türk tiyatrosunun en ilginç absürd oyunu
14 Jean Tardieu nün kısa oyunlarından örnekler sunum dışı ödev olarak alınmakta/ haftalardan biri VİZE SINAVIna ayrılmaktadır.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

İlk sömestirde absürd (uyumsuz tiyatroya)ilişkin, ikinci sömestir epik tiyatroya ilişkin tüm kaynaklar ve oyun metinleri

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Öğrenme ve öğretmeye dayanan bu ders öğrenciye söz hakkı verildiği ve kendisinin sunum yaptığı aktif eğitime dayanır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 ODV Ödev/Sunum
3 FN Final
4 BSN Başarı Notu VZ * 0.30 + ODV * 0.20 + FN * 0.50
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.30 + ODV * 0.20 + BUT * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Değerlendirmede yöntembilimsel olarak öğrencinin analizini yaptığı oyunun kaynaklarına ilişkin gerek kütüphane ortamında gerekse internet edindiği doğrulanmış bilgi, görsel malzeme, döneme yazara ve oyuna ilişkin yazılı basında yeralan tüm malzeme toplama ve sunabilme becerisine dayanır. Araştırmanın sonuçları sınıfta sunulurken diğer öğrencilerin buldukları farklı kaynaklar varsa aktarımı ve sunuma ilişkin eleştirel yaklaşımlarıyla gerçekleştirilir.

Değerlendirme Kriteri

Değerlendirme kriteri öğrencinin derse devamı,katılımı,kanaatin yanısıra %40 vize %60 final sınavıdır. Sunum önemlidir
Derse katılım,katkı,%70 devam zorunluluğu,sunumun önemi %40 vize ve %60 final sınavı değerlendirme kriterleridir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Bu ders öğrencinin seminer ve sunum alışkanlıklarını geliştiren,tartışmalı,katılımcı ve anlatıma dayanan bir ders

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 3 2 6
Vize Sınavına Hazırlık 2 3 6
Final Sınavına Hazırlık 2 4 8
Ödev Hazırlama 2 5 10
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 60

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.144455
ÖK.244455
ÖK.344455
ÖK.444455
ÖK.544455