DERS ADI

: TİYATRO TARİHİ VE KURAMLARI-18. YÜZYIL

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SSB 3002 TİYATRO TARİHİ VE KURAMLARI-18. YÜZYIL ZORUNLU 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Sahne Sanatları Bölümü

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT ÖZLEM BELKIS

Dersi Alan Birimler

Sahne Tasarımı
Oyunculuk
Dramatik Yazarlık-Dramaturji

Dersin Amacı

18. yüzyıl Aydınlanma Çağında tiyatro

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   18. Yüzyıl Aydınlanma Çağında siyasal ve kültürel ortam
2   Burjuva kültürünü geliştiren etmenler ve Fransız Devrimini hazırlayan ortam
3   18. yüzyıl Tiyatrosunda Tragedyanın ölümü ve Dramın doğuşu
4   18. yüzyılda seyircinin ahlaki endişeleri ve Burjuva Komedyası
5   18. yüzyıl tiyatrosunun başlıca yazarları
6   18. yüzyıl tiyatrosu nun estetik düşünceleri

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

SSB 4003 - Oyun İncelemesi-Modern

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 18. yüzyıl seyircisini hazırlayan kültürel ve toplumsal koşullar
2 18. yüzyılda gelişen Acıma estetitiği ve tiyatrodaki yansıları
3 Klasik Tragedyanın ölümü, Voltaire
4 Dramın doğuşu
5 Diderot ve Dram yazarları
6 18. yüzyıl Burjuva Komedyasının temel ilkeleri
7 Goldoni ve Gozzi
8 Ara Sınav
9 18. yüzyıl sanat düşüncesinde Aydınlanma
10 10. 18. yüzyıl Tiyatro düşüncesi
11 18. yüzyılın Tiyatro Kuramcıları
12 18. yüzyılda Oyunculuk
13 18. yüzyılda Sahne tekniği
14 18. yüzyılda Tiyatro mimarisinde gelişmeler.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Prof.Dr.Özdemir NUTKU DÜNYA TİYATROSU TARİHİ C:1-2, Remzi Kitabevi, İst., 1985
Prof.Dr.Sevda ŞENER DÜNDEN BUGÜNE TİYATRO DÜŞÜNCESİ,
Adam Yay., İst., 1982
BROCKET Oscar G. TİYATRO TARİHİ, Dost Kitabevi Yay., Ank., 2000
ALTAR Cevat Memduh OPERA TARİHi C:I, MEB Yay., İst., 1970
ÇALIŞLAR Aziz TİYATRO KAVRAMLARI SÖZLÜĞÜ, Mitos Boyut Yay., İst.
ÇALIŞLAR Aziz ÇAĞDAŞ TİYATRO, Tan Matbaası, İst., 1966
ÇALIŞLAR Aziz TİYATRO ADAMLARI SÖZLÜĞÜ, Mitos Boyut Yay., İst.
DEMİRCİOĞLU Halil ROMA TARİHİ C:1, Türk Kül.Dil ve Tar. Yük.Kurumu Yay., Ank.,1993
DUBY Georges ORTA ÇAĞ İNSANLARI VE KÜLTÜRÜ, İmge Yay., İst., 1995
FOUCAULT Micheal HAPİSHANENİN DOĞUŞU, Çev. M.AliKılıçbay, İmge Yay., İst.,1992
FRİEDELL Egon ANTİK YUNAN'IN KÜLTÜR TARİHİ,Çev.Necati Aça, Dost Yay.,
MACHIAVELLI Niccolo PRENS, Çev.Rekin Teksoy, Oğlak Yay., İst., 1999
MACINTYRE Alasdair ETHİK'İN KISA TARİHİ, Paradigma Yay., İst., 2001
PLATON KÜÇÜK DİYALOGLAR - SOKRATES'İN SAVUNMASI,
Çev.Teoman Aktürel, Remzi Kitabevi,İst., 1960

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders kuramsal bilgilerin anlatılması, dinleme, not alma ve kaynakçada belirlenen yapıtların incelenmesiyle amacına ulaşmaktadır.


Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Arasınav
2 FN Final
3 BSN Başarı Notu VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Biri yıl içinde Ara sınavı niteliğinde dar kapsamlı diğeri final sınavı niteliğinde geniş kapsamlı iki yazılı sınav yapılmaktadır. Sınavına girebilmek için kuramsal dersler için yönetmelikte öngörülen & 70 devam limitini doldurması gerekir. Sağlık nedeniyle ara sınava katılamayanlar ve mazeretleri Fakülte Yönetim kurulunca uygun görülenler için telafi ara sınavı yapılır.


Değerlendirme Kriteri

Tiyatro tarihi ve kuramları arasındaki ilişkiyi dönemin toplumsal ve düşünsel koşulları içinde değerlendirebilen. Bilgiler arasında neden sonuç bağlarını kurarak yorum yapabilen bir düşünce düzeyine erişme doğrultusundaki genel performansın ölçülmesi bu ders yazılılarının temel değerlendirme kriteridir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derse devam esastır.İşlenecek konu üzerine araştırma yaparak derse gelmek azami verimi sağlar. Öğrenci ders sonunda edindiği bilgiler aüzerine sorular sorarak nedenleri ve sonuçları üzerine fikir yürüttüğünde beklenen amaçlar yerine gelmiş sayılır.
Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

murat.tuncay@deu.edu.tr tlf: ( 0 232) 412 92 40

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 5 2 10
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 8 8
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 54

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.1555523
ÖK.2555523
ÖK.3555523
ÖK.4555523
ÖK.5555523
ÖK.6555523