DERS ADI

: TİYATRO TARİHİ VE KURAMLARI-17. YÜZYIL

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SSB 3001 TİYATRO TARİHİ VE KURAMLARI-17. YÜZYIL ZORUNLU 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Sahne Sanatları Bölümü

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT ÖZLEM BELKIS

Dersi Alan Birimler

Sahne Tasarımı
Oyunculuk
Dramatik Yazarlık-Dramaturji

Dersin Amacı

17. Yüzyıl Restorasyon dönemi ve Fransa da Neoklasik Tiyatro

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   17. Yüzyıl Monarşi Çağında siyasal ve kültürel ortam
2   Shakespeare sonrası dönem ve Puritanizmin yükselen bağnazlığı karşısında Tiyatro
3   Puritanlyar döneminde İngimltere de Tiyatronun yasaklanması ve Tiyatro tekelleri
4   Restorasyon döneminde İngiltere de değişen seyirci
5   17. yüzyıl da Fransız Tiyatrosunu belirleyen Kültürel ve siyasal yapı
6   Neoklasik tiyatro estetiğinin temelleri

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

SSB 3002 - Tiyatro Tarihi ve Kuramları-18. Yüzyıl

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 İngiltere de Restorasyon dönemini hazırlayan koşullar.
2 Restorasyon dönemi tiyatrosunun temel özellikleri
3 Restorasyon dönemi yazarları
4 Restorasyon dönemi Tiyatro Düşüncesi
5 17. yüzyıl Fransa sında seyircinin yapısını bielirleyen kültürel ve siyasal koşullar.
6 Neoklasik tiyatro düşüncesinin temel ilkeleri
7 Ara Sınav
8 Neoklasik evrede Corneille
9 Racin
10 Moliere in yaşamı ve sanatı
11 Moliere in etkilendiği kaynaklar
12 Academie Français ve Tiyatro sanatına yaklaşımı, Le Cid olayı
13 Fransa da tiyatrdo toplulukları
14 Fransa da tiyatro Tekniği

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Prof.Dr.Özdemir NUTKU DÜNYA TİYATROSU TARİHİ C:1-2, Remzi Kitabevi, İst., 1985
Prof.Dr.Sevda ŞENER DÜNDEN BUGÜNE TİYATRO DÜŞÜNCESİ,
Adam Yay., İst., 1982
BROCKET Oscar G. TİYATRO TARİHİ, Dost Kitabevi Yay., Ank., 2000
ALTAR Cevat Memduh OPERA TARİHi C:I, MEB Yay., İst., 1970
AND Metin RİTÜELDEN DRAMA, YKY, İst., 2002
DELEON Jack KISA BALE VE MODERN DANS TARİHİ, Altın Kitaplar, İst., 1993
DELMAS Claude AVRUPA UYGARLIK TARİHİ, Çev.N.Önal, Varlık Yay., İst., 1973
DEMİRCİOĞLU Halil ROMA TARİHİ C:1, Türk Kül.Dil ve Tar. Yük.Kurumu Yay., Ank.,1993
FOUCAULT Micheal CİNSELLİĞİN TARİHİ C:1-3, Afa Yay., İst., 1994
FOUCAULT Micheal HAPİSHANENİN DOĞUŞU, Çev. M.AliKılıçbay, İmge Yay., İst.,1992
MALAY Hasan ÇAĞLAR BOYU KÖLELİK, Gündoğan Yay., Ank., 1990
MALINOWSKİ B. BÜYÜ, BİLİM VE DİN, Çev.Saadet Özkal, Kabalcı Yay., İst., 1990
MANSEL Arif Müfit EGE VE YUNAN TARİHİ, Türk Tarih Kur.Yay., Ank., 1963
OFLAZOĞLU Turan SHAKESPEARE, Cem Yay., İst., 1977

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders kuramsal bilgilerin anlatılması, dinleme, not alma ve kaynakçada belirlenen yapıtların incelenmesiyle amacına ulaşmaktadır.


Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Arasınav
2 FN Final
3 BSN Başarı Notu VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Biri yıl içinde Ara sınavı niteliğinde dar kapsamlı diğeri final sınavı niteliğinde geniş kapsamlı iki yazılı sınav yapılmaktadır. Sınavına girebilmek için kuramsal dersler için yönetmelikte öngörülen & 70 devam limitini doldurması gerekir. Sağlık nedeniyle ara sınava katılamayanlar ve mazeretleri Fakülte Yönetim kurulunca uygun görülenler için telafi ara sınavı yapılır.Değerlendirme Kriteri

Tiyatro tarihi ve kuramları arasındaki ilişkiyi dönemin toplumsal ve düşünsel koşulları içinde değerlendirebilen. Bilgiler arasında neden sonuç bağlarını kurarak yorum yapabilen bir düşünce düzeyine erişme doğrultusundaki genel performansın ölçülmesi bu ders yazılılarının temel değerlendirme kriteridir.Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derse devam esastır.İşlenecek konu üzerine araştırma yaparak derse gelmek azami verimi sağlar. Öğrenci ders sonunda edindiği bilgiler aüzerine sorular sorarak nedenleri ve sonuçları üzerine fikir yürüttüğünde beklenen amaçlar yerine gelmiş sayılır.
Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

murat.tuncay@deu.edu.tr tlf: (0 232) 412 92 40

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 5 2 10
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 8 8
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 54

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.1555523
ÖK.2555523
ÖK.3555523
ÖK.4555523
ÖK.5555523
ÖK.6555523