DERS ADI

: OYUN İNCELEMESİ-ROMANTİZM VE SİMGECİLİK

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SSB 2003 OYUN İNCELEMESİ-ROMANTİZM VE SİMGECİLİK ZORUNLU 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Sahne Sanatları Bölümü

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT UĞUR AKINCI

Dersi Alan Birimler

Sahne Tasarımı
Oyunculuk
Dramatik Yazarlık-Dramaturji

Dersin Amacı


Öğrencinin 17. Yüzyıl dan 19.yüzyıl tiyatro tarihindeki temel türlerin ve temel yazarların (Klasisizm-Tragedya/ Romantizm / George Büchner / Simgecilik /) özelliklerini, dram sanatının temel kavramları doğrultusunda tanıması, kavraması, bunları sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisinin kazandırılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bir tiyatro metninin içerik ve biçim özelliklerini belli bir tür ve akım ekseninde değerlendirebilmesi,
2   Metin ve yazar ilişkisini kavrayabilmesi,
3   Metin ve dönem özellikleri arasında bağlantılar kurabilmesi,
4   Tiyatro metnini çözümlemekte kullanılan spesifik kavramları oyun metni üzerinde örnekleme becerisini kazanması
5   Farklı değerlendirme ve görüşler arasında karşılaştırma yapabilmesi,
6   Düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme becerisini göstermesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

SSB 2002 - Tiyatro Tarihi ve Kuramları-Rönesans II

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 17. Yüzyıl Tiyatrosu ve Klasik Akım (Jean Racine)
2 Phedre tragedyasında Klasik Akım özelliklerinin incelenmesi
3 Romantik tiyatronun temel göstergeleri
4 Haydutlar ve Hernani oyunlarının Romantizm temelinde incelenmesi
5 Haydutlar ve Hernani oyunlarının Romantizm temelinde incelenmesi
6 Haydutlar ve Hernani oyunlarının Romantizm temelinde incelenmesi
7 Özgün bir yazar olarak George Büchner ve Woyzeck oyununun incelenmesi
8 Özgün bir yazar olarak George Büchner ve Woyzeck oyununun incelenmesi
9 1. Vize sınavı
10 Simgeci tiyatro anlayışı ve Maurice Maeterlinck in yazarlığı
11 Evin İçi oyununun incelenmesi
12 Çağrılmadan Gelen oyununun incelenmesi
13 Gerçekçi tiyatro anlayışının ilk ilk izleri
14 Gogol ve Müfettiş oyunu üzerine bir değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

İncelenecek Oyun metinleri (Oyun isimleri ders planında yer almaktadır)
Nutku, Özdemir; Dünya Tiyatrosu Tarihi 1. Cilt, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1985.
Şener, Sevda; Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi, Dost Kitabevi, Ankara, 1998
Şener, Sevda; Yaşamın Kırılma Noktasında Dram Sanatı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1997.
Brockett, Oscar; Tiyatro Tarihi, Çev: Sevinç Sokullu, Selda B. Öndül, Semih Çelenk, Tülin Sağlam, Sibel Dinçel, Beliz Güçbilmez. Dost Kitabevi, Ankara 2002.
Eagleton, Terry; Tatlı Şiddet- Trajik Kavramı, Çev: Kutlu Tunca, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2012.
Fischer, Ernst; Sanatın Gerekliliği, Çev: Cevat Çapan, E Yay, İstanbul, 1980.
Barthes, Roland; Racine Üstüne, Çev: Sema Rifat, Cogito-Tragedya, S.54, YKY, İstanbul 2008.
Hauser, Arnold; Sanatın Toplumsal Tarihi, Çev: Yıldız Gölönü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984.
Çapan, Cevat; Değişen Tiyatro, Metis Yay, İstanbul, 1992.
Türk Dili-Yazın Akımları Özel Sayısı, S. 349, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1981

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Öğretim üyesinin, bir oyun metninin barındırdığı içerik ve biçim özelliklerine ilişkin aktardığı kimi saptamaların ardından; söz konusu özelliklerin öğrenci tarafından da algılanmasına yönelik tartışmalar dersin temel yöntemidir.
Bu tartışmalar, öğrencinin yeni bilgiler edinmesinin yanı sıra, bu bilgiler ışığında farklı düşünceler arasında karşılaştırma yapabilme ve son aşamada özgün düşünceler üretebilmesine yöneliktir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Arasınav
2 FN Final
3 BSN Başarı Notu VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar


Sınav değerlendirmelerinde incelenen oyunun türüne, dahil olduğu yazınsal akıma, oyunun yazarına ilişkin özelliklerin kavranması temel alınmaktadır.
Bu özellikleri oyunlardan somut örneklerle destekleyebilme ve karşılaştırmalar yapabilme kapasitesi, değerlendirmenin bir diğer önemli ayağını oluşturmaktadır.
Değerlendirmelerde yazılı sınavlar temel alındığından, öğrencinin düşüncelerini akıcı, zengin ve doğru bir dille ifade edebilmesi önem taşımaktadır.

Değerlendirme Kriteri


Değerlendirmeye ilişkin yukarıda açıklanan unsurlar aynı zamanda dersin değerlendirme kriterlerini de oluşturmaktadır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Dersin yüzde 70 ine katılım zorunludur.
Öğrenci, incelenecek oyunu ve oyuna ilişkin önerilen yardımcı kaynak(ları) okumuş olarak derse girmekle yükümlüdür.
Dersin akışına ilişkin verilebilecek her türlü araştırma ve ödev konusunda, öğrenci bireysel yükümlülüklerini aksatmadan yerine getirmelidir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ugur.akinci@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Perşembe: 13.30-15.30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 5 2 10
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 8 8
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 54

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.1555534
ÖK.2555534
ÖK.3555534
ÖK.4555534
ÖK.5555534
ÖK.655555