DERS ADI

: TİYATRO TARİHİ VE KURAMLARI-RÖNESANS I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SSB 2001 TİYATRO TARİHİ VE KURAMLARI-RÖNESANS I ZORUNLU 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Sahne Sanatları Bölümü

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR SELDA KULLUK YERDELEN

Dersi Alan Birimler

Sahne Tasarımı
Oyunculuk
Dramatik Yazarlık-Dramaturji

Dersin Amacı


Tiyatro sanatının Renaissance Dönemi İtalyan ve Fransız Evreleri üzerine temel bilgilerin aktarılması

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Renaissance döneminin sanatına belirleyen koşulları tanıması
2   Renaissance döneminde değişen insan ve sanat anlayışını kavraması
3   İstanbul un fethinden sonra İtalya kentlerine akan beyin göçanan sahneye yansıyan yanını kavraması
4   İtalyan kent devletlerinde Commedia Erudita nın gelişimini öğrenmesi
5   Pastoral, Traji komedya, opera vb. yeni türleri tanıması
6   . Renaissance da gelişen sahne tekniği ve mimarisinin temel özelliklerini öğrenmesi beklenmektedir

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

SSB 2003 - Oyun İncelemesi-Romantizm ve Simgecilik

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Renaissance Döneminde Seyircieyi biçimleyen toplumsal ve Düşünsel koşullar
2 Kent ve Saray yaşamı. Kent ve Saray sanatı
3 Bİtalya da Renaissance Kültürünün başlaması
4 Commedia Erudita ve yazarları
5 Traji-komedya ve pastoral
6 Commedia dell arte ve teknikleriOpera sanatının doğuşu ve ilk yılları
7 Commedia dell arte ve teknikleri
8 Commedia dell `arte `de kişileştirme ve tarihçe
9 Commedia dell `arte `de kişileştirme ve tarihçe
10 Renaissance dönemi Tiyatro Düşüncesine Toplu Bakış.
11 Renaissance Dönemi İtalyan Tiyatrosunda Değişen sahne mimarisi ve tekniği
12 Ara Sınav
13 Renaissance Dönemi Fransız Tiyatrosu
14 Fransız Kuralcı yazarları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Prof.Dr.Özdemir NUTKU DÜNYA TİYATROSU TARİHİ C:1-2, Remzi Kitabevi, İst., 1985
Prof.Dr.Sevda ŞENER DÜNDEN BUGÜNE TİYATRO DÜŞÜNCESİ,
Adam Yay., İst., 1982
BROCKET Oscar G. TİYATRO TARİHİ, Dost Kitabevi Yay., Ank., 2000
ALTAR Cevat Memduh OPERA TARİHi C:I, MEB Yay., İst., 1970
AND Metin RİTÜELDEN DRAMA, YKY, İst., 2002
ANDAY Melih Cevdet GELİŞEN KOMEDYA, Çan Yay., İst., 1965
ARISTOTALES POETİKA, Çev.İsmail Tunalı, Remzi Kitabevi, İst., 1963
ARISTOTALES POETİKA, Çev.Nazile Kalaycı, Bilim ve Sanat Yay.,Ank.,2005
AYDIN Erdoğan RETORİK, Çev.Mehmet H.Doğan, YKY, İst., 1995
BALAY A.Metin HALK TİYATROSU VE DARİO FO, Mitos Boyut Yay., İst. 1995
BALTACIOĞLU İ.Hakkı TİYATRO NEDİR, Mitos Boyut Yay., İst., 2006
BAYET Albert DİNE KARŞI DÜŞÜNCENİN TARİHİ, Varlık Yay., İst., 1970
BERKTAY Ali TİYATRODA DEVRİM VE MEYERHOLD, Mit.Boyut Yay., İst., 1997
BOZKURT Nejat SANAT VE ESTETİK KURAMLARI, Sarmal Yay., İst., 1995
BOZKURT Nejat 20. YÜZYIL DÜŞÜNCE AKIMLARI, Sarmal Yay., İst., 1995

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders kuramsal bigilerin anlatılması, dinleme, not alma ve kaynakçada belirlenen yapıtların incelenmesiyle amacına ulayşmaktadır.


Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Arasınav
2 FN Final
3 BSN Başarı Notu VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Biri yıl içinde Ara sınavı niteliğinde dar kapsamlı diğeri final sınavı niteliğinde geniş kapsamlı iki yazılı sınav yapılmaktadır. Sınavına girebilmek için kuramsal dersler için yönetmelikte öngörülen & 70 devam limitini doldurması gerekir. Sağlık nedeniyle ara sınava katılamayanlar ve mazeretleri Fakülte Yönetim kurulunca uygun görülenler için telafi ara sınavı yapılır.Değerlendirme Kriteri

Tiyatro tarihi ve kuramları arasındaki ilişkiyi dönemin toplumsal ve düşünsel koşulları içinde değerlendirebilen. Bilgiler arasında neden sonuç bağlarını kurarak yorum yapabilen bir düşünce düzeyine erişme doğrultusundaki genel performansın ölçülmesi bu ders yazılılarının temel değerlendirme kriteridir.


Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derse devam esastır.İşlenecek konu üzerine araştırma yaparak derse gelmek azami verimi sağlar. Öğrenci ders sonunda edindiği bilgiler aüzerine sorular sorarak nedenleri ve sonuçları üzerine fikir yürüttüğünde beklenen amaçlar yerine gelmiş sayılır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

selda.kulluk@deu.edu.tr tlf:(0 232) 412 92 48

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 5 2 10
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 8 8
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 54

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.1555523
ÖK.2555523
ÖK.3555523
ÖK.4555523
ÖK.5555523
ÖK.6555523