DERS ADI

: OYUN İNCELEMESİ-ANTİK YUNAN VE ROMA

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SSB 1003 OYUN İNCELEMESİ-ANTİK YUNAN VE ROMA ZORUNLU 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Sahne Sanatları Bölümü

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT UĞUR AKINCI

Dersi Alan Birimler

Sahne Tasarımı
Oyunculuk
Dramatik Yazarlık-Dramaturji

Dersin Amacı

Antik Yunan'dan Rönesans'a tiyatro sanatının temel kavramlar ve temel türlere ilişkin çalışmalar. Bu çalışmaların sözlü ve yazılı ifade etme becerisini kazandırma.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bir tiyatro metninin içerik ve biçim özelliklerini belli bir tür ekseninde değerlendirebilmek
2   Metin ve yazar ilişkisini kavrayabilmek
3   Metin ve dönem özellikleri arasında bağlantılar kurabilmek
4   Tiyatro metnini çözümlemekte kullanılan spesifik kavramları oyun metni üzerinde örnekleme becerisini kazanmak
5   Farklı değerlendirme ve görüşler arasında karşılaştırma yapabilmek
6   Düşünceleri yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme becerisini göstermek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Aristoteles'in Poetika adlı yapıtında tragedyanın biçim ve içerik özelliklerinin anlatımı.
2 Aiskhylos'un tragedya yazarlığı ve Persler
3 Zincire Vurulmuş Prometheus
4 Sophokles'in tragedya yazarlığı
5 Kral Oidipus
6 Antigone
7 Euripides'in tragedya yazarlığı
8 Medeia
9 1. Vize sınavı
10 Aristophanes ve Yunan Komedyası (Eski Komedya)
11 Eşek Arıları
12 Lysistrata
13 Roma Komedyası (Yeni Komedya) ve Plautus'un yazarlığı
14 Çömlek

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: İncelenecek Oyun metinleri (Oyun isimleri ders planında yer almaktadır)
Yardımcı kaynaklar:
Nutku, Özdemir; Dünya Tiyatrosu Tarihi 1. Cilt, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1985.
Şener, Sevda; Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi, Dost Kitabevi, Ankara, 1998
Şener, Sevda; Yaşamın Kırılma Noktasında Dram Sanatı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1997.
Koot, Jan; Antik Tragedyalar ve Çağdaş Yorumları, Çev: Ayşe Selen,Mitos-Boyut Yayınları, İstanbul, 2006.
Latacz, Joachim; Antik Yunan Tragedyaları, Çev. Yılmaz Onay, Mitos-Boyut Yayınları, İstanbul,2006.
Frıedell, Egon; Antik Yunan ın kültür Tarihi, Çev. Necati Aça, Dost yay, Ankara,1999.
Erhat, Ezra; Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1978.
Kuçuradi, Ionna, Sanata Felsefeyle Bakmak, Şiir-Tiyatro Yay, Ankara,1979.
Stenier, George; Tragedyanın Ölümü, Çev. Burç İdem Dinçel, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2011.
Thomson, George; Aiskhylos ve Atina; Çev: Mehmet H. Doğan, Payel Yayınevi, İstanbul, 1990.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bir oyun metninin barındırdığı içerik ve biçim özelliklerine ilişkin bilgilendirme.
Bu bilgilerin öğrenci tarafından algılanmasına yönelik tartışmalar.
Bu bilgiler ışığında öğrencinin farklı düşünceler arasında karşılaştırma yapabilme ve son aşamada özgün düşünceler üretebilmesi.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Arasınav
2 FN Final
3 BSN Başarı Notu VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

İncelenen oyunun türüne, dahil olduğu yazınsal akıma, oyunun yazarına ilişkin özelliklerin kavranması.
Bu özellikleri, oyunlardan somut örneklerle destekleyebilme ve karşılaştırmalar yapabilmesi.
Öğrencinin düşüncelerini akıcı, zengin ve doğru bir dille ifade edebilmesi.

Değerlendirme Kriteri

Değerlendirmeye ilişkin açıklamalar geçerlidir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Dersin yüzde 70'ine katılım zorunludur.
Öğrenci, incelenecek oyunu ve oyuna ilişkin önerilen yardımcı kaynak(ları) okumuş olarak derse girmekle yükümlüdür.
Her türlü Araştırma ve ödev konularında, öğrenci bireysel yükümlülüklerini aksatmadan yerine getirmelidir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ugur.akinci@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma- 09.00-10.30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 5 2 10
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 8 8
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 54

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.1555524
ÖK.2555524
ÖK.3555524
ÖK.4555524
ÖK.5555524
ÖK.655555