DERS ADI

: TİYATRO TARİHİ VE KURAMLARI-BAŞLANGIÇ VE ANTİK YUNAN

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SSB 1001 TİYATRO TARİHİ VE KURAMLARI-BAŞLANGIÇ VE ANTİK YUNAN ZORUNLU 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Sahne Sanatları Bölümü

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR SEMİH ÇELENK

Dersi Alan Birimler

Sahne Tasarımı
Oyunculuk
Dramatik Yazarlık-Dramaturji

Dersin Amacı

Tiyatro sanatının başlangıcı ve Antik Yunan Evresi üzerine temel bilgilerin aktarılması

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Tiyatro sanatının temel ilke ve öğelerini tanıması
2   Büyü Maske Dans ve Ritüellerin tiyatro sanatının kaynağındaki etkilerini kavraması
3   Yazılı belge öncesi ilk çağ kültürlerinde tiyatro sanatının işlevlerini öğrenmesi
4   . Antik kültür ve Atina da Tiyatro sanatının Tragedya ve Komedya çizgisinde doğuşu ve gelişimini öğrenmesi
5   Antik Yunan Tiyatro Düşüncesini oluşturan faktörleri, Platon ve Aristotales in Sanat ve Tiyatro Görüşlerini kavraması
6   . Antik Yunan da Tiyatro Tekniği ve mimarisi `nin temel bilgilerini öğrenmesi beklenmektedir

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dünya tiyatro sanatının genel görünümü
2 Temel ilkeler ve öğeler.
3 Büyü maske dans, Ritüel, Totem, tabu, ilkel toplum.
4 Tiyatro sanatının kaynağına ilişkin kuramlar.
5 Tragedyanın Antiek Yunan da ortaya çıkışı, Yapısı ve gelimi.
6 Antik Yunan Kültürünün Tiyatro sanatına olan katkıları
7 İlk tragedya yarışmaları, İlk yazarlar
8 Aiskhylos ve Sofokles
9 Sofistik düşüncenin gelişimi ve Euripidies
10 Antik Yunan Komedyasının evreleri
11 Eski Komedya ve Aristofanes
12 Eski Komedya ve Aristofanes
13 Antik yunan da Tiyatro düşüncesi, Platon
14 Aristotales ve Poetika

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Prof.Dr.Özdemir NUTKU DÜNYA TİYATROSU TARİHİ C:1-2, Remzi Kitabevi, İst., 1985
Prof.Dr.Sevda ŞENER DÜNDEN BUGÜNE TİYATRO DÜŞÜNCESİ,
Adam Yay., İst., 1982
BROCKET Oscar G. TİYATRO TARİHİ, Dost Kitabevi Yay., Ank., 2000

Yardımcı kaynaklar:
AND Metin DIONYSOS VE ANADOLU KÖYLÜSÜ, Elif Yay., İst., 1973
AND Metin TİYATRO KILAVUZU, Milliyet Yay., İst., 1973
AND Metin "Dramatik Köylü Gösterilerinin Ritüel Niteliği", TÜRK
FOLKLÖRÜ ARAŞTIRMALARI YILLIĞI, Belleten, 1974
AND Metin RİTÜELDEN DRAMA, YKY, İst., 2002
ANDAY Melih Cevdet GELİŞEN KOMEDYA, Çan Yay., İst., 1965
ARISTOTALES POETİKA, Çev.İsmail Tunalı, Remzi Kitabevi, İst., 1963
ARISTOTALES POETİKA, Çev.Nazile Kalaycı, Bilim ve Sanat Yay.,Ank.,2005
ARISTOTALES RETORİK, Çev.Mehmet H.Doğan, YKY, İst., 1995
AKSAKAL Alev ANTİK YUNAN DÜŞÜNCELERİYLE BİLGELİĞE YOLCULUK,

BOZKURT Nejat SANAT VE ESTETİK KURAMLARI, Sarmal Yay., İst., 1995
CÖMERT Bedrettin SANAT-EDEBİYAT ÜZERİNE, Damar Yay., Ank., 1991Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders kuramsal bigilerin anlatılması, dinleme, not alma ve kaynakçada belirlenen yapıtların incelenmesiyle amacına ulayşmaktadır.


Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Arasınav
2 FN Final
3 BSN Başarı Notu VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Biri yıl içinde Ara sınavı niteliğinde dar kapsamlı diğeri final sınavı niteliğinde geniş kapsamlı iki yazılı sınav yapılmaktadır. Sınavına girebilmek için kuramsal dersler için yönetmelikte öngörülen & 70 devam limitini doldurması gerekir. Sağlık nedeniyle ara sınava katılamayanlar ve mazeretleri Fakülte Yönetim kurulunca uygun görülenler için telafi ara sınavı yapılır.Değerlendirme Kriteri

Tiyatro tarihi ve kuramları arasındaki ilişkiyi dönemin toplumsal ve düşünsel koşulları içinde değerlendirebilen. Bilgiler arasında neden sonuç bağlarını kurarak yorum yapabilen bir düşünce düzeyine erişme doğrultusundaki genel performanhsın ölçülmesi bu ders yazılılarının temel değerlendirme kriteridir.


Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derse devam esastır.İşlenecek konu üzerine araştırma yaparak derse gelmek azami verimi sağlar. Öğrenci ders sonunda edindiği bilgiler aüzerine sorular sorarak nedenleri ve sonuçları üzerine fikir yürüttüğünde beklenen amaçlar yerine gelmiş sayılır.
Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

murat.tuncay@deu.edu.tr tlf: 412 92 40

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 5 2 10
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 8 8
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 54

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.1555523
ÖK.2555523
ÖK.3555523
ÖK.4555523
ÖK.5555523
ÖK.6555523