DERS ADI

: MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MEN 2002 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ ZORUNLU 4 0 0 4

Dersi Veren Birim

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ENDER ASYALI

Dersi Alan Birimler

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Dersin Amacı

Bu temel matematik dersinin ana amacı, diferansiyel denklemlerin mühendislik problemleri fiziksel köprü olacak bir düşünme yolu oluşturmaktır. Öğrencileri bu tür işlemler için doğru araçları temin etmek yolunda desteklemektir. Daha gelişmiş matematik dersleri ve mühendislik formasyonu için sağlam bir temel oluşturmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Denklemlerin analizi
2   Temel tanım ve teoremlerin açıklanması
3   Mühendisliğin fiziksel problemlerini diferansiyel denklemlere bağlayacak bir düşünme şekli oluşturmak.
4   Öğrencilere, bu tip denklemler ile başa çıkabilme yeterliliğini kavuşturmak.
5   Matematiksel çözümleri, fiziksel ve mühendislik uygulamalarında kullanabilmek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş, birinci mertebe denklemler, varlık ve teklik teoremleri
2 Ayrılabilen denklemler, lineer denklemler, değişken dönüşümü ve integrasyon çarpanı, yüksek mertebe lineer denklemler
3 Parametrelerin değişimi yöntemi, mertebe düşürme
4 Sabit katsayılı denklemler, belirsiz katsayılar yöntemi
5 Euler-Cauchy denklemi, Legecndre ve Bessel denklemleri
6 Kuvvet serisi yöntemi; adi ve regüler singüler noktalar civarında çözümler
7 Ara sınav
8 Laplace dönüşümü; temel tanımlar ve teoremler, başlangıç değer problemlerinin çözümü
9 Konvolüsyon, delta fonksiyonu ve transfer fonksiyonu; Lineer diferansiyel denklem sistemleri
10 Ayrık dağılım, rastgele değişkenler, binom dağılımı, hipergeometrik dağılım, olasılık dağılımlarının ortalama ve varyansı, Chebyshev teorimi
11 Binom dağılımı Poisson yaklaşımı, Poisson süreci, Geometrik dağılım, Çok değişkenli dağılım, Simülasyon,
12 Sürekli dağılım, Sürekli rassal değişkenler, normal dağılım sürekli dağılım fonksiyonları, diğer sürekli dağılımlar,
13 Hipotez testi, giriş, oran testleri, ortalama ve varyans için tek örneklem testi, Ortalama ve varyans için iki örneklem testi, ANOVA
14 Koveryans ve korelasyon, basit doğrusal regresyon

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

W. E. Boyce and R. C. DiPrima, Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems, 6th ed. John Wiley & Sons, 1997
Shepley L. Ross, Differential Equations, John Wiley New York, 1984
Clay C. Ross, Differential Equations: an introduction with Mathematica, New York, Springer-Verlag, 1995
Stephen W. Goode, An Introduction to Differential Equations and Linear Algebra, N. J. , Prentice Hall, 1991
Lawrence Perko, Differential Equations and Dynamical Systems, New York, Springer-Verlag, 1996

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

İşbirlikçi ve aktif eğitim ve öğrenme stratejleri

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYS * 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 4 52
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 1 13
Vize sınavına hazırlık 1 8 8
Final sınavına hazırlık 1 16 16
Diğer kısa sınavlara hazırlık 1 8 8
Ödev hazırlama 1 10 10
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
Diğer Kısa Sınav 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 112

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.1555
ÖK.255
ÖK.3555555
ÖK.455
ÖK.55555