DERS ADI

: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ISG 4001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I ZORUNLU 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ENDER ASYALI

Dersi Alan Birimler

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Dersin Amacı

Genel tanımlar, iş kazaları ve meslek hastalıkları tanımları, iş kazalarının analizi, iş güvenliği ile ilgili ulusal kurumlar, iş güvenliği ile ilgili ulusal kurumlar, iş güvenliği kurulları, iş yerlerinin denetlenmesi, meslek hastalıkları, meslek hastalıkları, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, iş güvenliği ile ilgili uluslar arası mevzuat.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İş güvenliği tarihsel gelişimini ve kavramlarını tanımak ve kullanım alanlarını kavramak
2   İş yaşamındaki riskleri ve tehlikeleri tanımlayabilme ve değerlendirme becerisine sahip olmak
3   İş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenleri ve önleme, korunma yöntemleri bilmek.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Genel tanımlar İş güvenliğinin tarihçesi, Ülkemizde ve dünyada uygulanan iş güvenliği sistemleri, İLO (International Labor Organization) tanıtımı, Çalışma Bakanlığının tanıtımı, görev yetki ve sorumlulukları, Çalışanların Anayasal hakları
2 İş kazaları ve meslek hastalıları tanımları İş kazası nedir meslek hastalığı nedir Uluslar arası iş kazası değerlendirme yöntemleri, kaza sıklık oranı, kaza ağırlık oranı, Genel iş kazası hızı, Beklenen iş kazası sayısı, standardize iş kazası oranı, açıklamalar ve örnekler,
3 İş kazalarının analizi Kazaların nedenleri, etkilediği unsurlar, kaza kayıt formları, 4857 sayılı iş kanununa göre tutulacak kayıtlar, İş kazası formu, meslek hastalığı formu, sağlık raporu, Sağlık Bakanlığı yıllık iş kazası istatistiklerinin sektörlere göre analizi
4 İş güvenliği ile ilgili ulusal kurumlar Çalışma Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, İş Güvenliği Uzmanlığı, görev yetki ve sorumlulukları,
5 İş güvenliği ile ilgili ulusal kurumlar İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi atama usulleri, sınavlar, kurslar hakkında bilgi, İşyeri ortak güvenlik birimi oluşturma ile ilgili yönetmelik ve kanunlar, hukuksal boyutu
6 İş Güvenliği Kurulları İşyerlerinde İş Güvenliği Kurulu oluşturulması ile ilgili yönetmelikler, Görev yetki ve sorumlulukları, çalışma usulleri, işverenin iş güvenliğini sağlamaya yönelik sorumlulukları
7 Ara sınav 1. Ara sınav
8 İş yerlerinin denetlenmesi İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bölge Müdürlükleri ve İş Müfettişliği ile İş Müfettiş Yardımcılığının tanıtılması, İş Müfettiş Yardımcılığına giriş, İş müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, iş teftiş yönetmeliği, işverenin sorumlulukları
9 Meslek Hastalıkları Meslek Hastalıklarının tanımı, ortaya çıkma nedenleri, hukuksal sorumluluklar, Pnomokonyoz (Akciğer Hastalıkları), oluşma nedenleri, yükümlülük süreleri, İş yerlerinde güvenlik ile ilgili Azami Gaz ve Toz Konsantrasyonları, Alınacak önlemler
10 Meslek Hastalıkları Aydınlatma, Gürültü, Vibrasyon, Havalandırma, Radyasyon, Isı, Kimyasal madde vb. Fiziksel meslek hastalıkları etmenleri, Tanımlanması, Giderilmesi ile ilgili yönetmelikler, Sağlık Bakanlığı Meslek Hastalıkları İstatistikleri
11 Arasınav 2. Ara sınav
12 İş Kazalarının ve Meslek Hastalıklarının Önlenmesi Risk Analizi ve Risk Değerlendirmesi nedir Nasıl Yapılır Yapmaya yetkili kişi ve kurumlar nelerdir Nasıl yapılır Risk Analiz ve değerlendirme yöntemleri
13 İş Kazalarının ve Meslek Hastalıklarının Önlenmesi Risk analizi ve değerlendirmesi ile ilgili örmek uygulamalar, farklı meslek disiplinlerine göre risk analizi örnekleri, Risk matrislerinin uygulanması, analiz sonuçlarının değerlendirilmesi
14 İş Güvenliği ile ilgili Uluslar arası Mevzuat ILO çalışma prensipleri, Uluslar arası iş güvenliği anlayışına bakış, ulusal iş güvenliği hukuku ile oluşan farklar

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

İş Güvenliği ve Sağlığı alanında kanun ve yönetmelikler

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Literatür tarama, veri analizi, vaka çalışmaları, kanun ve Yönetmelikler

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYS * 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İş Güvenliği ve Sağlığı alanında bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olma, araştırma, inceleme, yorumlama, sözlü ve yazılı ifade becerileri ve yetkinlikleri değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 1 12
Vize Sınavına Hazırlık 2 3 6
Final Sınavına Hazırlık 1 6 6
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 2 1 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 53

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.155555555555
ÖK.255555555555
ÖK.355555555555