DERS ADI

: ÇOCUK CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ÇSH 5009 ÇOCUK CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ SEÇMELİ 2 4 0 10

Dersi Veren Birim

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT MURAT BEKTAŞ

Dersi Alan Birimler

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Çocuk cerrahisi hemşireliği alanında kapsamlı bilgi, beceri ve uzmanlık geliştirmeyi sağlamak amacıyla çocuk cerrahisi hemşireliğine ilişkin temel kavramları, hemşirelik sürecini, çocuğun ameliyat öncesi hazırlık-bakımını ve ameliyat sonrası bakımını öğretmek, gelişen semptomları ve bunları önlemeye ilişkin hemşirelik bakımını, hemşirelik süreci doğrultusunda planlama, uygulama ve değerlendirmeye ilişkin bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Çocuk Cerrahisi Hemşireliği konusundaki kavramları tanımlayabilme
2   Çocuk Cerrahisi Hemşireliği konusundaki kavramları tanımlayabilme
3   Cerrahi işlem yapılacak olan çocuğun değerlendirmesini yapabilme
4   Cerrahi girişim geçirecek yenidoğan/çocuğun hemşirelik bakımını organize edebilme
5   Çocuk hastalarda cerrahi girişim gerektiren durumlarına yönelik hemşirelik bakım bilgi ve becerisini kullanabilme
6   Çocuk ve ailenin eğitim gereksinimlerini belirler, gereksinimler doğrultusunda eğitim verebilme
7   Çocuk cerrahisi kliniklerinde kanıt temelli uygulamaları kullanarak bakım kalitesini arttırabilme
8   Çocuk Cerrahisi Hemşireliğiyle ilgili sosyal, kültürel ve teknolojik ilerlemeleri takip edebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Çocuk Cerrahi Hemşireliğinin Tarihçesi ve Temel kavramları -
2 Çocuklarda yaş dönemlerine göre Ameliyat Öncesi Bakım ve Hazırlık -
3 Çocuklarda yaş dönemlerine göre Ameliyat sırasında Bakım -
4 Çocuklarda yaş dönemlerine göre Ameliyat sonrası Bakım -
5 Solunum Sistemi Cerrahisi Geçiren Çocuk ve Bakımı -
6 Solunum Sistemi Cerrahisi Geçiren Çocuk ve Bakımı-Devam -
7 GİS Cerrahisi Geçiren Çocuk ve Bakımı -
8 GİS Cerrahisi Geçiren Çocuk ve Bakımı-Devam -
9 Kardiyovaskuler sistem Cerrahisi Geçiren Çocuk ve Bakımı -
10 Kardiyovaskuler sistem Cerrahisi Geçiren Çocuk ve Bakımı-Devam
11 Üriner Sistem Cerrahisi Geçiren Çocuk ve Bakımı -
12 Üriner Sistem Cerrahisi Geçiren Çocuk ve Bakımı_devam -
13 Genital Sistem Cerrahisi Geçiren Çocuk ve Bakımı -
14 Nörolojik Sistem Cerrahisi Geçiren Çocuk ve Bakımı -

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1.Ball, J.N., Bindler, R.C. ve Cowen, K.J. (2006). Child Health Nursing Pertnering with Children and Families. Pearson Education Upper Saddle River, New Jersey. USA.
2.Corner, J.ve Bailey C. (2008). Cancer Nursing . 2nd ed. Wiley-Blackwell.
3.Harrıson, V. The Newborn Baby. (2008). 5th ed. Cape Town, South Africa.
4.Glsaper, A. ve Ireland L. (ed). (2009). Evidence-Bsed Child Health Care Challenges for Practice. Antony Rowe Ltd, Eastbourne.
5.Merenstein, G.B. ve Gardner, S.L. (2006). Handbook of Neonatal Intensive Care (Series-Handbook of Neonatal Intensive Care). 6th ed. USA: Mosby Elsevier
6.Moyse, K. (ed). (2009). Promoting Health in Children and Young People, The Role of the Nurse, Wiley-Blackwell, New Delhi, India,
7.Potts, N.L. ve Mondleco, B.L. (2007). Pediatric Nursing Caring for the Children and Their Families.
8.Richardson, B. (2006). Practice Guidelines for Pediatric Nurse Practitioners, Elseiver.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum, tartışma, soru-cevap literatür tarama, kendi kendine öğrenme, alan uygulamaları

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Arasınav
2 ODV Ödev/Sunum
3 DKL DerseKatılım
4 FN Final
5 BNS Başarı VZ * 0.30 + ODV* 0.20 + DKL* 0.10 + FN*0.40
6 BUT Bütünleme
7 BBN BütSonuBaşarıNotu VZ * 0.30 + ODV* 0.20 + DKL* 0.10 + BUT*0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

-

Değerlendirme Kriteri

Sınavlar aracılığıyla; yorumlama, hatırlama, karar verme, açıklama, bilgileri birleştirme becerileri değerlendirilmektedir.
Öğrenci ödevlerinde; bir konuyu araştırması, analiz etmesi, dünya örnekleriyle karşılaştırması, kanıta dayalı uygulamalara yer vermesi, yazma ve kendini ifade etme becerisi değerlendirilmektedir.
Öğrencinin Ders Katılımı: Ders katılım ile kavramların tartışılması ve özümsenmesi sağlanacaktır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

-

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Doç. Dr. Murat BEKTAŞ
02324124782
murat.bektas@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Haftaiçi
13.00-13.30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 15 2 30
Uygulama 15 4 60
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 15 6 90
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 25 25
Sunum Hazırlama 3 10 30
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 254

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.15
ÖK.2555
ÖK.3555
ÖK.45
ÖK.5555
ÖK.655
ÖK.75555555
ÖK.855