DERS ADI

: ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ÇSH 5006 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II ZORUNLU 2 0 0 6

Dersi Veren Birim

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT MURAT BEKTAŞ

Dersi Alan Birimler

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu ders, hasta çocuk ve ailesine yaklaşım ilkelerini, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği nde klinik alanda temel hemşirelik bilgilerini ve becerilerini kazandırır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Çocukluk döneminde görülen hastalıklar hakkındaki bilgilerini ifade edebilme
2   Hasta çocuk ve ailesine yaklaşım ilkelerini hakkında bilgiye sahip olma
3   Hastalığın çocuk ve ailesi üzerine etkilerini tanımlayabilme
4   Hasta çocuğun bakımını yürütebilecek klinik temel hemşirelik bilgi ve becerisini kazanma
5   Hasta çocuğun ve ailesinin bakımını bütüncül yaklaşımla planlayabilme
6   Hasta çocuğun bakımında kanıta yönelik araştırmaları kullanabilme/ yorumlayabilme/ bakıma aktarabilme
7   Hasta çocuk ve ailesinin bakımında klinik temel hemşirelik bilgi ve becerisini kullanma /uygulamaya aktarabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Sinir Sistemi sorunu olan çocuğa yaklaşım
2 Sinir Sistemi sorunu olan çocuğa yaklaşım
3 GİS sorunu olan çocuğa yaklaşım
4 GİS sorunu olan çocuğa yaklaşım
5 GÜS sorunu olan çocuğa yaklaşım
6 GÜS sorunu olan çocuğa yaklaşım
7 Endokrin Sorunu Olan Çocuğa Yaklaşım
8 Endokrin sorunu oln çocuğa yaklaşım
9 Kardiyovasküler sistem sorunu olan çocuğa yaklaşım
10 Kardiyovasküler sistem sorunu olan çocuğa yaklaşım
11 Hematolojik Sistem sorunu Olan Çocuğa yaklaşım
12 Hematolojik Sistem sorunu Olan Çocuğa yaklaşım
13 Onkolojik sorunu olan çocuğa yaklaşım
14 Onkolojik sorunu olan çocuğa yaklaşım

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Yerli Kaynaklar:
1. Neyzi, O., Uzel, N (1984). Pediatride Uygulamalar, Acil Durumlar, İstanbul.
2. Ekşi, A., Ben Hasta Değilim, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarının Psikososyal Yönü, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 1999.
3. Behrman, R., Kliegmen, R., Çev. Ed: Tuzcu, M.(1996) Nelson Essentials of Pediatrics, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.
4. Neyzi, O., Ertuğrul,T., (2002), Pediatri, Cilt:1, 2.Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.
5. Çavuşoğlu,H.,(2002), Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Cilt: 1 ve 2, Genişletilmiş 7.Baskı, Sistem Ofset Basım Yayın San. Tic. Ltd. Şti., Ankara.
6. Okumuş, N., Selçukbiricik, S. (2000), Pediatri , 1. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.
7. Cantez, T., (2003), Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul.
8. Cura, A. , (1999), Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, E.Ç.V Yayınları, İzmir.
9. Kavaklı A, Pek H., Bahçecik N (1998).Çocuk Hastalıkları

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum, tartışma, soru-cevap, kavram, literatür tarama, kendi kendine öğrenme, alan uygulamaları

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 FN Final
3 BNS Başarı VZ * 0.40 + FN* 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT* 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

-

Değerlendirme Kriteri

Sınavlar aracılığıyla; yorumlama,hatırlama, karar verme, açıklama, bilgileri birleştirme becerileri değerlendirilmektedir.
Öğrenci ödevlerinde; bir konuyu araştırması, analiz etmesi, Dünya örnekleriyle karşılaştırması, kanıta dayalı uygulamalara yer vermesi, yazma ve kendini ifade etme becerisi değerlendirilmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

-

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Doç. Dr. Murat Bektaş
murat.bektas@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

08.30-17.15

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatım 15 2 30
Ders öncesi ve sonrası hazırlık 15 2 30
Vize sınavına hazırlık 1 20 20
Final sınavına hazırlık 1 20 20
Ödev hazırlama 2 15 30
Sunum Hazırlama 3 6 18
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 152

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.15555555555
ÖK.25555555555
ÖK.35555555555
ÖK.45555555555
ÖK.55555555555
ÖK.65555555555
ÖK.7