DERS ADI

: HEMŞİRELİK ESASLARI II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HEH 5006 HEMŞİRELİK ESASLARI II ZORUNLU 2 0 0 6

Dersi Veren Birim

Hemşirelik Esasları Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT DİLEK ÖZDEN

Dersi Alan Birimler

Hemşirelik Esasları Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu derste öğrenci hemşireliğin dört temel kavramını olan insan, sağlık, çevre ve hemşireliği anlayarak, psikomotor beceri gelişim teori ve modellerini etik ilkeleri ve bakım yapma bilgi ve becerisini kazanır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   1.Hemşirelik Esasları alanında hemşireliğin dört kavramını açıklama,
2   2.Erişkin bireyin sağlığını koruma, geliştirme, tedavi, rehabilite etmede Hemşirelik Esasları Uygulamaları çerçevesinde hemşirenin rol ve sorumluluklarını yerine getirebilme,
3   3.Bireye bütüncül anlayış ile hemşirelik bakımı verebilme,
4   4.Temel Hemşirelik uygulamalarıyla ilişkili gerekçeleri, dayandığı bilimsel temelleri açıklama,
5   5.Temel Hemşirelik uygulamalarını kanıta dayalı olarak uygulama,
6   6.Temel Hemşirelik uygulamalarını etik ilkelere uygun yerine getirme,
7   7.Bireyin sağlık bakım gereksinimlerinin yerine getirme,

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

HEH 5003 - Hemşirelik Esasları I

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Hemşireliğin Bilimsel ve Sanatsal Yönü
2 Bakım Kavramı
3 Bakım Etiği
4 Kanıta Dayalı Hemşirelik
5 Hemşirelik ve İletişim
6 Hemşirelikte Yenileşim
7 Hemşirelikte Eleştirel Düşünme
8 I. Ara Sınav
9 Hasta Güvenliği Kavramı ve Hasta Güvenliği Kapsamında Enfeksiyonu Önleme
10 Hasta Güvenliği Kapsamında Düşmeler ve Fiziksel Tespit Uygulamasında Hemşirenin Sorumlulukları
11 Hasta Güvenliği Kapsamında İlaçların Güvenli Olarak Uygulanmasında Hemşirenin Sorumlulukları
12 Intravenöz İlaç Uygulamasında Kanıta Dayalı Çalışmalar ve Hemşirenin Sorumlulukları
13 Intramüsküler, Subkutan ve Intradermal İlaç Uygulamasında Kanıta Dayalı Çalışmalar ve Hemşirenin Sorumlulukları
14 Kan Transfüzyonunda Kanıta Dayalı Çalışmalar
15 Palyatif Bakım

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Ackley BJ, Ladwig GB. Nursing Diagnosis Handbook: A Guide to Planning Care: Mosby, 7 edition, 2005.
2. Babadağ K, Atabek Aştı T. (Ed) Hemşirelik Esasları Uygulama Rehberi, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008.
3. Berman A, Snyder S, Kozier B et al. Kozier & Erb s Fundamentals of Nursing. Concepts, Process and Practice, 8th ed., St. Louis, 2008.
4. Carpenito-Moyet LJ Handbook of Nursing Diagnosis, Lippincott Williams & Wilkins; 11th edition, 2005.
5. Craven RF, Hırnle CJ. Fundamentals of Nursing Human Health and Function. 3rd Ed., Lippincott Co., Philadelphia, 2000.
6. Gulanic M, Kloop A, Galanes S, Gradishar D, Puzas MK. Nursing Care Plans. 4th. Ed. Mosby-Year Book Inc., St. Louis, 1998.
7. Kozier B, Erb G, Berman AJ, Snyder S, Berman A. Fundamentals of Nursing: Concepts, Process, and Practice, Seventh Edition Prentice Hall, 2003.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum
Beyin fırtınası
Tartışma
Soru yanıt

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 OD Ödev
3 FN Final
4 BNS Başarı VZ * 0.40 + OD * 0.20 + FN* 0.40
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + OD * 0.20+ BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Prof.Dr. Uğur Koca
e-mail: ugur.koca@deu.edu.tr
tel: 0-232-412 29 54
Doç.Dr. Erdem Yaka
e-mail: erdem.yaka@deu.edu.tr
tel: 0-232-412 40 50
Yard.Doç.Dr. Gülşah Gürol Arslan
e-mail: gulsah.arslan@deu.edu.tr
tel: 0-232-412 47 72
Yard.Doç.Dr. Dilek Özden
e-mail: dozden2002@yahoo.com
tel: 0-232-412 47 78

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Vize Sınavına Hazırlık 1 7 7
Final Sınavına Hazırlık 1 7 7
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 4 52
Ödev Hazırlama 13 2 26
Sunum Hazırlama 13 2 26
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15
ÖK.155555555
ÖK.2555555555
ÖK.355555555555
ÖK.455555555555
ÖK.555555555
ÖK.655555555
ÖK.75555