DERS ADI

: TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE CÜMLE BİLGİSİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STD 5013 TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE CÜMLE BİLGİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT İLYAS YAZAR

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Öğrencilere; Türkiye Türkçesi cümle bilgisi tartışmaları hakkında bilgi kazandırılır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Türkiye Türkçesi cümle bilgisinin temel özelliklerini anlayabilme
2   Türkiye Türkçesi cümle bilgisinde öğelerle ilgili sorunları fark edebilme
3   Cümle bilgisinde isimlendirme sorunlarını anlayabilme
4   Cümle bilgisindeki sorunlara çözüm önerileri getirebilme
5   Türkiye Türkçesi cümle bilgisinin temel sorunlarını anlayabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Orhon yazıtlarında birleşik cümleler ve baş cümle ile ilgili yardımcı cümle ilişkileri
2 (sA)Morfemli yardımcı cümleler ve bunlarla kurulan birleşik cümleler üzerine bir inceleme
3 Türkçede cümlelerin kuruluşu ve temel cümleciğe bağlanma şekilleri
4 Türkçede cümlelerin adlaştırılmasına dönüşümlü-üretken yaklaşım
5 Girişik cümle sorunu
6 Cümlenin öğeleri konusunda karışıklıklar
7 Cümle çözümlemelerinde yüzey yapı, derin yapı ilişkileri
8 Ara sınav
9 Türkiye Türkçesinde sıralı cümleler sorunu üzerine
10 Cümle yapısı ile ilişkilendirilen basit ve birleşik kavramları üzerine
11 Cümlenin altıncı öğesi ve yeni bir terim önerisi
12 Cümle bilgisinde isimlendirme, sınıflandırma ve tahlil metotlarının birliği
13 Türkçe sözdiziminde özne
14 Türkiye Türkçesinde cümlenin genel sorunlarını düşünebilme ve tartışabilme
15 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1 L.Karahan, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ yay., Ankara 2004.
2 N.Atabay, S.Özel, A.Çam, Türkiye Türkçesinin Sözdizimi, TDK, Ankara 1981.
3 T.Banguoğlu, Türkçenin Grameri, TDK, Ankara 1986.
4 H.Ediskun,Türk Dilbilgisi,Remzi Kit., İstanbul 1999.
5 T.N.Gencan, Dilbilgisi, Tek Ağaç, Ankara 2007.
6 M.Kükey, Türkçenin Sözdizimi, Ankara 1975.
7 M. Ergin,Türk Dil Bilgisi, Bayrak yay., İstanbul 2000.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, sunum, gösteri, tartışma, soru-cevap

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 YSS Yıl Sonu Notu
3 BNS Başarı Notu YIN * 0.40 + YSS * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin değerlendirilmesi öğrenme çıktıları doğrultusunda ara sınav ve final sınavları ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1 Derslerin %70'ine katılım zorunludur.
2 Öğretim üyesi, planlı eğitim öğretim süreci içinde bireysel ya da işbirlikli öğrenme yoluyla çeşitli uygulamalar yaptırma hakkını saklı tutar. Yapılacak uygulamaların değerlendirme sürecindeki etkisi eğitim öğretim yılı başında öğrencilere ilan edilir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ali.bozkaplan@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Kitap Okuma 1 13 13
Sunum Hazırlama 2 13 26
Ödev Hazırlama 2 13 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 195

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.1524415111443
ÖK.2523415111442
ÖK.3513515111333
ÖK.4524514112442
ÖK.5523314111441