DERS ADI

: ROMAN TEORİLERİ VE İNCELEMELERİ I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STD 5007 ROMAN TEORİLERİ VE İNCELEMELERİ I SEÇMELİ 3 0 0 7

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT SABAHATTİN ÇAĞIN

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Roman ve hikâye türü eserlerin incelemesini teorik bir düzlemde yapabilmek ve bu teorileri öğrenciye kavratabilmek

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Dünyada gelişen eleştiri kuramlarını kavratabilme
2   Roman ve hikâyeyi meydana getiren unsurları belirleyebi.lme
3   Edebiyat eleştirisi konusunda dünyada ve Türkiye'de yapılan çalışmaları karşılaştırmalı olarak kavratabilme.
4   Çeşitli edebiyat kuramlarını roman ve hikâyelere uygulayabilme becerisinin kazandırabilme.
5   Teorik incelemelerin edebiyat eğitiminde kullanımının önemini kavratabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Bir tür olarak roman ve romanın doğuşu
2 Batı da romanın gelişimi
3 Türk Edebiyatı nda romanın gelişimi
4 Romanda olay ve olay örgüsü
5 Romanda bakış açısı
6 Romanda şahıs kadrosu
7 Romanda şahıs kadrosu
8 Ara sınav
9 Romanda zaman
10 Romanda mekân
11 Üslup
12 Üslup
13 Roman teorisi üzerine yazılmış kitaplar
14 Roman teorisi üzerine yazılmış kitaplar
15 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

-R. Stevick, Roman Teorisi, Akçağ Yay.
- E. M. Forster, Roman Teorisi, Adam Yay.
- M. Tekin, Roman Sanatı, Ötüken Yay.
- Şerif Aktaş, Roman Sanatı, Akçağ Yay.
- Kleber Headens, Roman Sanatı, Varlık Yay.
- Ünal Aytür, Henry James ve Bakış Açısı, Yapı Kredi Yay.
- Prof. Dr. İsmail Çetişli (2006), Metin Tahlillerine Giriş-I, (Şiir), Ankara: Akçağ Yay.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatma, sunum

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 YSS Yıl Sonu Notu
3 BNS Başarı Notu YIN * 0.40 + YSS * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Yazılı sınav, sunum

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

O gün işlenecek konuya hazırlanılmış olarak ve kullanılacak kaynaklar hazır olarak gelinmelidir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

s.cagin@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma: 14-15

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 0
Örnek olay çalışması 0
Ders Anlatımı 13 3 39
Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 0
Kitap Okuma 0
Vize Sınavına Hazırlık 1 25 25
Ödev Hazırlama 1 20 20
Sunum Hazırlama 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 35 35
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Diğer Kısa Sınav 0
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 180

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.1355325533254
ÖK.2535424533254
ÖK.3555425533254
ÖK.4555525533254
ÖK.5342454333255