DERS ADI

: CUMHURİYET DEVRİ TÜRK EDEBİYATINDA NESİR

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STD 5022 CUMHURİYET DEVRİ TÜRK EDEBİYATINDA NESİR SEÇMELİ 3 0 0 9

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Tanzimat tan günümüze Türk şiir metinleri üzerine uygulamalı olarak çözümleme çalışmaları yapmak ve öğrencinin bu alandaki yeteneğini geliştirmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Cumhuriyet dönemi edebiyatının gelişiminde rol oynayan sosyal, siyasal ve kültürel gelişmeleri kavrayabilme ve açıklayabilme.
2   Önceki dönemlerdeki Türk nesrinin Cumhuriyet devri şiirine etkisini kavrayabilme, bütünleştirebilme ve açıklayabilme.
3   Cumhuriyet dönemi hikâye ve roman anlayışlarının, özellikleri ve sanatçılarını kavrayabilme ve açıklayabilme
4   Cumhuriyet dönemi Türk roman ve hikâyesini etkileyen Batılı edebî akımları kavrayabilme, karşılaştırabilme ve analiz edebilme.
5   Bu dönem Türk roman ve hikâyesindeki sanatçıların konumlarını belirleyebilme, eserlerini inceleyebilme ve diğer dönem sanatçılarının eserleriyle olan ilişkilerini belirleyebilme.
6   Cumhuriyet dönemi şiir anlayışlarını eğitimde kullanabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Cumhuriyet Dönemi Türk roman ve hikâyesinin genel panoraması, edebî topluluklar ve temsilcileri
2 Cumhuriyetin ilk yıllarında hikâye, roman ve tiyatro alanındaki faaliyetler
3 Şi İlk dönem roman ve hikâyelerde Kurtuluş Savaşı ve Atatürk İnkılaplarının işlenmesi
4 Türk romanı ve hikâyesinde 1940 kuşağı
5 Türk romanı ve hikâyesinde 1940 kuşağı
6 Mistik-bireysel roman ve temsilcileri
7 Köy romanı ve temsilcileri
8 Ara sınav
9 1980 sonrası Türk romanı: Kimlik arayışı
10 1980 sonrası Türk romanında postmodernizm (Kaynakları ve etkileri)
11 1980 sonrası Türk romanı: Postmodernizm
12 1980 sonrası Türk romanı: Tarihî roman
13 Cumhuriyet Devrinde Tiyatro
14 Cumhuriyet Devrinde Tiyatro
15 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

İnci Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
Hüseyin Tuncer, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı I-II
Orhan Okay, Batılılaşma Dönemi Türk Edebiyatı
Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar I-II
Orhan Okay, Sanat ve Edebiyat Yazıları

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatma, sunum.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 YSS Yıl Sonu Notu
3 BNS Başarı Notu YIN * 0.40 + YSS * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Yazılı sınav, sunum

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

O gün işlenecek konuya hazırlanılmış olarak ve kullanılacak kaynaklar hazır olarak gelinmelidir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

s.cagin@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma: 12-14

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 5 65
Vize Sınavına Hazırlık 1 30 30
Final Sınavına Hazırlık 1 55 55
Ödev Hazırlama 1 20 20
Sunum Hazırlama 1 15 15
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 226

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.1555453
ÖK.2555453
ÖK.3555453
ÖK.4555453
ÖK.5555453
ÖK.6555453