DERS ADI

: TAŞIMA HUKUKU

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DLU 7015 TAŞIMA HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT NURSER GÖKDEMİR IŞIK

Dersi Alan Birimler

Lojistik Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Lojistik Mühendisliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Uluslararası lojistik ve deniz ulaştırması çevresinin ilgili hukuk normları ve içtihadi uygulamalar yaklaşımı ile incelenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Uluslararası lojistik ve deniz ulaştırması çevresinin tanınması
2   Uluslararası lojistik ve deniz ulaştırması çevresinin hukuksal normlar çerçevesinde analiz edilmesi
3   Uluslararası taşımaya ilişkin uluslar arası ve ulusal normların öğrenilmesi ve uygulanması
4   Normların uygulamaya uyarlanması aşamasında ortaya çıkabilecek sorunların kavranması
5   Lojistik ve deniz ulaştırması alanında yaşanabilecek hukuksal problemlerinin çözümü ve çözümlerin yazılı ve sözlü olarak paylaşılması

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Taşıma Hukukuna Giriş, Genel Kavramlar (Taşıma Sözleşmesi, Niteliği), Taşıma İlişkisi Tarafları (Taşıyan, Taşıtan)
2 Uluslar arası ticarette satış sözleşmelerinin kurulması ve satış sözleşmelerinin özellikleri
3 Uluslar arası ticarette teslim şekilleri, özellikleri ve uluslar arası ulaştırma modları ile ilişkileri
4 Uluslararası ticarette ödeme yöntemleri ve akreditif işlemleri ve taşıma belgeleri
5 Tekli Taşıma Sistemi Çoklu Taşıma Sistemi Sınıflandırması, Çoklu Taşıma Sistemi ve ihtiva ettiği alt kavramlar (Multimodal, Intermodal ve Kombine taşımalar)
6 Taşıma Hukukunun Ulusal ve Uluslar arası Kaynakları - Hague, Hague Visby ve Hamburg Kuralları açısından denizyolu taşıma hukuku genel hükümleri incelemesi
7 Taşıma Hukukunun Ulusal ve Uluslar arası Kaynakları - CMR açısından karayolu taşıma hukuku genel hükümleri incelenmesi
8 Ara Sınav
9 Taşıma Hukukunun Ulusal ve Uluslar arası Kaynakları - Varşova sözleşmesi açısından havayolu taşıma hukuku genel hükümleri incelemesi
10 Taşıma Hukukunun Ulusal ve Uluslar arası Kaynakları - CIM-COTIF açısından demiryolu taşıma hukuku genel hükümleri incelemesi
11 Çoklu Taşıma sistemine ilişkin norm incelemeleri; UNCTAD ICC, Çoklu Taşıma Sözleşmesi ve Rotterdam Kuralları incelemesi
12 -Türk hukukunda tekli taşıma sistemi düzenlemeleri ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ilgili maddeleri incelemesi -Türk hukukunda çoklu taşıma sisteminin yeri ve 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ilgili maddeleri incelemesi
13 Proje Sunumları
14 Proje Sunumları
15 Final Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Özdemir, Türkay; Uluslar arası Eşya Taşıma Hukuku, İstanbul, 2006
Karan, Hakan; Law on International Carriage of Goods, İstanbul, 2009
Günel, Volkan Reşat; Uluslar arası Havacılık Hukuku, İstanbul, 2010
Şamlı, Kübra Yetiş; Uluslararası Kara , Hava Ve Deniz Yoluyla Eşya Taşımalarında Taşıyıcının / Taşıyanın Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kaybı, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2008
Aras, Yeşilova Ecehan; Uluslararası Karayolu İle Yük Taşımacılığında Teslim Süresinin Aşılması Ve Teslimde Ödeme ( CMR M.19,20,21 ), Adalet Yayınevi, İstanbul, 2010
Ömer Faruk Görçün ve Özhan Görçün, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Perspektifinden Demiryolu Taşımacılığı, Beta Yayınevi, 2010, İstanbul
Hazırlanan sunumlar
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kurul Kararları

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders Anlatımı, Uyuşmazlık Çözümü, Sunumlar, Ödevler

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ODV ÖDEV
2 ARS ARASINAV
3 YSS YIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ODV * 0.30 + ARS * 0.30 + YSS * 0.40
6


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Lojistik ve deniz ulaştırması alanında hukuk kapsamında bilimde Uzmanlık düzeyinde bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olma, araştırma, inceleme, yorumlama, sözlü ve yazılı ifade becerileri ve yetkinlikleri değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Nurser Gokdemir Işık
nurser.gokdemir@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı 12.00-14.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Uygulama 1 13 13
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 2 24
Vize Sınavına Hazırlık 1 8 8
Final Sınavına Hazırlık 1 12 12
Sunum Hazırlama 1 15 15
Ödev Hazırlama 1 10 10
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 125

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13
ÖK.15555555
ÖK.24544544
ÖK.3545454
ÖK.45355555
ÖK.54454545