DERS ADI

: GENEL TERMODİNAMİK

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MEE 5035 GENEL TERMODİNAMİK SEÇMELİ 3 0 0 7

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT MEHMET AKİF EZAN

Dersi Alan Birimler

Termodinamik Doktora
Termodinamik Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Genel mühendislik olaylarının enerji ve ekserji analizlerinin yapılması ve saf madde ve karışımların termodinamik davranışlarının çözümlenebilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, saf maddelerle ilgili termodinamik bağıntıların türetilmesi verilmekte, çözeltilerin termodinamik davranışına ve kimyasal reaksiyonların termodinamiğine temel esaslar kapsamında bir giriş yapılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Termodinamik sistemler için ekserji dengesinin yapılabilmesi
2   İdeal gazın temel termodinamik özelliklerinin ve entropisinin kinetik teori kullanılarak hesaplanabilmesi
3   Saf maddelerin P-v-T davranışlarının farklı modellere göre hesaplanabilmesi
4   Ses hızı, JT katsayısı gibi termodinamik özelliklerin temel modellerden hesaplanabilmesi
5   Gaz karışımlarının P-v-T davranışlarının temel durumlar için çözümlenebilmesi
6   Birden fazla bileşen içeren sıvı-buhar karışımlarının faz değişim davranışlarının hesaplanabilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Temel termodinamik kavramlar: ısı transferi, iş, sıcaklık, termodinamiğin sıfırıncı ve birinci yasaları
2 İdeal gazların kinetik teorisine giriş, gazın ortalama enerjisi ve entropi değişimi
3 Tersinir ve tersinmez durum değişimleri, termodinamiğin ikinci yasası, entropi ve ekserji
4 Kapalı ve açık sistemlerde ekserji dengesi ve ikinci yasa verimliliği.
5 Termodinamik bağıntılar: iç enerji, entalpi, Helmholzt ve Gibbs enerjileri
6 Termodinamik bağıntılar: Clapeyron bağıntısı, Joule Thompson katsayısı, ses hızı.
7 Hal değişim modelleri: Redlich-Kwong bağıntısı ve diğer modeller
8 Hal değişim modelleri kullanılarak termodinamik özelliklerin hesaplanması
9 Ara Sınav
10 Sıkıştırılabilirlik katsayısının değişimi, entalpi ve entropi sapmaları
11 Çok bileşenli gaz karışımları için modeller
12 Çok bileşenli çözeltilere giriş, kimyasal potansiyel
13 Çözeltilerin termodinamiğine giriş, sıvı ve gaz fazların termodinamik dengesi
14 Ödev sorularının değerlendirilmesi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

M. Moran, H. Shapiro, Fundamentals of Engineering Thermodynamics, 6. Ed., Wiley&Sons, 2008.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders metninin anlatılması ve araştırma problemleri verilmesi.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ODV ÖDEV
2 SUN SUNUM
3 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ODV * 0.50 + SUN * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Öğrenme çıktıları ile ilgili sayısal hesaplamalar (problem) içeren araştırma ödevleri verilecek ve değerlendirme sınavları yapılacaktır.

Değerlendirme Kriteri

Öğrenme çıktıları ile ilgili sayısal hesaplamalar (problem) içeren araştırma ödevleri verilecek ve değerlendirme sınavları yapılacaktır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

serhan.kucuka@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı: 14.00-16.00
Perşembe: 16.00-18.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 8 3 24
Uygulama 5 3 15
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 10 4 40
Ödev Hazırlama 4 18 72
Final Sınavına Hazırlık 1 18 18
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 175

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.1555333
ÖK.25553
ÖK.35553
ÖK.45553
ÖK.55553
ÖK.65553