DERS ADI

: BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SBE 7000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR MÜBECCEL BANU DURUKAN SALI

Dersi Alan Birimler

Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Yönetim Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
İngilizce Dış Ticaret Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
İnsan Kaynakları Tezsiz Yüksek Lisans(İ.Ö)
Finansman Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Denizcilikte Emniyet,Güvenlik ve Çevre Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Üretim Yönetimi ve Endüstri İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Mali Uygulamalar Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Yöneticiler İçin İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Finans Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Afet Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
İngilizce Finansal İktisat Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Uluslararası İşletmecilik Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Kadın Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Sayısal Yöntemler Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Muhasebe Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
AR-GE ve İnovasyon Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
İstihdam ve Kariyer Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Sosyoloji Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Lojistik ve Deniz Ulaştırması Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
Yönetim ve Organizasyon Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Deniz Turizmi ve Yat Kaptanlığı Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Felsefe Tezsiz YL (İ.Ö)
İngilizce Muhasebe ve Finansman Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Lojistik ve Deniz Ulaştırması Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
İnsan Hakları Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Girişimcilik Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Sermaye Piyasaları Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Amacı

Bilimsel araştırma ile ilgili kavramsal ve kuramsal çerçevenin anlaşılması, araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinilmesi ve bilim yayın etiğinin öneminin kavranmasıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bilim ve bilimsel düşünce ve araştırmaların önemini kavramak
2   Bilgiye ulaşabilme ve derleme yöntemlerini açıklayabilmek
3   Nicel araştırma yöntemlerini tanımak, araştırma amacıyla ilişkilendirip kullanabilmek
4   Nitel araştırma yöntemlerini tanımak, araştırma amacıyla ilişkilendirip kullanabilmek
5   Elde edilen bilgiyi analiz etme, yorumlama, sunma ve uygulamada kullanma tekniklerini kavramak
6   Bilimsel araştırmalarda etiğin önemini açıklayabilmek
7   Bilimsel yayın sürecinde etik kuralları kavrayıp uygulayabilmek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Bilim, bilimsel düşünce ve bilimsel araştırmaların tanımlanması
2 Araştırmalarda Tarama ve Tasarım Süreci 1: Konunun belirlenmesi, ilgili yazına erişim, konuya ilişkin bilgi toplama
3 Araştırmalarda Tarama ve Tasarım Süreci 2: Bilginin tasnifi, kuramsal altyapı ve araştırmanın içerik planının oluşturulması
4 Araştırma metodolojisinin seçimi (Nicel, nitel ve uzmanlık alanına özgü diğer araştırma yöntemlerinin genel olarak sunulması ve kıyaslanması)
5 Nicel araştırma yöntemlerinde veri toplama teknikleri
6 Nicel araştırmada veri analizi 1
7 Nicel araştırmada veri analizi 2
8 Nicel araştırmada bulguların değerlendirilmesi ve sunulması
9 Nitel araştırma yöntemleri 1 (Araştırma deseni seçimi)
10 Nitel araştırma yöntemleri 2 (Araştırma deseni seçimi)
11 Nitel araştırmada veri toplama teknikleri
12 Nitel araştırmada veri analizi, bulguların değerlendirilmesi ve sunulması
13 Tez/proje yazım kuralları ve yayın etiği
14 Yayın etiğiyle ilgili yönergeler, kural ihlalleri ve denetim

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ferhat Sayım, Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015.
Türkiye Bilimler Akademisi, Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları, Tübitak Matbaası, Ankara, 2002.
Anol Bhattacherjee, Social Science Research: Principles, Methods, and Practices, Independent Publishing Platform, North Charleston, 2012.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT* 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

İlan edilecektir.

Değerlendirme Kriteri

Vize ve yarıyıl sonu sınavı

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Aktif katılım yoluyla öğrencilerin ders sürecine dâhil olmaları hedeflenmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Kitap Okuma 14 1 14
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 125

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7
ÖK.15555555
ÖK.25555555
ÖK.35555555
ÖK.45555555
ÖK.55555555
ÖK.65555555
ÖK.75555555