DERS ADI

: MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MMM 2027 MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ ZORUNLU 4 0 0 6

Dersi Veren Birim

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR KAZIM ÖNEL

Dersi Alan Birimler

Makina Mühendisliği (İ.Ö)
Makina Mühendisliği

Dersin Amacı

Dersin amacı, mühendislik malzemelerinin yapıları, özellikleri, farklı etkiler altında davranışları ve kullanım alanları hakkında bilgi vermektir. Ders kapsamında malzemelerin atom yapısı, atomların katı yapıda yerleşimi, katılarda kusurlar, mukavimleşme mekanizmaları, iç yapı - özellik ilşkileri, özelliklerin ölçülmesi, hasar oluşumu, alaşım denge diyagramlarının kullanımı, mühendislik malzemelerinde faz dönüşümleri ve özelliklerinin değiştirilmesi konuları ele alınır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Malzemelerin atomik ve kristal yapılarını bilmek,
2   Katılarda kusurları ve özelliklere etkilerini tanımlamak,
3   Katılarda difüzyon olayını kavrayarak hesaplamalar yapabilmek,
4   Malzemelerde mekanik özelliklere etki eden faktörleri ve özellikleri ölçme yöntemlerini bilmek,
5   Malzemelerde hasar oluşumu mekanizmalarını ve gerekli önlemleri bilmek,
6   Endüstriyel alaşımların denge diyagramını kullanabilmek,
7   Endüstriyel malzemelerin özelliklerini, ısıl işlemlerini ve kullanım yerlerini bilmek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Malzeme yapısı, atomik yapı ve atomlararası bağ türleri
2 Kristal yapılar, düzlem ve doğrultular,
3 Katı yapılarda kusurlar, yayınma (difüzyon),
4 Mekanik özellikler,
5 Dislokasyonlar, Mukavemet artırma mekanizmaları
6 Hasar, kopma, yorulma, sürünme,
7 I.Ara sınav
8 Denge diyagraml
9 Demir Karbon sisteminin incelenmesi,
10 Metallerde faz dönüşümleri, Demir-Karbon alaşımlarında izotermal dönüşümler, TTT diyagramları,
11 Demir-Karbon sisteminde sürekli soğuma dönüşümleri, ısıl işlem pratiği,
12 Mühendislik malzemeleri, Metalik malzemelerin özellikleri, ısıl işlemleri,
13 2. Arasınav
14 Metal olmayan mühendislik malzmelerinin yapıları, özellikleri ve kullanımı.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
Materials Science and Engineering: an Introduction, William Callister, 7th. Edition. John Wiley & Sons Inc( 2003)

Yardımcı kaynaklar:
Malzeme Bilgisi, Yazanlar: T.AKSOY ve K.ÖNEL, DEÜ yayınları,
Metalik Malzemeler, Yazanlar: T.AKSOY ve K.ÖNEL, DEÜ yayınları,

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders sunumları ve ödevler.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ1 1.Vize
2 VZ2 2.Vize
3 Q Quiz/Ödev
4 FN Final
5 BNS BNS VZ1 * 0.20 + VZ2 * 0.20 + Q * 0.10 + FN * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Ders öğrenme çıktılarına yönelik soruların yer aldığı ara sınavlar ve final sınavı kitap-defter kapalı yazılı sınav olarak yapılır. Ödev değerlendirme sonuçları arasınav sonuçları ile birleştirilerek yıliçi notu oluşturulur.

Değerlendirme Kriteri

Arasınav sonuçları ve ödev değerlendirme sonuçları yıliçi notunu oluşturur, yıl içi notu final notu ile birlieştirilip başarı notu belirlenir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derse devam aranır (derslerde devam şartı en az %70 ). Derslerde ve sınavlarda telefon MP3 ve kulaklık kullanmak yasaktır. Sınavlarda hafızalı, programlanabilir hesap makinesi kullanılmaz. Sınavlarda kopya durumunda disiplin yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

kazim.onel@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı 13 00 -17 00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 4 48
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 2 24
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Vize Sınavına Hazırlık 2 10 20
Ödev Hazırlama 6 5 30
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 2 2 4
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 143

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15
ÖK.1555
ÖK.255
ÖK.355
ÖK.4555
ÖK.555
ÖK.655
ÖK.755